GoGoAmerica-Board

GoGoAmerica => Hot topics => : admin 23 Feb 2017, 03:36:31 AM

: บริษัทแม่ของกูเกิ้ล' พัฒนาซอฟแวร์ควบคุมบอลลูนเพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
: admin 23 Feb 2017, 03:36:31 AM
(https://gdb.voanews.com/C127D7CB-3951-468F-AF71-100465E9A5F4_cx0_cy2_cw0_w1023_r1_s.jpg)

FILE - The Google logo is seen at the Google headquarters in Brussels, March 23, 2010.
แบ่งปัน
 Print
Alphabet บริษัทแม่ Google พัฒนาซอฟแวร์ควบคุมบอลลูน เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสามารถกำหนดจุดและระยะเวลาการลอยตัวของบอลลูนได้

Alphabet เรียกโครงการนี้ว่า “Project Loon” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อนำสัญญาณอินเตอร์เน็ตสู่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ

การพัฒนาซอฟแวร์ล่าสุดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงการนี้

ในตอนแรก บริษัทเตรียมให้บอลลูนที่กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตลอยตัวเป็นรูปวงกลมเหนือบริเวณที่ต้องกา รและมีการเคลื่อนที่ของบอลลูนที่จุดดังกล่าว

เมื่อเกิดซอฟแวร์ใหม่ขึ้นที่สามารถกำหนดจุดของการลอยตัว รูปแบบการปล่อยสัญญาณจึงเป็นการกระจายอินเตอร์เน็ตจากบอลลูนที่เกาะกลุ่มกันเป็นจุดๆ