แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - praiprai9989

หน้า: 1 2
1

หอมแดง
ชื่อสมุนไพร  หอมแดง
ชื่ออื่นๆ/ชื่อท้องถิ่น หอมไทย,หอมเล็ก,หอมหัว หอมแดง(ภาคกลาง), หอมปั่ว ,แพทย์แดง (ภาคเหนือ) , หัวหอมแดง (ภาคใต้) , ฝักบั่ว (ภาคอีสาน) , ปะเซ้ส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) , ปะเซอก่อ (กะเหรี่ยง-ตาก) , ซัง , ตังซัง (จีน)
ชื่อสามัญ  Shallot
ชื่อวิทยาศาสตร์  Allium ascalonicum Linn.
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Allium carneum Willd., Allium fissile Gray, Allium hierochuntinum Boiss., Porrum ascalonicum (L.) Rchb.
สกุล             Amaryllidaceae
บ้านเกิด หอมแดง เป็นพืชขนาดเล็กที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคส่วนของหัวหรือบัลบ์ นิยมใช้สำหรับในการเข้าครัว รวมทั้งเป็นสมุนไพร ทั้งนี้หอมแดง มีบ้านเกิดดั้งเดิมในทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ คาดคะเนว่าอยู่ในแถบประเทศทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน และอิหร่าน โดยเชื่อกันว่าหอมแดงกลายพันธุ์ตามธรรมชาติมาจากหอมหัวใหญ่และก็มีการเลือกเฟ้นพันธุ์เพื่อนำมาปลูกเป็นพืชอาหาร ในจีนและประเทศอินเดียแล้วก็มีการกระจายจำพวกไปทั่วโลก ซึ่งได้มีการเขียนบันทึกไว้ ในตอนคริสตวรรษที่ 12 ปัจจุบันการปลูกหอมแดงได้แพร่หลายไปทั้งโลก แม้กระนั้นก็ยังมีการบริโภคน้อยกว่าหอมหัวใหญ่อยู่  หอมแดง จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในแถบเอเซียอาคเนย์ โดยในประเทศไทยพบว่ามีการปลูกมากมายทางภาคอีสานและทางภาคเหนือ แต่ว่าหอมแดงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหอมแดงคุณภาพดีก็ได้แก่หอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ
ลักษณะทั่วไป
ใบ ใบแทงออกมาจากลำต้นหรือหัว มีลักษณะเป็นหลอดกลม ภายในกลวง มีสารสีนวลเป็นไขเคลือบผิวใบ ใบมีลักษณะตั้งชันสูงราว 15-50 เซนติเมตร แตกออกเป็นชั้นถี่ 5-8 ใบ ใบอ่อนสดของหอมแดงใช้ในการบริโภค
ส่วนหัวหรือบัลบ์ หัวหรือบัลบ์เป็นส่วนของกาบใบที่เรียงซ้อนกันแน่นจากข้างในของหัวออกมา เป็นแหล่งสะสมของกิน และก็น้ำ มีลักษณะเป็นกระเปาะ เรียกว่า Bulbs มีลำต้นภายใน มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆสีขาว ซึ่งเป็นที่เกิดของหัวหอม หัวหอมจะแตกใหม่ออกมาจากหัวเดิม โดยเฉลี่ย 2 - 20 หัวต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวโดยประมาณ 1.5-3.5 เซนติเมตร
ต้น ต้นที่แลเห็นเหนือดินเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากบัลบ์ จัดเป็นลำต้นเทียมที่เกิดขึ้นจากกาบใบเรียงอัดกันแน่น ถัดมาก็เลยเป็นส่วนของใบ
ราก รากหอมแดงเป็นระบบรากฝอยจำนวนมาก แตกออกออกจากข้างล่างของต้น มีลักษณะเป็นกระจุกรวมกันที่ตูดหัว รวมทั้งแพร่ลงดินลึกในระดับตื้นราวๆ 10-15 เซนติเมตรและก็แผ่รอยต้นโดยประมาณ 5-10 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์ หอมแดงสามารถเพาะพันธุ์ได้ 2 แนวทางหมายถึงการใช้ส่วนหัวชนิด (sets) และการใช้เมล็ดพันธุ์ (seeds) การใช้หัวชนิด (sets) เป็นแนวทางของเกษตรกรที่นิยมปฏิบัติกันมานาน หัวหอมแดงที่จะปลูกจำเป็นต้องผ่านการพักตัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะปลูกได้  การใช้เมล็ดพันธุ์ (seeds)  เป็นวิธีที่ลดต้นทุนสำหรับในการผลิตในการซื้อหัวชนิดที่แพงแพง สำหรับวิธีการปลูกหอมแดงนั้นมีดังนี้
การเตรียมแปลงปลูก หอมแดงเป็นพืชที่มีระบบระเบียบรากสั้น มีขอบเขตรากลึกราว 10-15 เซนติเมตร ดังนั้น ในระดับความลึกนี้ หอมแดงจึงอยากหน้าดินที่ร่วนซุย แล้วก็มีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ มีการระบายน้ำ แล้วก็อากาศดี ไม่ต้องการดินแน่น โดยยิ่งไปกว่านั้นระยะที่มีการแตกหัวใหม่ การเตรียมดินให้ร่วนซุยจะช่วยให้หอมแดงเติบโตได้ดิบได้ดี ด้วยการไถลูกพรวนดินหนแรก ลึก 20 เซนติเมตร พร้อมกำจัดวัชพืช ผึ่งแดดทิ้งเอาไว้ 7-15 วัน หลังจากนั้น ไถลูกพรวนดินให้ร่วนด้วยเขาหินนที่เล็กลง ลึก 20-30 ซม. แล้วก็ตากดินก่อนปลูก 3-7 วัน ก่อนไถกระพรวนครั้งที่ให้หว่านปุ๋ยหมัก อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20-30 โล/ไร่ ในฤดูฝนแปลงปลูกหอมแดงจะต้องยกร่องกว้างโดยประมาณ 1-1.2 เมตร ความยาวขึ้นอยู่กับพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกเพื่อให้น้ำฝนระบายออกได้ ระยะห่างระหว่างแปลงจะเว้นไว้โดยประมาณ 30-50 ซม. เพื่อเป็นทางเท้าสำหรับในการให้น้ำหรือกำจัดวัชพืช
ก่อนปลูก 1-3 วัน ควรให้น้ำในแปลงให้ชุ่มก่อน กรรมวิธีการปลูก นำหัวพันธุ์ที่พักตัวการแล้วหรือหัวพันธุ์ที่เก็บไว้นาน 2-4 เดือนหลังจากเก็บเกี่ยว มาตัดรากแห้งออก แยกหัวออกมาจากกันให้เป็นหัวคนเดียวๆแล้วฝังหัวลงไปในดินให้ปลายของหัวอยู่เป็นประจำผิวดิน ระยะปลูกที่ 15 x 15 ซม. ปิดฟางครึ้มราว 1 ซม. เมื่อหอมแดงผลิออกได้ราวๆ 15 วัน จึงหว่านปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21% อัตรา 10 กก./ไร่ แล้วให้น้ำเช้าตรู่เย็นหรือวันละครั้ง สุดแต่สภาพความชื้นของผิวดิน  หอมแดงที่ปลูกจากหัวเก็บเกี่ยวเมื่ออายุราว 60 วัน หอมแดงที่สมควรสำหรับการเก็บเกี่ยวจำเป็นต้องแก่จัด มีใบแห้งตามธรรมชาติ โดยห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชพ่นบังคับให้ใบแห้ง เพราะว่าหัวหอมอาจเน่าเหม็นหายหรือมีอายุเก็บไว้บริโภคสั้น ก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 10-15 วัน จะต้องงดให้น้ำ แล้วก็ให้น้ำอีทีก่อนเก็บเกี่ยว 1 วัน เพื่อหอมแดงถอนได้ง่าย การเก็บเกี่ยวจะใช้วิธีการมือถอนหรือใช้จอบหรือเสียมขุดร่วมด้วย หลังการเก็บเกี่ยว หอมแดงจะเก็บได้ไม่เกิน 6 เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวบนแปลง ถ้าเกิน 6 เดือน หัวหอมแดงจะฝ่อไม่สามารถที่จะรับประทานและไม่สามารถนำไปเพาะปลูกได้
                ทั้งนี้หอมแดงสามารถผสมข้ามพันธุ์ได้ กับหอมหัวใหญ่ ลูกผสมที่เกิดขึ้นมีลักษณะรูปร่างจัดเข้าอยู่ในกลุ่มของหอมหัวใหญ่ (A.cepa)  ส่วนชนิดหอมแดงที่นิยมนำมาปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3  พันธุ์ ซึ่งลักษณะคล้ายกดกันมาก
จำพวกจังหวัดศรีสะเกษ เปลือกหัวนอกครึ้ม มีสีม่วงแดง หัวมีลักษณะกลมป้อม มีกลิ่นแรง ให้รสหวาน ใบเขียวเข้มมรกต มีนวลจับบางส่วน
พันธุ์บางช้าง มีลักษณะคล้ายกับชนิดศรีสะเกษ แต่ว่าสีเปลือกจางกว่า หัวมีลักษณะกลมป้อม ใบสีเขียวเข้ม มีนวลจับนิดหน่อย เป็นชนิดที่ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นมากยิ่งกว่าทุกประเภท
จำพวกจังหวัดเชียงใหม่ มีเปลือกบาง สีส้มอ่อน หัวมีลักษณะกลมรี  กลิ่นไม่ฉุนราวกับประเภทอื่น ให้รสหวาน หัวจะแบ่งเป็นกลีบแจ้งชัด ไม่มีเปลือกหุ้ม ใบสีเขียวมีนวลจับ
องค์ประกอบทางเคมี   หัวหอมมีน้ำมันระเหยง่ายที่มีกำมะถัน diallyl disulphide เป็นองค์ประกอบร่วมกับสารอื่นๆอีกอย่างเช่น Ethanol, Acetonc, methyl Ethyl, Methyl Disulfide, Methyl, Methyl Trisulfide, Methyl I-propyl Trisulfide, I-propyl Trisulfide, Ketone, I-propanol, 2 – propanol, Methanol, I-butanol, Hydrogen Sulfidc, I-propanethiol, I-propyl Disulfide , Thioalkanal-S-oxide, di-n- propyl Disulfide, n- propyl-allyl Disulfide,  Dithiocarbonate และ Thiuram Sulfidc ,Linoleic , flavonoid Glycoside , pectin , alliin ส่วนสารที่ทำให้มีการเกิดกลิ่นในหัวหอมมีอยู่ 3 จำพวกเป็นdipropyl trisulfide, methylpropyl disulfide , methylpropyl disulfide และ methylpropyl trisulfide  ส่วนค่าทางโภชนาการของหอมแดงนั้นมีดังนี้

คุณประโยชน์ทางโภชนาการของหอมแดงดิบต่อ 100 กรัม

 • หอมแดงพลังงาน 72 กิโลแคลอรี่
 • คาร์โบไฮเดรต 16.8 กรัม
 • น้ำตาล 7.87 กรัม
 • เส้นใย 3.2 กรัม
 • ไขมัน 0.1 กรัม
 • โปรตีน 2.5 กรัม
 • วิตามินบี 1 0.06 มก.
 • วิตามินบี 2 0.02 มก.
 • วิตามินบี 3 0.2 มก.
 • วิตามินบี 5 0.29 มิลลิกรัม
 • วิตามินบี 6 0.345 มก.
 • วิตามินบี 9 34 ไมโครกรัม
 • วิตามินซี 8 มิลลิกรัม
 • ธาตุแคลเซียม 37 มก.
 • ธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัม
 • ธาตุแมกนีเซียม 21 มิลลิกรัม
 • ธาตุแมงกานีส 0.292 มก.
 • ธาตุฟอสฟอรัส 60 มก.
 • ธาตุโพแทสเซียม 334 มิลลิกรัม
 • ธาตุสังกะสี 0.4 มก.


ประโยชน์/คุณประโยชน์  ในการใช้ประโยชน์จากหอมแดงนั้นส่วนใหญ่กว่า 80% ชอบนิยมนำไปประกอบอาหารทั้งยังอาหารคาว รวมทั้งขนม รวมทั้งนำไปเป็นเครื่องเคียง ของของกินต่างๆอาทิเช่น ข้าวซอกซอย สเต๊ ฯลฯ รวมถึง หัวหอม ใบและช่อดอกอ่อน กินเป็นผักสดและปรุงเป็นอาหาร หอมทั้งหัวและใบ ดอกเปรี้ยวกินเป็นผักจิ้ม
ส่วนในการใช้หัวหอมในด้านคุณประโยชน์รักษาโรคนั้นมีดังนี้ ตามคุณประโยชน์โบราณของไทยบอกว่า ใบมีรสเค็มหวาน เป็นมูก ใช้แก้หวัดและเลือดกำเดาออก หัวหอมรสเผ็ด แก้ไข้มีเสมหะ ใช้ในปริมาณน้อย ดูแลรักษาผมให้เจริญงอกงาม ทำให้ผิวหนังแจ่มใส แก้ไข้ ถูทาผิวหนังทำให้ร้อน ขับเสมหะ แก้โรคในปาก บำรุงธาตุ ใช้ภายนอก
การเรียนรู้ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์คุ้มครองป้องกันตับและไต       การเล่าเรียนความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันความเสื่อมโทรมของตับรวมทั้งไตจากการติดเชื้อไข้มาลาเรีย โดยจัดแจงสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบคายด้วยน้ำ แล้วนำไปทดลองฤทธิ์ในหนูถีบจักร สายพันธุ์ ICR ที่ติดเชื้อโรคมาลาเรีย Plasmodium berghei  ANKA จำนวน 6x106เซลล์ ต่อตัวทดลอง โดยให้ตัวทดลองได้รับสารสกัดทางหลอดของกินวันละครั้ง ตรงเวลา 4 วันติดต่อกัน รวมทั้งกระทำตรวจวัดค่าระบุความเสื่อมโทรม ดังเช่น ระดับเอนไซม์ตับ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) รวมทั้งตัวบ่งชี้แนวทางการทำงานของไต ยกตัวอย่างเช่น blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine โดยใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป ผลการทดสอบพบว่าความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดหอมแดงที่ไม่นำไปสู่ความเป็นพิษหมายถึง3,000 มิลลิกรัมต่อกก. และก็ในช่วงเวลาที่มีการติดเชื้อโรคไข้จับสั่นนั้นจะพบความเสียหายของตับ และก็ไตเกิดขึ้นในวันที่ 10 หลังจากติดเชื้อโรคโดยดูได้จากระดับของ AST, ALT, BUN แล้วก็ creatinine ที่สูงที่สุด แต่สารสกัดหอมแดงที่ขนาด 3,000 มก.ต่อโล สามารถคุ้มครองความทรุดโทรมของตับและไต จากการตำหนิดเชื้อไข้มาลาเรียได้โดยดูจากตัวบ่งชี้ที่หรูหราปกติ จากผลการค้นคว้าสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดหอมแดงมีฤทธิ์คุ้มครองป้องกันความเสื่อมโทรมของตับและไตจากการต่อว่าดเชื้อไข้จับสั่นในตัวทดลองได้
ฤทธิ์ต้านอักเสบ       ทดสอบฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบของส่วนสกัดหัวหอมแดงในเอทานอลในหลอดทดลอง กระทำทดลองความมีชีวิตรอดของเซลล์ด้วยวิธี 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-dyphenyl tetra-zolium bromide (MTT) เล่าเรียนผลของส่วนสกัดต่อการแสดงออกของยีนที่เป็นตัวกลางการอักเสบดังเช่น inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase (COX)-2, COX-1, tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-1β และ IL-6 ในเซลล์เพาะเลี้ยงมาวัวรฟาจ (RAW 264.7) ที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสาร Lipopolysaccharide (LPS) โดยวัดปริมาณยีนที่แสดงออกด้วยแนวทาง reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) วิเคราะห์หาจำนวนฟีนอลรวม แล้วก็ฟลาโวนอยด์รวม ของส่วนสกัดโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิดสีกับสาร Folin-Ciocalteu แล้วก็สารอลูมิเนียมคลอไรด์ เป็นลำดับ ผลวิจัยพบว่าที่ความเข้มข้น 62.5, 125 และก็ 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วนสกัดหอมแดงในเอทานอลไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ รวมทั้งมีฤทธิ์ยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวพันกับการอักเสบดังเช่นว่า iNOS, TNF-α, IL-1β รวมทั้ง IL-6 มากขึ้นตามความเข้มข้น ส่วนสกัดหอมแดงไม่เป็นผลต่อการแสดงออกของยีน COX-2 แม้กระนั้นยั้งการแสดงออกของยีน COX-1 อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีจำนวนสารฟีนอลรวมคิดเป็น 15.964±0.122 สมมูลกับกรดแกลลิก/กรัม รวมทั้งมีจำนวนสารฟลาโวนอยด์รวม 11.742 ±0.012 มก. สมมูลกับสารเคอร์สิทิน/กรัม
การศึกษาเล่าเรียนทางพิษวิทยา
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ การทดสอบสารสกัดบิวทานอลจากหอมสด ความเข้มข้น 0.5 มิลลิลิตร/แผ่น หรือความเข้มข้นอื่นๆกับ Bacillus subtilis M-45 (Rec-) ในจานเพาะเชื้อ พบว่าไม่มีฤทธิ์ แล้วก็เมื่อแปลงมาใช้สารสกัดเอทานอล (95%) จากหอมสด ความเข้มข้น 0.5 มล./แผ่น กับ B. subtilis H-17 (Rec+) ในจานเพาะเชื้อ พบว่าไม่มีฤทธิ์ด้วยเหมือนกัน นอกเหนือจากนั้นการทดลองน้ำสกัดหรือน้ำสุกหอมสด ความเข้มข้น 0.5 มล./แผ่น กับ B. subtilis M-45 (Rec-) แล้วก็การทดสอบ B. subtilis H-17 (Rec+) ด้วยน้ำสกัดหอมสด ก็พบว่าสารสกัดพวกนี้ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ แต่ว่าถ้าใช้ส่วนสกัดจาก chromatography (undiluted) หรือการใช้ oleoresin จากหอม (undiluted) มาทดสอบกับ Salmonella typhimurium TA100 ในจานเพาะเชื้อ พบว่ามีฤทธิ์ แม้กระนั้นเมื่อนำมาทดสอบกับ S. typhimurium TA98 กลับไม่มีฤทธิ์ ใช้สารสกัดเมทานอลทดลองกับ S. typhimurium TA98 พบว่าสารสกัดนี้มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์แรง แล้วก็เมื่อเรียนรู้กลไกการเมตา-โบไลท์สารก่อกลายพันธุ์ของหอมภายในร่างกาย พบว่ากลูตาธัยโอน กลูคิวโรนายด์ ไดธัยโอธรีธอล สามารถลดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของหอมได้ แต่ไวตามินซีไม่เป็นผลต่อฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของหอมอะไร มีการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของเครื่องเทศที่ใช้จัดเตรียมน้ำพริกแกง ใน S. typhimurium พบว่าสารสกัดจากหอมมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ถึง 100% ซึ่งมีต้นเหตุจากสารสำคัญที่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในหอม เมื่อกระทำการแยกและพินิจพิจารณาสารสำคัญนั้นพบว่า เป็นสารประเภท ฟลาโวนอยด์ เคอร์สิติน (quercetin) โดยสารสำคัญที่แยกบริสุทธิ์ได้ 1 ตัว พบว่าเป็นquercetin-4-0-glycoside สารนี้เป็นสารก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์อ่อน ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของมันจะสูงขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเอนไซม์ในร่างกาย เมื่อสลายสารนี้ด้วยเอนไซม์ b-glucuronidase ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีที่พบที่ลำไส้ใหญ่ พบว่าฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์จะร้ายแรงเพิ่มขึ้น
พิษต่อเซลล์ ทดสอบสารสกัดเมทานอลจากรากหอมสด ความเข้มข้น 200 มคกรัม/มิลลิลิตร กับ macrophage cell line raw 264.7 พบว่าสารสกัดนี้ไม่มีพิษต่อเซลล์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้อเสนอแนะ/ข้อควรคำนึง

 • ตำราเรียนยาไทยพูดว่า หัวหอม ไม่ควรกินมากเกินความจำเป็น หรือกินเสมอๆ เพราะอาจจะก่อให้หงุดหงิด ให้ลืมได้ง่าย ทำให้มีกลิ่นตัว ฟันเสีย เลือดน้อย แล้วก็ตาฝ้ามัวไม่แจ่มใส
 • สำหรับการเลือกหอมแดงมาใช้ประโยชน์ควรเลือกหอมแดงที่มีอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจากถ้าเกิน 6 เดือนไปแล้ว จะได้หัวหอมที่ฝ่อ ไม่อาจจะใช้ประโยชน์ได้หรืออาจมีสารออกฤทธิ์ที่ไม่มีคุณภาพ
 • น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากหอมแดง มีรสเผ็ดร้อน ทำให้เคืองตา  แสบจมูก  และก็อาจก่อให้ผิวหนังปวดแสบปวดร้อน
 • น้ำหอมแดงมีสารกำมะถันซึ่งทำให้แสบตา แสบจมูก รวมทั้งผิวหนังมีลักษณะอาการระคาย จึงไม่ควรใช้ทาใกล้รอบๆผิวหนังที่บอบบาง
เอกสารอ้างอิง

 • วรวุฒิ สมศักดิ์, สุกัญญา ชาชิโย, สมเดช ศรีชัยรัตนกูล, ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. ฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงต่อความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium berghei ในหนูทดลอง. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา.
 • จิรวัฒน์ เวชแพศน์.2526 การศึกษาระยะปลูกของหอมแดง.ปัญหาพิเศษปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.
 • ภก.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ.หอมเล็ก.คอลัมน์ สมุนไพรน่ารู้. นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่27.กรกฎาคม 2524 http://www.disthai.com/
 • หอม.ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์.สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • อาทิตย ศุขเกษม. การเปรียบเทียบผลผลิตของหอมแดงที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์และเมล็ดพันธุ์.ปัญหาพิเศษปริญญาตรี.ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.13 หน้า
 • Lorenz, O.A. and D.N. Maynard. 1980. Knott’s hand book for vegetable growers. John wily and Sons, Inc. New York. 390 p.
 • หอมแดง สรรพคุณและการปลูกหอมแดง.พืชเกษตรดอทคอม เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย
 • พะยอม ตันดีวัฒน์.2530. เครื่องเทศ.119 หน้า.
 • หอมแดง.ฐานข้อมูลเครื่องยา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • รัตนา พรหมพิชัย. (2542). หอมบั่ว. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เล่ม 14, หน้า 7530). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
 • Werawattanachai N, Kaewamatawong R, Junlatat J, Sripanidkulchai B. Anti-Inflammatory potential of ethanolic bulb extract of Allium ascalonicum. Journal of Science & Technology, Ubon ratchathani University. 2015;17(2):63-68.
 • วิศิษย์ ว่องทิพยคงคา.2510. การเปรียบเทียบหาระยะปลูกที่เหมาะสม ของหอมต้นเพื่อเพิ่มผลผลิต ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.Tags : หอมแดง

2

หมูหริ่ง
หมูหริ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชรวมทั้งเนื้อ
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arctonyx collaris  F. Cuvier
จัดอยู่ในตระกูล Mustelidae
มีชื่อสามัญ hog badger
ชีววิทยาของหมูหริ่ง
ลำตัวและจมูกคล้ายหมู ขนาดวัดจากปลายจมูกถึงโคนหางยาว ๖๕-๑๐๔ เซนติเมตร หางยาว ๑๒-๑๗ เซนติเมตร หูยาว ๓.๕-๔ ซม. น้ำหนักตัว ๗-๑๔ กก.   ขนหยาบ หางสั้น คอสีขาว เล็บยาวโค้งแหลม อุ้งเท้าใหญ่ เหมาะกับการรื้อฟื้นดิน ขนตามลำตัวสีออกเหลือง เทา แล้วก็ดำ จะแปรไปตามฤดูกาล โดยมีแถบสีดำดาดลงมาจากส่วนหู ผ่านตาทั้งยัง ๒ ข้างลงมาถึงจมูก มีแถบสีขาวจากหน้าผากลงมาถึงขอบปากบน และมีแถบสีขาวอีกจุดหนึ่งตรงแก้ม คอรวมทั้งขนที่ขอบหูสีขาว เป็นสัตว์ที่มีกลิ่นตัวแรงมากมาย จมูกไว กระชุ่มกระชวย เหมือนปกติถูกใจออกหากินช่วงเวลาค่ำคืน ศูนย์กลางวันซ่อนตัวตัวตามโพรงดินหรือโพรงไม้ ถูกใจคุ้ยดินหาอาหารด้วยจมูกและก็เล็บเท้า   หมูหริ่งเป็นสัตว์ดุร้าย ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดูหนาวถึงหน้าร้อน มีท้องนานราว ๑๘๐ วัน คลอดลูกทีละ ๒-๔ ตัว ทีแรกๆๆลูกๆจะอยู่ในโพรงดิน จวบจนกระทั่งจะแข็งแรงพอเพียงจึงจะออกมาทำมาหากินกับแม่  อายุยืน ๖-๗ ปี  อาหารเป็นพวกผลไม้ หน่อไม้ หนู กิ้งก่า แมลง และก็ไส้เดือน ในประเทศไทยพบได้บ่อยทางภาคเหนือและภาคใต้ ในต่างประเทศเจอที่ประเทศอินเดีย จีน ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม เขมร มาเลเชีย รวมทั้งอินโดนีเชีย

คุณประโยชน์ทางยา
แพทย์แผนไทยรู้จักใช้ “น้ำมันหมูหริ่ง” อันเป็นน้ำมันที่ได้จากการเคี่ยวมันเปลวหมูหริ่ง เป็นยาพื้นสำหรับในการจัดเตรียมยาน้ำมันหรือยาขี้ผึ้ง อย่างเช่นในตำรับยาขนานที่ ๖๙ สีผึ้งบี้พระเส้น

Tags : สัตว

3
เรียนในอเมริกา / สัตววัตถุ เเรด
« เมื่อ: 14 พ.ย. 2017, 10:12:52 am »

เเรด
แรดเป็นสัตว์เลือดอุ่นกรุ๊ปหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ Rhinocerotidae เป็นสัตว์ป่าใกล้สิ้นซาก  ทั่วทั้งโลกมีสัตว์พวกนี้เหลืออยู่เพียงแต่  ๕  ชนิด  เป็นแรดที่พบในทวีปเอเชีย  ๓  จำพวกหมายถึงกระซู่ แรดชวา และแรดประเทศอินเดีย เจอในทวีปแอฟริกา ๒ ประเภทเป็นแรดขาวและแรดดำ
ชีววิทยาของแรด
๑.กระซู่
มีชื่อวิทยาสาสตร์ว่า Dicerorhinus sumatrensis (fischer)
มีชื่อสามัญว่า asian two-horned  rhinoceros  หรือ  Sumatran  rhinoceros
เป็นสัตว์กีบคี่ หมายถึง มีเล็บ  ๓  เล็บ  เท้าหน้าและก็เท้าหลัง  มี  ๒  นอ  เมื่อโตเมที่มีความสูงที่ไหล่  ๑-๑.ค๐  เมตร  น้ำหนักราว  ๑  ตัน  มีหนังครึ้มและมีขนปกคลุมทั่วตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวที่มีอายุน้อย  ขนนี้จะลดน้อยลงเมื่อแก่มากขึ้น  โดยทั่วไปลำตัวสีเทาคล้ายสีขี้เถ้าหรือสีน้ำตาลเข้ม  ข้างหลังของลำตัวมีรอยพับของหนังเพียงพับเดียวอยู่ที่บริเวณข้างหลังของขาคู่หน้า  กระซู่ทั้ง  ๒  เพศมมีนอ  ๒  นอ  นอหน้ายาวราว  ๒๕  เซนติเมตร  ส่วนนอข้างหลังมักยาวไม่เกิน  ๑๐  เซนติเมตร  หรือบางทีอาจเป็นเพียงแต่ตุ่มนูนขึ้นมาในตัวเมียกระซู่เป็นสัตว์ที่ตะกายเขาเก่ง  มีประสาทรับกลิ่นดีเลิศ  หากินยามค่ำคืน  รับประทานใบไม้  กิ่งไม้  และก็ผลไม้ป่าเป็นของกิน  เหมือนปกติใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว  ยกเว้นในช่วงฤดูสืบพันธุ์  หรือช่วงที่ตัวเมียเลี้ยงลูกอ่อน  ออกลูกทีละ  ๑  ตัว  ระยะท้อง  ๗-๘  เดือน  มีอายุยืน  ๓๒  ปี
กระซู่มีเขตผู้กระทำระจายชนิดตั้งแต่รัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย   แล้วก็ในบังกลาเทศ  พม่า  ไทย  เวียดนาม  มาเลเซีย  และก็อินโดนีเซีย  มักอาศัยตามชายป่าสูงที่มีหนามรกทึบ  แม้กระนั้นลงมาอยู่ในป่าที่ราบต่ำช่วงปลายหน้าฝน  ซึ่งมักมีปลักแล้วก็น้ำอยู่ทั่วไป  ในขณะนี้กระซู่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนประเภทหนึ่งใน  ๑๕  จำพวกของไทย
๒. แรดชวา  (เขมรเรียกระมาด)
มีชื่อวิทยาศาสตร์  Rhioceros  sondaicus  Desmarest
มีชื่อสามัญว่า  lesser  one-horned  rhinoceros  sinv  Javan  rhinoceros
เป็นสัตว์กีบคี่  คือ  มีเล็บ  ๓  เล็บ  ทั้งยังเท้าหน้ารวมทั้งเท้าหลัง  มีนอเดียว  เมื่อโตเต็มที่มีความสูงที่ไหล่  ๑.๖๐-๑.๘๐  เมตร  น้ำหนักตัว  ๑.๕-๒  ตัน  มีหนังหนาและก็มีขนขึ้นห่างๆ ลำตัวสีเทาออกดำ  ข้างหลังของลำตัวมีรอยพับของหนัง  ๓  รอย  ตรงแถวๆศีรษะไหล่  ข้างหลังของขาคู่หน้า  รวมทั้งด้านหน้าของขาคู่ข้างหลัง  แรดตัวผู้มีนอเดียว  มีความยาวไม่เกิน  ๒๕  เซนติเมตร  ส่วนตัวภรรยานั้นเห็นเป็นเพียงแต่ตุ่มนูนขึ้นมา แรดชวาเคยเป็นสัตว์ที่หากินอยู่รวมกันเป็นฝูง  แต่ว่าปัจจุบันเจอหาเลี้ยงชีพโดดๆ หรืออยู่เป็นคู่ในช่วงฤดูสืบพันธุ์  รับประทานใบไม้  ก้านไม้  และผลไม้ป่าที่ร่วงอยู่บนพื้นดินเป็นของกิน  ตกลูกครั้งลพ  ๑  ตัว  ระยะตั้งท้องนาน  ๑๖  เดือน มีเขตการกระจายประเภทตั้งแต่ในประเทศบังกลาเทศ  ประเทศพม่า  ไทย  เวียดนาม  เขมร  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย  พบได้ทั่วไปในป่าดงดิบชื่นที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์  หรือป่าทึบริมฝั่งทะเล  ส่วนมากหากินอยู่ตามป่าที่ราบ  ไม่เจออยู่ตามเทือกเขาสูง  ปัจจุบันแรดชวาจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนประเภทหนึ่งใน  ๑๕  จำพวกของไทย
๓. แรดอินเดีย
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Rhinoceros  unicornis  Linnaeus
มีชื่อสามัญว่า  Indian  rhinoceros
เป็นแรดใหญ่จำพวกนอเดียว  สูงราว  ๒  เมตร  หนัก  ๒-๓  ตัน  ตามตัวมีหนังหนาคล้ายโล่ที่ไหล่  ที่ก้น  หนังเป็นปุ่มนูนกลมเห็นได้ชัด  ไม่มีขนมากนักนอกจากที่ขอบหูและก็ปลายหาง  มีหนังพับข้ามข้างหลัง  ๒  ที่  คือ  ที่ข้างหลังของไหล่และที่ข้างหน้าของบั้นท้าย  แม้กระนั้นไม่มีพับหนังผ่านคอ  หางสั้นอยู่ในหลืบพักของบั้นท้าย  ท้องนานราว  ๑๙  เดือน  อายุยืนราว  ๕๐  ปี  แรดอินเดียอาศัยอยู่ในป่าลุ่มริมน้ำ  เคยพบได้ทั่วไปในช่องเขาแม่น้ำสินธุ  ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา  หุบเขาแม่น้ำพรหมบุตร  แล้วก็บริเวณเชิงเขาหิมาลัยตั้งแต่ประเทศปากีสถานถึงรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย
๔. แรดขาว
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Ceratotherium  simum  Burchell
มีชื่อสามัญว่า  white  rhinoceros  หรือ  square-lipped  rhinoceros
มีขนาดใหญ่กว่าแรดอื่นๆ สูงราว  ๑.๖๐-๒  เมตร  ขนาดวัดจากหัวถึงโคนหาง  ๓.๖๐-๕  เมตร  หนัก  ๒.๓ – ๓  ตัน  มีนอ  ๒  นอ  นอหน้ายาวราว  ๖๐  เซนติเมตร  แต่บางตัวนอยาวถึง  ๑.๕๐  เมตร  หัวยาว  ปากกว้าง  หูยาวกว่าแรดดำ  แล้วก็ปลายหูแหลม  หน้าผากลาด  และมนกว่าแรดดำ  หัวไหล่นูนเป็นก้อน  ผิวหนังเป็นตุ่มนูนน้อยกว่าแรดดำ  ผิวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีเขา  ผิวหนังทั่วตัวไม่มีขน  ยกเว้นขนที่ปลายหูและขนหาง  ริมฝีปากบนมีรูปร่างเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัส  แรดประเภทนี้ถูกใจกินหน้ามากกว่าใบไม้  มีหัวยาวเพื่อให้ก้มตัวรับประทานต้นหญ้าได้ง่าย  บนไหล่มีโหนกสูง  มีจมูกดี  แต่ว่าตาและก็หูไม่ดี  ถูกใจอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ ราว  ๔—๕  ตัว  แม้กระนั้นบางทีอาจพบได้ถึงฝูงละ  ๑๘  ตัว  ไม่ดุมากแรดขาวเคยอาศัยอยู่บริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา  รอบๆหุบเขาลุ่มแม่น้ำไนล์  แต่ในตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปจากรอบๆนี้  เจอในแอฟริกากึ่งกลางรอบๆทะเลสาบชาดกับแม่น้ำไนล์ขาว  และในแอฟริกาใต้  ทางตอนใต้ของแม่น้ำออเรนจ์ไปทางทิศตะวัยตก  จนถึงภาคทิศตะวันออกของประเทศนามิเบีย  แรดขาวโตถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ  ๗-๑๐  ปี  มีท้องนาน  ๑๘  เดือน  ตามปรกติคลอดลูกเพียงแต่ตัวเดียว  เมื่ออายุ  ๑ เดือนก็เดินตามแม่ได้แล้ว  อายุ   ๑  สัปดาห์เริ่มรับประทานหญ้า  มีอายุยืน   ๓๐-๔๐  ปี
๖.แรดดำ
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Diceros  bicornis  Linnaeus
มีชื่อสามัญว่า  hook-lipped rhinoceros  หรือ   African  black  rhinoceros
เป็นแรดที่มีรูปร่างใหญ่   งุ่มง่ามหนังหนา  สีน้ำตาลอ่อนคละเคล้าเทาหรือเทาแก่   ตามลำตัวไม่มีขน  ยกเว้นบริเวณใบหูและปลายหาง  ไม่มีต่อมเหงื่อ  ตาเล็ก  ริมฝีปากบนเป็นติ่งหรือจะงอยแหลมเล็กน้อย  ยืดหดได้  ใช้เหนี่ยวก้านไม้เข้าปากได้  มี  ๒  นอ  นออันหน้าใหญ่และก็ยาวกว่าอันข้างหลัง  หางสั้น  แข็ง  ใบเครื่องทอผ้าลม  ไม่มีทั้งฟันตัดแล้วก็ฟันเขี้ยว  เท้ามี  ๓  เล็บ  ขนาดลำตัวยาวราว  ๓.๓๐  เมตร  ความสูงถึงไหล่ราว  ๑.๗๐  เมตร  น้ำหนักราว  ๒  ตัน  ตัวเมียมีเต้านม  ๒  เต้า  เหมือนปกติแรดดำชอบอยู่ตัวผู้เดียว  จะอยู่เป็นคู่เฉพาะในช่วงเวลาสืบพันธุ์  ออกหากินตอนกลางคืน  ถูกใจหาเลี้ยงชีพตามท้องทุ่งรวมทั้งรอบๆป่าเขา  เกลียดชังเข้าไปทำมาหากินในป่าลึก  นิสัยดุ  หูรวมทั้งจมูกไว  แรดดำโตเป็นหนุ่มสาวพร้อมสืบพันธุ์ได้เมื่อมีอายุราว  ๗  ปี  ตั้งท้องนาน  ๑๕-๑๖  เดือน  ตกลูกทีละ  ๑  ตัว  ลูกแรดรับประทานนมแม่อยู่นานราว  ๒  ปี  และก็อยู่กับแม่นาน  ๓-๔  ปี แรดที่พบในบ้านเรามีเพียง  ๒  ชนิดแรก หมายถึง  กระซู่รวมทั้งแรดชวา

ผลดีทางยา
หมอแผนไทยเคยใช้นอแรดเข้ามาเป็นเครื่องยาในยาโบราณหลายขนาน  แม้กระนั้นในปัจจุบันใช้ลดน้อยลง  เพราะเหตุว่าหายากรวมทั้งมีราคาแพง นอแรดเป็นสิ่งแข็งเหมือนเขาสัตว์  ตัน  ผลิออกขึ้นมาเหนือจมูกของสัตว์พวกแรด  นอแรดที่ดีควรจะมีผิวนอกดำไหม้  สีค่อยจางไปที่โคน  จนเป็นสีเทาอมน้ำตาล  เนื้อในมีสีเทาปนขาว  มีจุดสีเทาดำ  หนังสือเรียนสรรพคุณยาโบราณว่า  นอแรดมีกลิ่นหอมหวนเย็น  ไม่คาว  มีรสเปรี้ยวเค็มเย็น  มีคุณประโยชน์แก้ไข้สูง  แก้พิษร้อน  แก้อ้วกเป็นเลือด  แก้ถ่ายเป็นเลือด  เป็นยาระงับประสาท  โดยใช้บดเป็นผงผสมกับน้ำกิน  เป็นยาขมเจริญอาหาร  แก้อาการเกร็งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ไว้  ก็เลยไม่สมควรใช้หรือช่วยเหลือให้ใช้  เครื่องยาที่ใช้แทนกันได้คือเขาควาย  (ควาย)  แต่จะต้องใช้ในปริมาณมากกว่าหลายเท่า

Tags : สัตววัตถุ

4

[url=http://www.disthai.com/]สมุนไพรกำลังกระบือ[/url][/color][/size][/b]
ชื่อพื้นเมืองอื่น  กระบือเจ็ดหัว  กำลังควาย  ลิ้นควาย (ภาคกลาง) กะบือ (จังหวัดราชบุรี) ใบท้องแดง (จันทบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Excoecaria cochinchinensis Lour.  var.  cochinchinensis
ชื่อพ้อง Excoecaria bicolor (Hassk) Zollex Hassk.
ชื่อสกุล  EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Kamlang kra bue.
ลักษณะทั่วไปทางวิชาพฤกษศาสตร์
ไม้พุ่ม (ExS) สูงโดยประมาณ 70-150 เซนติเมตร ทุกส่วนมียางขาวราวกับนม กิ่งเรียวเล็ก เปลือกสีแดงอมม่วงใบ เป็นใบโดดเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงกันข้ามกันหรือเรียงสลับ ลักษณะใบรูปขอบขนานหรือขอบขนานแกมไข่กลับ โคนใบแหลม ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆขอบใบหยักห่างๆเส้นใบ 12-13 คู่ ใบอ่อนสีแดงผิวเป็นเงา ใบแก่ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีแดงอมม่วง ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. หูใบเป็นรูปหอกปลายแหลม
ดอก มีดอกเป็นช่อตามซอกใบรวมทั้งที่่ยอด มีทั้งดอกเพศผู้ เพศภรรยา รวมทั้งดอกบริบูรณ์เพศ บางครั้งก็อาจจะอยู่บนต้นเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ ดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศช่อยาวราวๆ 2 เซนติเมตร ใบแต่งแต้มรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม กลีบรองกลีบ 3 กลีบ รูปยาวแคบ ปลายแหลม ดอกเพศภรรยา กลม มักจะออกทีละ 3 ดอก ใบประดับประดาเสมือนดอกเพศผู้ ก้านดอกสั้นมากมาย กลีบรองกลีบดอก 3 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม ขอบหยักเล็ฏน้อย ดอกมีสีเหลืองอมเขียวขนาดเล็กมีดอกทั้งปี ผล เป็นประเภทแก่แล้วแห้ง รู)ร่างค่อนข้างจะกลม ไม่มีเนื้อ มี 3 พู เมื่อแก่แตกเป็น 3 ส่วน

นิเวศวิทยา
เป็นไม้ในเขตร้อน มีถิ่นเกิดแถบอินโดจีน นิยมนำมาปลูกทั่วไปเป็นไม้ประดับ
การปลูกแล้วก็แพร่พันธุ์                                   
สามารถเจริญวัยได้ดิบได้ดีในดินร่วนซุยปกติ แพร่พันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง หรือ การตอนกิ่ง
ส่วนที่ใช้ รส แล้วก็สรรพคุณ
ลำต้น รสร้อนฝาด ยางจากลำาต้นเป็นพิษมาก ใช้สำหรับในการเบื่อปลา
ใบ  รสร้อนเฝื่อนฝาดขม รักษาโรคที่เกี่ยวกับความแตกต่างจากปกติของระบบเลือดบางชนิด ชาวชวาใช้ใบโขลกเป็นยาพอกห้ามเลือด ตำราเรียนยาแพทย์แผนไทยนำใบตำผสมกับสุรากลั่นคั้นเอาน้ำกินแก้สันนิบาตหน้าเพลิง ยาขับเลือดเสียและก็ขับน้ำคร่ำในสตรีข้างหลังคลอดบุตร แก้อักเสบรอบๆปากมดลูก
วิธีใช้และจำนวนที่ใช้

 • ขับน้ำคร่ำหลังคลอด ขับเลือดเน่า ขับระดู โดยใช้ใบสด 10-15 ใบ ล้างน้ำให้สะอาด โขลกให้ถี่ถ้วน ผสมกับเหล้าโรงน้อย คั้นเอาน้ำค่อยๆจิบ เช้าตรู่-เย็น
ข้อควรรู้
ไม่สมควรใช้ในสตรีที่ตั้งท้อง เพาะถ้าใช้ในบริมาณที่มาก อาจส่งผลให้แท้งได้
ใบสดต้นกระบือเจ็ดตัว สามารถเอาไปใช้ผลดีทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ได้อีกด้วย เนื่องจากมีสีแดงสดใส

5


ว่านชักมดลูกสรรพคุณดีๆที่ผู้หญิงควรใช้
   ลำต้นว่านชักมดลูก มีจำพวกชนิดคุณสมบัติเป็นเหง้าที่แตกหน่ออยู่ใต้ดิน เหง้ามีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอมส้ม เมื่อแก่จะเป็นสีเทา เนื้อข้างในเหง้ามีสีส้มหรือสีแดงเข้ม กลิ่นแรง รสขม ลำต้นตั้งตรง มีกาบใบกลมเป็นลำต้นเทียมที่อยู่เหนือดินเรียงซ้อนกันอยู่ สูงราว 1-2 เมตร กาบข้างนอกมีสีเขียว ส่วนข้างในเป็นสีประเภทประเภทคุณลักษณะลำต้นโดยทั่วไปจะคล้ายกับต้นขมิ้นอ้อย ในช่วงพ.ย.-เดือนธันวาคม หัวจะเริ่มแก่รวมทั้งนำมาใช้คุณประโยชน์ผลดีคุณสมบัติ
    ใบว่านชักมดลูกออกเป็นใบโดดเดี่ยว ที่ส่วนปลายของลำต้นเทียม ใบมี{ลักษณะ|ชนิดประเภท|คุณลักษณะเรียวยาวคล้ายต้นขิง มีความกว้างโดยประมาณ 15-20 ซม.|เซนติเมตร ยาวราว 40-100ซม.ซม. แผ่นใบสีเขียว ขอบของใบเรียบ โคนแล้วก็ปลายใบแหลม ต้นเพศผู้จะมีเส้นกึ่งกลางใบเป็นสีม่วง ส่วนต้นตัวเมียเส้นกึ่งกลางใบจะเป็นสีเขียว จะเริ่มแทงใบในตอนต้นฤดูฝนหรือประมาณมี.ค.เดือนเมษายนว่านชักมดลูกออกเป็นช่อกลุ่มเชิงลดรูปทรงกระบอกบนก้านดอก เหมือนดอกขมิ้น ก้านช่อดอกยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตรซม. มีกลีบรองดอกสีแดงสด ใบประดับเป็นริ้วสีชมพูอ่อน เมื่อดอกเติบโตเต็มที่ก็จะกลายเป็นสีเหลือง
ขายว่านชักมดลูก ช่วยรักษาอาการมดลูกทรุดตัว หรือมดลูกต่ำไม่เข้าที่
ช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องแผ้วแจ่มใส ขาวนวล รวมทั้งมีเลือดฝาด
มีส่วนช่วยลดลางเลือนรอยเหี่ยวย่น ฝ้า รวมทั้งรอยดำ
 สามารถช่วยแก้อารมณ์ปรวนแปรต่างๆของสตรี อาทิเช่น อารมณ์ฉุนเฉียว จิตใจห่อเหี่ยว อารมณ์เสียง่าย อ่อนไหวง่าย ให้หายไป
ช่วยกระชับหน้าท้องที่หย่อนยานพ้นไปคลอดลูก
ช่วยกระชับช่องคลอดข้างในของสตรี ช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากช่องคลอดหรือในมดลูก
ช่วยให้ซีสต์หรือเนื้องอกภายในช่องคลอดฝ่อตัวลง
ช่วยดับกลิ่นภายในช่องคลอดของสตรีให้น้อยลงหรือหายไป
ช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดของสตรี[/size][/b]
แคปซูลว่านชักมดลูก ช่วยรักษาอาการถ่วงเสียวของมดลูกหรืออาการเจ็บท้องน้อยเสมอๆให้ดีขึ้น
ช่วยแก้ไขปัญหาอาการประจำเดือนมาผิดปกติ
ช่วยรักษาอาการปวดท้องระหว่างมีเมนส์ หรืออาการปวดท้องอย่างรุนแรงให้มีอาการ
ช่วยแก้อาการตกขาวในสตรี ทำให้อาการดีขึ้น
ช่วยให้สตรีมีอารมณ์ทางเพศที่สมบูรณ์ ทำให้อารมณ์ทางเพศที่หายไปกลับมาดังเดิม
ว่านชักมดลูกมีสรรพคุณช่วยขับน้ำคร่ำ
ช่วยแก้พิษของกินไม่ย่อย
ช่วยรักษารวมทั้งทุเลาอาการโรคริดสีดวงทวาร
ช่วยรักษาโรคโรคไส้เลื่อน
ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยทอง
ช่วยกำจัดกลิ่นปาก และกลิ่นเรียกตัว
ขายว่านชักมดลูก สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็การอักเสบต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุของความเสื่อมโทรมรวมทั้งความไม่ปกติของเซลล์ภายในร่างกาย
ช่วยคุ้มครองปกป้องเซลล์เรตินาของตาจากอนุมูลอิสระต่างๆช่วยคุ้มครองโรคจอประสาทตาเสื่อมของคนวัยทอง
ขายส่งว่านชักมดลูก ช่วยคุ้มครองป้องกันรวมทั้งรักษาโรคกระดูกพรุน โดยช่วยคุ้มครองการสูญเสียแคลเซียม ช่วยรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูก
ช่วยรักษาซ่อมระบบเส้นโลหิตและก็หัวใจ
ช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วยคุ้มครองป้องกันอาการเยื่อบุผนังเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขาดความยืดหยุ่น
ขายว่านชักมดลูก[/url] สมารถช่วยฆ่าเซลล์ของมะเร็งเม็ดเลือดขาว (P388 leukemic cell) ด้วยการไปทำลายดีเอ็นเอของเซลล์ของมะเร็ง
ช่วยในการลำเลียงไขมันออกมาจากเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไปในตับและก็ช่วยเสริมให้มีการขับคอเลสเตอรอลแล้วก็กรดน้ำดีสู่ทางเดินอาหารและออกมาจากร่างกายพร้อมกับอุจจาระ
ขายส่งว่านชักมดลูก ยังมีประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำดี และช่วยเสริมให้มีการหลั่งกรดน้ำดีเยอะขึ้น ก็เลยช่วยลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี
มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับจากพิษคาร์บอนเตตระคลอไรด์ โดยไปช่วยกระตุ้นกลไกการล้างพิษและก็ลดการสร้างสารเคมีที่เป็นพิษรับ ผลิตว่านชักมดลูก สมามรถดีต่อสุขภาพร่างกาย
ช่วยปกป้องตับแล้วก็ไต
มีฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต่างๆซึ่งส่งผลดีกับโรคในระบบประสาท
นำมาเป็นส่วนผสมหลักในการรับผลิตว่านชักมดลูกสมุนไพรแบรนด์ต่างๆทั้งยังประเภทแคปซูล แบบเป็นผง ฯลฯ
แคปซูลว่านชักมดลูก ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากว่านชักมดลูก
ไม่ว่าจะเป็นแก้อาการประจำเดือนมาไม่ดีเหมือนปกติ บรรเทาลักษณะของการปวดท้องเมนส์อย่างหนักให้ดีขึ้น รวมถึงช่วยแก้อาการตกขาวได้
ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น และก็กระชับช่องคลอดภายในของหญิง กระชับพุงที่หย่อนคล้อยหลังออกลูก แล้วก็ขายว่านชักมดลูกยังทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นด้วย
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในช่องคลอดหรือในมดลูกได้ รวมทั้งยังช่วยกำจัดกลิ่นด้านในช่องคลอดให้หายไป ช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดของสตรีได้
ขายว่านชักมดลูก ประโยชน์ที่ได้รับมาจากว่านชักมดลูกกับวัยทอง โดยว่านชักมดลูกมีฤทธิ์ช่วยแก้อาการไม่ปกติต่างๆที่เกิดกับเพศหญิงในวัยทองได้ ได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ นอนไม่ค่อยหลับ ปวดศีรษะหลายครั้ง มีลักษณะซึมเซา หลงๆลืมๆง่าย จอประสาทตาเสื่อมเร็ว ฯลฯ
ขายว่านชักมดลูก กับระบบเลือด ว่านชักมดลูกจะช่วยทำนุบำรุงหัวใจและก็ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมระบบเส้นเลือด ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวได้เร็ว และยังมีฤทธิ์สำหรับในการทำลายเชื้อของเซลล์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้
ขายว่านชักมดลูก ขายส่งว่านชักมกลูก
รับผลิตว่าชักมดลูก เเคปซูลว่านชักมดลูก
สมุนไพรอื่นๆ
สรรพคุณถั่งเช่า
ถั่งเช่า สรรพคุณถั่งเช่าช่วยเสริมความสามารถทางเพศ มีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศ ช่วยทำให้น้ำอสุจิแข็งแรก ด้วยเหตุว่าการกินถั่งเช่าจะทำให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากยิ่งขึ้น ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในน้ำเชื้อได้ โดยจากการเรียนในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในอสุจิเพิ่มขึ้น 33% อีกทั้งยังลดจำนวนสเปิร์มที่มีความผิดปกติลงได้ถึง 29% และเมื่อเล่าเรียนเพิ่มก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มความปรารถนาทางเพศได้ 66 – 86% ทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันและเสริมสร้างหลักการทำงานของต่อมหมวกไต รวมทั้งเพิ่มช่องทางที่สเปิร์มจะกำเนิดได้ช่วยทำให้ปรับการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีสรรพคุณช่วยปรับให้อัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ ทั้งยังยังช่วยทุเลาอาการหัวใจขาดออกสิเจน แล้วก็เพิ่มออกสิเจนให้หัวใจได้สร้างเสริมรูปแบบการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ช่วยทำให้ปรับปรุงลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติ  ช่วยทำให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นเรื่อยๆต้านทานโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับการต้านมะเร็ง ขึ้นรถคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่านับว่าเป็นสารที่มีความหมายสำหรับการต่อต้านการเกิดมะเร็ง ปกป้องการเกิดและก็การแพร่ระบาดของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล รวมทั้งไตรกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูแนวทางการทำงานของไต สำหรับคนป่วยโรคไตเรื้อรัง การรับประทานถั่งเช่าจะช่วยบรรเทาอาการลง และทำให้สุขภาพไต อีกทั้งยังลดความย่ำแย่ของไตที่เกิดขึ้นจากสารพิษตกค้างได้เสริมสร้างลักษณะการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ และก็คุ้มครองการเกิดพังทลายพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ลดความหลีกเลี่ยงในการกำเนิดโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงโลหิต สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยเสริมสร้างรูปแบบการทำงานของระบบเลือด ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและก็เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกสร้างในปริมาณที่พอเพียงต่อสุขภาพลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่านับว่าเป็นสมุนไพรอีกประเภทที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเรียนพบว่าการกินถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
ผลดี/สรรพคุณของลูทีน
ลูทีน และก็ซีแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ที่สะสมอยู่รอบๆเรตินาของดวงตา ซึ่งเม็ดสีนี้จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองเรตินาและก็จอประสาทตาจากขั้นตอนการ OxidativeStress ซึ่งซึ่งก็ถือได้ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหน้าจอประสาทตาเสื่อมได้ และก็ลูทีน (lutein) แล้วก็ซีแซนทีน (zeaxanthin) ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านทานขบวนการออกซิเดชันเพื่อคุ้มครองป้องกันเซลล์รับแสง (photoreceptor cells) จากอันตรายจากอนุมูลอิสระที่เซลล์ผลิตขึ้นเนื่องมาจากมีปริมาณออกซิเจนสูง (oxygen tension) และจากการเช็ดกแสงสว่าง ยิ่งไปกว่านี้ยังเชื่อว่าสารประกอบทั้งคู่นี้มีหน้าที่สำหรับการกรองแสงสีฟ้าที่เป็นคลื่นแสงที่มีพลังงานสูง โดยประมาณว่าจะสามารถกรองแสงสีฟ้าลงได้ถึง 40 % ก่อนที่แสงจะตกถึงแมคูลา ดังนั้นจะสามารถลดสถานการณ์ความเคร่งเครียดออกซิเดชันต่อจอประสาทตาได้อย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากนั้นลูทีนยังปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในดวงตาของมนุษย์อีกด้วย เพราะเหตุว่าดวงตาของพวกเราจะมีสารอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นตัวทำลายเซลล์รับภาพแล้วก็ทำให้เกิดโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอประสาทตาทั้งในเด็กแล้วก็คนแก่ได้ ลูทีนถือเป็นสารอาหารที่มีความ สำคัญในการคุ้มครองหน้าจอประสาทตา โดยลูทีนจะทำงานด้วยกันกับกรดไขมันดีเอชเอและเอเอซึ่งมีส่วนช่วยสำหรับในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านการมองมองเห็นของเด็ก โดยดีเอชเอและก็เอเอ จะปฏิบัติหน้าที่ราวกับเป็นหลอดไฟ ส่วนลูทีนจะปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นสารฉาบหลอดไฟไม่ให้เสื่อมเร็ว และนอกเหนือจากลูทีนจะพบบ่อยในดวงตาของผู้คนแล้ว ยังเจอได้ในสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการมองเห็นถึงปริมาณร้อยละ 66 ก็เลยเชื่อว่าลูทีนมีส่วนช่วยสำหรับในการรับภาพและก็ส่งต่อไปยังสมองเจริญขึ้นอีกด้วยจากการเรียนรู้ทางระบาดวิทยา พบหลักฐานว่า ลูทีนและซีแซนทีนช่วยลดโรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration: AMD) ที่ทำการ อาหารและก็ยาสหรัฐอเมริกา ให้การรับประกันสินค้าเสริมอาหารลูทีนและก็ซีแซนทีน ในการลดความเสี่ยงของการเกิดความเสื่อมของตา อันมีต้นเหตุจากอายุที่เพิ่มขึ้น เว้นแต่ ลูทีนและซีแซนทีน จะมีคุณสมบัติสำหรับการช่วยชะลอความเสื่อมถอยของเรตินา แล้วก็เลนส์ตาแล้ว ยังทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ คุ้มครองปกป้องมะเร็งต่อมลูกหมาก และก็ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
การใช้ประโยชน์รากสามสิบ
ตำรับยาสมุนไพรรากสามสิบ ประจำถิ่นใช้ ราก ต้มน้ำแก้ริดสีดวงทวาร ช่วยขับลมตำรายาไทย  ใช้ ราก ซึ่งมีรสเย็น หวานชุ่ม ใช้แก้ขัดค่อย ขับฉี่ และขับเสลด บำรุงเด็กในท้อง บำรุงตับปอด แก้ตับปอดทุพพลภาพ ชูกำลัง แก้กษัย ใช้ อีกทั้งต้นหรือราก ต้มน้ำดื่ม แก้แท้งลูก ราก มีรสขื่นเย็น รับประทานเป็นยาแก้พิษร้อนในหิวน้ำ แก้ปวดเมื่อย ครั่นตัว ฝนทาแก้พิษแมลงป่องกัดต่อย แก้ปวดฝี ทำให้เย็น ถอนพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน บำรุงตับ ปอด บำรุงกำลัง ผสมกับเหง้าขิงป่า แล้วก็ต้นจันทน์แดงผสมเหล้าโรงใช้เป็นยาแก้วิงเวียน  ผล มีรสเย็น ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้เซื่องซึม แก้พิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ มักใช้ร่วมกับผลราชดัด เพื่อดับพิษไข้จากบิดเรื้อรัง  แบบเรียนยาโบราณของไทยบอกว่า ต้นสามสิบเป็นยาบำรุงสำหรับสตรีชั้นยอดเยี่ยมตัวหนึ่ง โดยให้เอารากต้มน้ำหรือปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานกับน้ำผึ้ง ช่วยแก้เมนส์มาแตกต่างจากปกติปวดรอบเดือน ภาวะมีบุตรยาก ภาวการณ์หมดเมนส์ บำรุงนม บำรุงท้อง  บำรุงปอด ตับ ลดน้ำตาลในเลือด แก้โรคคอพอก รากใช้ฝนทาแก้อาการปวดฝี ทำให้เย็น ช่วยถอนพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน ช่วยบรรเทาอาการระคายเคือง รากใช้รับประทานเป็นยาแก้อาการปวดปวดเมื่อย ครั่นตัว ช่วยแก้อาการปวดข้อแล้วก็คอ แล้วก็คนทางภาคเหนือบ้านพวกเราจะใช้รากสามสิบทำเป็นยาดอง ใช้รับประทานเป็นยาบำรุงสำหรับเพศชาย รับประทานแล้วคึกคักเหมือนม้า 3 ตัว ก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ม้าสามต๋อน” ส่วนแพทย์ยาโบราณจะใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ซึ่งเป็นสาเหตุของชื่อ “สาวร้อยผัว” หรือ “สามร้อยผัว” กล่าวคือไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ยังสามารถมีลูกมีสามีได้ อายุเท่าไรก็ยังดูสาวเสมอ มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรีย ต่อต้านเชื้อรา ลดการอักเสบ แก้อาการปวด คลายกล้ามเนื้อของมดลูก บำรุงหัวใจ คุ้มครองกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลดอาการหัวใจโตที่เกิดขึ้นจากความดันโลหิตสูง ขับนม มีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน ยั้งเบาหวาน ลดระดับไขมันในเลือด กระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นพิษต่อเซลล์ของมะเร็ง ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ยั้งพิษต่อตับ ช่วยลดความดันเลือดต้นรากสามสิบมีคุณประโยชน์ในหัวข้อการฟื้นฟูความสาว เป็นสมุนไพรที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือพระเวท ของอินเดีย มีชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่า ศตาวรี (Shatawari) มีความหมายว่า ต้นไม้ที่มีรากเป็นร้อยๆหรือบางแบบเรียนซึ่งก็คือเพศหญิงที่มีผัวเป็นคนร้อยคน กล่าวได้ว่ามีการใช้สมุนไพรชนิดนี้มานานเป็นพันๆปีในอินเดียนิยมรับประทานน้ำคั้นสดกับนม ต้มน้ำคั้นสดกับนม หรือผงแห้งกับเนย รวมทั้งยังใช้เป็นยาฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น แก้ไอ รักษาโรคแผลในกระเพาะ แก้บิด แก้ไข้ แก้อักเสบ แก้ท้องเฟ้อ บำรุงน้ำนม ขับฉี่ ส่วนการใช้ประโยชน์ รากสามสิบในด้านอื่นๆก็มีอีกดังเช่น ในอินโดนีเซียนำรากที่มีลักษณะเป็นหัวใบเคลือบน้ำตาลใช้เป็นของหวาน ในอินโดนีเซียใช้หัวเคลือบน้ำตาลรับประทานเป็นยากระตุ้นสมรรถนะทางเพศ ใช้กระตุ้นน้ำนมในวัวนม รวมทั้งใช้เป็นไม้ประดับ ในไทยนำรากไปเชื่อมหรือแช่อิ่มรับประทาน ทางภาคใต้นำส่วนเหนือดินมาใส่ในแกงส้มรวมทั้งแกงเลียง
สรรพคุณตรีผลา
ตรีผลา แบบเรียนยาไทย  ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อขับเสมหะ แล้วก็ไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก้ แก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบเสิบสาน บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องเสียท้องเดิน รักษาโรคท้องมาน เมล็ดในแก้บิดแก้บิดมูกเลือด ประเทศพม่า ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ รวมทั้งโรคตา ในอินโดจีน ใช้เป็นยาฝาดสมาน และยาบำรุง ผลสดเป็นยาถ่ายตำรายาไทย ผลระบายอ่อนๆแก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุกเสียด ทราบผายธาตุ รู้ระบายทราบอึ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพื่อเสลด ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย อุจจาระ รู้ถ่ายทราบปิดเอง แก้ลมจุดเสียด คลื่นไส้ แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องเดินเรื้อรัง ทำเป็นยาชงใช้อมบ้วนปากแก้เจ็บคอ เมล็ด รสขม ทำให้เจริญอาหาร
สรรพคุณกวาวเครือแดง
หัวกวาวเครือแดง  รสเย็นเบื่อเมา  บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง  บำรุงสุขภาพ  เพิ่มจำนวนอสุจิ เป็นยาอายุวัฒนะ
แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามร่างกาย
รากกวาวเครือแดง  แก้ลมอัมพาต  บำรุงเลือด  ผสมกับรากสมุนไพรอื่นอีก 8 จำพวกเรียกว่า  พิกัดนวโลหะ  แก้โรคลมที่เป็นพิษ  แก้ริดสีดวง  ทำลายพยาธิ  ดับพิษ  ถอนพิษไข้  สมานไส้
เปลือกเถากวาวเครือแดง   รสเย็นเบื่อเมา  แก้พิษงู
ผลดีกวาวเครือแดง
ฤทธิ์ต่อระบบขยายพันธุ์  การเรียนในอาสาสมัครเพศชาย 17 คน อายุระหว่าง 30 – 70 ปี ที่มีอาการหย่อนสมรรถนะทางเพศอย่างน้อย 6 เดือน  ให้รับประทานกวาวเครือแดงขนาด 250 มก./แคปซูล วันละ 4 แคปซูล ตรงเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยพบว่าระดับฮอร์โมน testosterone ไม่ได้ต่างอะไรจากกลุ่มควบคุม  แต่ว่าผลจาการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความสามารถทางเพศ  จากอาสาสมัครพบว่าทำให้สมรรถภาพทางเพศดียิ่งขึ้น  82.4 % ฉะนั้น กวาวเครือแดงก็เลยช่วยฟื้นฟูคนเจ็บโรคเสื่อมความสามารถทางเพศได้ และไม่เจอการเกิดพิษ

Tags : ขายส่งว่านชักมดลูก

6

สรรพคุณกวาวเครือขาวแสนมหัศจรรย์
ขายส่งกวาวเครือขาว ซึ่งสามารถรักษาร่างกายที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลหรือกลุ้มใจกับโรคต่างๆอีกต่อไป
สมุนไพรไทยที่มีสาระเป็นอย่างมากสำหรับเพศหญิง แต่ว่าสำหรับผู้ชายก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวย แล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะ ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดขายกวาวเครือขาวตัวยาในตำรับยาบำรุงร่างกาย และก็ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณ แล้วก็ยาแผนโบราณสามัญประจำบ้าน ซึ่งสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์
เเคปซูลกวาวเครือขาว ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึง ผ่องแผ้วผ่องใสนุ่มนวลเรียบเนียน รวมทั้งยังได้ขายกวาวเครือขาวสมุนไพรอายุวัฒนะ มีส่วนช่วยสำหรับการชะลอความแก่กวาวเครือขาวช่วยลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัย และก็ลดเลือนริ้วรอย รอบๆผิวหน้า แล้วก็ผิวกายช่วยขยายทรวงอก ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แก้ไขปัญหาอกหย่อนยานคล้อยให้กลับมาเต่งตึงดังเดิมเพิ่มปริมาณเส้นผม ช่วยทำให้เส้นผมดกดำ ปรับผมขาวให้กลับดำ และลดการหลุดร่วงของเส้นผมช่วยลดความมันบนใบหน้า ช่วยลดสิว ฝ้า กระ ทำให้ใบหน้าขาวเนียนแจ่มใสและยังขายกวาวเครือขาว[/url]ยังสามารถช่วยสมานริ้วรอยบนใบหน้าจากความหยาบ และก็ยังได้ที่ช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกายช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย แก้อาการเมื่อยล้า เมื่อยล้าของร่างกาย ทำให้นอนหลับสบาย ขายกวาวเครือขาวช่วยบำรุงสมอง ช่วยทำให้ความจำดีขึ้นสำหรับคนที่ผ่ายผอม เมื่อรับประทานกวาวเครือขาวจะช่วยทำให้ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้น
ขายกวาวเครือขาว สรรพคุณยังช่วยรักษาอาการต่างๆเป็นต้นว่า คุ้มครองโรคตาฟาง และก็ต้อกระจกกวาวเครือขาวช่วยบำรุงโลหิต ทำให้มีพลังกวาวเครือขาวช่วยคุ้มครองโรคกระดูกพรุนกวาวเครือขาวช่วยบำรุงรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ให้เจริญรุ่งเรืองกวาวเครือขาวใช้เป็นฮอร์โมนชดเชยในผู้หญิงได้ ซึ่งเป็นหนทางที่ดีสำหรับผู้หญิงวัยหมดระดูช่วยรักษาอาการหมดรอบเดือนในวัยก่อน และก็ข้างหลังหมดรอบเดือนขายกวาวเครือขาว ที่มีลักษณะขาดตกบกพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนกวาวเครือขาว ช่วยทำให้ช่องคลอดของหญิงวัยทองไม่แห้งมีส่วนช่วยปกป้องการเกิดโรคมะเร็งเต้านม แล้วก็โรคมะเร็งมดลูกแก้อาการปวดประจำเดือน ไขปัญหาประจำเดือนมาเปลี่ยนไปจากปกติรับผลิตกวาวเครือขาว
เเคปซูลกวาวเครือขาว มีคุณประโยชน์นานัปการ ด้วยในโสมคนมีสารจีนเซนโนไซด์
(Ginsenoside) ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
รับผลิตกวาวเครือขาวโดยเหตุนั้นโสมคน ก็เลยทำให้มีคุณประโยชน์ต่างๆดังต่อไปนี้ ลดความเคร่งเครียด
โดยฮอร์โมน ACIH จากต่อมใต้สมองควบคุมการหลั่งฮอร์โมน
จากต่อมหมวกไตก็เลยทำให้ลดความตึงเครียดได้ ช่วยกระตุ้น
ขายกวาวเครือขาว ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยมีฤทธิ์ทำให้ตับอ่อนหลั่ง
อินซูลินออกมามีฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมโทรม
ของเซลล์ต่างๆและช่วยชะลอวัย รวมทั้ง สามารถลดความเสี่ยง
สำหรับการเป็นโรคมะเร็งตับได้ นอกนั้นยังมีคุณประโยชน์ต่างๆ
ขายส่งกวาวเครือขาว อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง
ปรับสมดุลของร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร
รับผลิตกวาวเครือขาว สามารถช่วยบำรุงแล้วก็คุ้มครองป้องกันโรคหัวใจ ฯลฯ
ขายกวาวเครือขาว ขายส่งกวาวเครือขาว
รับผลิตกวาวเครือขาว แคปซูลกวาวเครือขาว
สมุนไพรอื่นๆ
คุณประโยชน์ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก ยาสมุนไพรพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ เหง้า ฝนทาแผล แก้พิษสุนัขกัด หนังสือเรียนไทย เหง้า รักษาเลือดออกมาจากมดลูกหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ แก้ตับอักเสบ แก้ปวดท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการประจำเดือนมาแตกต่างจากปกติ , ปวดท้องระหว่างมีรอบเดือน ตกขาว ขับน้ำคาวปลา แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร หัวตำดองดัวยเหล้า กินครั้งละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับคนคลอดลูกใหม่ๆแก้เจ็บมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่ ไม่อักเสบ นิยมนำหัวของว่านชักมดลูกที่เป็นหัวกลมสั้นมาฝานต้มน้ำสำหรับอาบ และก็ดื่ม เพื่อสภาพร่างกาย แล้วก็มดลูกฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ส่วนหญิงบางบุคคลในยุคใหม่ไม่ค่อยเจอการอยู่ไฟแล้ว แม้กระนั้นก็ยังนิยมใช้ว่านชักมดลูก/ว่านทรหดมาต้มน้ำอาบ และดื่มบ่อยๆตลอดเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า ว่านชักมดลูกยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร แก้ริดสีดวง แก้โรคไส้เลื่อน รักษาแผลในกระเพาะ ปกป้องโรคมะเร็งประเภทต่างๆลดอาการปวดบวมของแผล แล้วก็ต่อต้านการอักเสบของแผล หากเป็นแผลด้านในจะใช้การต้มน้ำกิน แม้เป็นแผลด้านนอกอาจใช้ทั้งยังการต้มน้ำกิน ใช้บดทาแผล หรือน้ำสุกล้างทาแผล ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ และก็การบูรณะเซลล์ที่สึกหรอหรือเซลล์บาดแผล ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวมองดูสดใส ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยสำหรับเพื่อการควบคุมน้ำหนัก กระตุ้นการหลั่งน้ำถุง รวมทั้งช่วยกระตุ้นกระบวนแขนย่อยอาหาร แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
สรรพคุณตรีผลา
ตรีผลา แบบเรียนยาไทย  ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อขับเสมหะ แล้วก็ไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก้ แก้เสลดจุกคอ ทำให้เปียกแฉะคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบ บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องเดินท้องร่วง รักษาโรคท้องมาน เมล็ดในแก้บิดแก้บิดมูกเลือด ประเทศพม่า ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ และก็โรคตา ในอินโดจีน ใช้เป็นยาฝาดสมาน แล้วก็ยาบำรุง ผลสดเป็นยาถ่ายหนังสือเรียนยาไทย ผลระบายอ่อนๆแก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุกเสียด ทราบผายธาตุ รู้ระบายทราบอุจจาระ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพื่อเสมหะ ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ขี้ รู้ถ่ายทราบปิดเอง แก้ลมจุดเสียด อาเจียน แก้สะอึก แก้โรคหืดไอ แก้ท้องเดินเรื้อรัง ทำเป็นยาชงใช้อมกลั้วคอแก้เจ็บคอ เม็ด รสขม ทำให้เจริญอาหาร
คุณประโยชน์ ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง [/b]รสขม ฉุนนิดหน่อย ใช้ละลายเสมหะ, แก้มึนหัว, ตาแดง, ลดไข้, บำรุงตับ, แก้ร้อนใน,ไอหวัด,ไอกรน, เต้านมอักเสบ, เป็นแผลมีหนอง, บำรุงสายตาใบ รสเปียกแฉะเย็นมีกลิ่นแรง ใช้แก้ฝีหนอง อาการบวมโดยไม่เคยทราบสาเหตุ,ลดการติเชื้อ น้ำมันหอมระเหย มีสรรพคุณแก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม สามารถคุ้มครองผิวแห้ง ผิวแตกลาย บำรุงผิว บำรุงเส้นผม
ราก มีรสขมเผ็ดนิดหน่อย มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดแล้วก็ตับ ใช้เป็นยาระบายน้ำคั้นจากใบใช้แก้อาการหูเจ็บ ปวดหู ช่วยแก้อาการปวดฟัน ช่วยรักษาปากเปื่อย แผลเปื่อยยุ่ย ช่วยแก้อาการปวดท้อง ใช้เป็นยาขับพยาธิเภสัชตำรับของประเทศเม็กซิโก เคยใช้ดอกแล้วก็ใบต้มน้ำกินใช้ขับลมแล้วก็ขับฉี่  ในอินเดีย น้ำคั้นจากดอกใช้ฟอกโลหิตและแก้ริดสีดวงทวาร ในบราซิล ใช้ดอกชงน้ำหรือต้นน้ำกิน แก้ลักษณะของการปวดตามข้อ
การใช้คุณประโยชน์รากสามสิบ
ตำรับยาสมุนไพรรากสามสิบ พื้นเมืองใช้ ราก ต้มน้ำดื่มแก้ริดสีดวงทวาร ช่วยขับลมแบบเรียนยาไทย  ใช้ ราก ซึ่งมีรสเย็น หวานเปียก ใช้แก้ขัดเบา ขับฉี่ และก็ขับเสมหะ บำรุงเด็กในครรภ์ บำรุงตับปอด แก้ตับปอดพิการ ชูกำลัง แก้กษัย ใช้ อีกทั้งต้นหรือราก ต้มน้ำกิน แก้แท้งลูก ราก มีรสฝาดเย็น รับประทานเป็นยาแก้พิษร้อนในหิวน้ำ แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว ครั่นเนื้อครั่นตัว ฝนทาแก้พิษแมลงป่องกัดต่อย แก้ปวดฝี ทำให้เย็น ถอนพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน บำรุงตับ ปอด บำรุงกำลัง ผสมกับเหง้าขิงป่า และก็ต้นจันทน์แดงผสมสุราโรงใช้เป็นยาแก้วิงเวียน  ผล มีรสเย็น ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้เซื่องซึม แก้พิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ มักใช้ร่วมกับผลราชดัด เพื่อดับพิษไข้จากบิดเรื้อรัง  ตำราเรียนยาโบราณของไทยกล่าวว่า ต้นสามสิบเป็นยาบำรุงสำหรับสตรีชั้นยอดเยี่ยมตัวหนึ่ง โดยให้เอารากต้มน้ำกินหรือปั้นเป็นลูกกลอนกินกับน้ำผึ้ง ช่วยแก้รอบเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือน สภาวะมีลูกยาก ภาวการณ์หมดประจำเดือน บำรุงนม บำรุงครรภ์  บำรุงปอด ตับ ลดน้ำตาลในเลือด แก้โรคคอพอก รากใช้ฝนทาแก้ลักษณะของการปวด ฝี ทำให้เย็น ช่วยถอนพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน ช่วยทุเลาอาการระคายเคือง รากใช้กินเป็นยาแก้อาการปวดปวดเมื่อย ครั่นตัวช่วยแก้อาการปวดข้อรวมทั้งคอ และคนทางภาคเหนือบ้านพวกเราจะใช้รากสามสิบทำเป็นยาดอง ใช้กินเป็นยาบำรุงสำหรับเพศชาย กินแล้วมีชีวิตชีวาราวกับม้า 3 ตัว จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ม้าสามต๋อน” ส่วนหมอยาโบราณจะใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “สาวร้อยสามี” หรือ “สามร้อยสามี” พูดอีกนัยหนึ่งไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ยังสามารถมีลูกมีสามีได้ อายุเท่าไรก็ยังดูสาวเสมอ มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านทานเชื้อรา ลดการอักเสบ แก้ลักษณะของการปวด คลายกล้ามของมดลูก บำรุงหัวใจ คุ้มครองกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลดอาการหัวใจโตที่เกิดจากความดันเลือดสูง ขับนม มีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน ยั้งโรคเบาหวาน ลดระดับไขมันในเลือด กระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นพิษต่อเซลล์ของมะเร็ง ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ยับยั้งพิษต่อตับ ช่วยลดความดันโลหิตต้นรากสามสิบมีคุณประโยชน์ในเรื่องการฟื้นฟูความสาว เป็นสมุนไพรที่ได้กล่าวเอาไว้ภายในคู่มือพระเวท ของประเทศอินเดีย มีชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่า ศตาวรี (Shatawari) หมายความว่า ต้นไม้ที่มีรากเป็นร้อยๆหรือบางตำราเรียนคือสตรีที่มีสามีเป็นคนร้อยคน พูดได้ว่ามีการใช้สมุนไพรจำพวกนี้มานานเป็นพันๆปีในอินเดียนิยมรับประทานน้ำคั้นสดกับนม ต้มน้ำคั้นสดกับนม หรือผงแห้งกับเนย แล้วก็ยังคงใช้เป็นยาอื่นๆอีกมากมาย ดังเช่นว่า แก้ไอ รักษาโรคแผลในกระเพาะ แก้บิด แก้ไข้ แก้อักเสบ แก้ท้องอืด บำรุงน้ำนม ขับปัสสาวะ ส่วนการใช้ผลดี รากสามสิบในด้านอื่นๆก็มีอีกอาทิเช่น ในอินโดนีเซียนำรากที่มีลักษณะเป็นหัวใบฉาบน้ำตาลใช้เป็นของหวาน ในอินโดนีเซียใช้หัวฉาบน้ำตาลรับประทานเป็นยากระตุ้นสมรรถนะทางเพศ ใช้กระตุ้นน้ำนมในวัวนม และใช้เป็นไม้ประดับ ในไทยนำรากไปเชื่อมหรือแช่อิ่มกิน ทางภาคใต้นำส่วนเหนือดินมาใส่ในแกงส้มรวมทั้งแกงเลียง
สรรพคุณถั่งเช่า
ถั่งเช่า คุณประโยชน์ถั่งเช่าช่วยเสริมความสามารถทางเพศ มีฤทธิ์ชูกำลังทางเพศ ช่วยให้อสุจิแข็งแรก เพราะการกินถั่งเช่าจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงของลับมากขึ้น ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในอสุจิได้ โดยจากการเรียนในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในน้ำเชื้อเพิ่มขึ้น 33% ทั้งยังยังลดปริมาณสเปิร์มที่มีความผิดธรรมดาลงได้ถึง 29% รวมทั้งเมื่อเรียนรู้เพิ่มเติมอีกก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มความจำเป็นทางเพศได้ 66 – 86% ทั้งยังยังมีคุณสมบัติสำหรับในการปกป้องและก็เสริมสร้างแนวทางการทำงานของต่อมหมวกไต และก็เพิ่มโอกาสที่สเปิร์มจะกำเนิดได้ช่วยทำให้ปรับรูปแบบการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีคุณประโยชน์ช่วยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหัวใจขาดออกสิเจน และเพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้สร้างเสริมหลักการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยปรับปรุงลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติ  ช่วยให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิต้านทานมากเพิ่มขึ้นต้านทานโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับในการต่อต้านโรคมะเร็ง โดยสารคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่าถือเป็นสารที่มีความสำคัญในการต้านทานการเกิดโรคมะเร็ง คุ้มครองการเกิดและก็การแพร่ระบาดของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีสรรพคุณควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และก็ไตรกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูการทำงานของไต สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การกินถั่งเช่าจะช่วยบรรเทาอาการลง แล้วก็ทำให้สุขภาพไตดียิ่งขึ้น ทั้งยังลดความเสียหายของไตที่เกิดจากสารพิษตกค้างได้สร้างเสริมการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ และก็คุ้มครองการเกิดพังทลายพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความหลีกเลี่ยงสำหรับการกำเนิดโรคไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงเลือด สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมลักษณะการทำงานของระบบโลหิต ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกสร้างในปริมาณที่พอเพียงต่อสถาพทางร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่านับว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเรียนรู้พบว่าการรับประทานถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%

Tags : ขายส่งกวาวเครือขาว,รับผลิตว่านชักมดลูก

7

ขายเห็ดหลินจือที่สามารถรักษาคุณได้ ที่ไม่ต้องทรมาณกับโรคต่างๆอีกต่อไป
ผู้คนจำนวนมากตั้งเรื่องที่น่าสงสัยว่า!! คุณประโยชน์รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับมาจากเห็ดหลินจือสำหรับในการป้องกันและบำบัดรักษาโรคภัยต่างๆเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไหม? มีผลข้างๆอะไรหรือเปล่า? และก็ได้(ขายเห็ดหลินจือ[/url])สามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง? มีงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยหรือข้อมูลเรียนรู้อะไรรับรองสรรพคุณหรือไม่? ทุกเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับ สมุนไพรจีนติดตามถึงที่เหมาะนี่! ได้เลย
ขายเห็ดหลินจือ มารู้จักเห็ดหลินจือ กันก่อน
ในบรรดาพืชสมุนไพรที่มีอยู่อย่างมากชื่อของเห็ดหลินจือ เห็ดสมุนไพรฉายา เห็ดหลินจือหมื่นปี” จะได้รับการยินยอมรับอย่างมากมายในด้านการ(ขายเห็ดหลินจือ)สรรพคุณและก็คุณประโยชน์มักจะถูกประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเพื่อการปรุงยามากมายเป็นอันดับ
เห็ดหลินจือ (Lingzhi mushroom หรือ Reishi mushroom)หรือที่รู้จักกันดีในประเทศไทย “เห็ดอมตะ เห็ดจวักงู” จัดเป็นราชาที่สมุนไพรจีน ที่มีการใช้มานานกว่า 2,000 ปี เห็ดหลินจือที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่นิยม(ขายเห็ดหลินจือ)รวมทั้งมีสรรพคุณทางยาที่เหมาะสมที่สุดคือสายพันธุ์สีแดง หรือเห็ดหลินจือแดง(Reishi Gano) มีชื่อทางวิชาพฤกษศาสตร์ ว่า กาโนเดอร์มา ลูสิดัม (Ganoderma lucidum) รู้จักเห็ดหลินจือแดงเพิ่มมากขึ้น
สายพันธุ์ Ganoderma Lucidum รับผลิตเห็ดหลินจือ ตำราสมุนไพรโบราณที่โบราณที่สุดของจีน “เสิงครั้งงเปินเฉ่าจิง” บอกว่าเห็ดหลินจือแดงนี้เป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตที่มีพลังอัศจรรย์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าในเห็ดสายพันธุ์นี้มีสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งกว่า 250 จำพวก!! ไม่ว่าจะเป็นตัวป้องกัน ยั้ง รักษา บำรุง รวมทั้งฟื้นฟู ในตัวเดียวกัน เป็นยาบำรุงร่างกายและใช้เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับในการต่ออายุ
ยัง(ขายเห็ดหลินจือแดง) ยังมีประโยชน์ซึ่งนำมาช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องใส รักษาโรคต่างๆได้หลายโรค แล้วก็ยังไม่เป็นอันตรายไม่มีสารพิษอะไรก็แล้วแต่ต่อสภาพทางด้านร่างกาย จึงได้สมญานามว่า “ราชาแห่งสมุนไพร หรือ King of Herbsตอนนี้จึงได้มีการศึกษาค้นคว้า ค้นคว้า เพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือสายพันธุ์นี้กันอย่างต่อเนื่อง
สารสกัดสำคัญในเห็ดหลินจือแดงที่มีประโยชน์และผ่านการยืนยันทางด้านวิทยาศาสตร์
สารกลุ่มโพลีแซคติดอยู่ไรล์ (Polysaccharide) ซึ่งมีการ(ขายเห็ดหลินจือ)พร้อมมูลคุณที่ช่วยในการสร้างภูมิต้านทาน โดยจะทำการกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวประเภทต่างๆให้มีประสิทธิภาพสำหรับเพื่อการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น ทำให้มีคุณประโยชน์สำหรับในการคุ้มครองป้องกันเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรีย แล้วก็ช่วยยั้งการเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ
สารกลุ่มสามเทอร์ปีน (Triterpenes) มี รสชาติขม มีสรรพคุณสำหรับในการช่วยลดความตึงเครียดและยับยั้งการหลั่งสารฮีลสตามีนของเซลล์ ซึ่งช่วยทุเลาอาการภูมิแพ้ เพิ่มการให้ออกซิเจนของเซลล์ภายในร่างกาย ยับยั้งการผลิตคลอเรสเตอรอล ส่วนเกินกระตุ้นการทำงานของตับให้ดีขึ้น
สารกลุ่มกาโนสเตอรอล Ganosterol และก็ สารกลุ่มเออร์โกสเตอคอยล Ergostrol ขึ้นรถกลุ่มหลังนี้จะกลายเป็นโปรวิตามินดี เมื่อถูกแสงแดด
สารออร์แกนิค พบร์มาเนียม (Organic Germanium) เป็น แร่ธาตุที่ร่างกายพวกเราดูดซึมได้อย่างเร็ว (ขายเห็ดหลินจือ)ยังช่วยสำหรับเพื่อการควบคุมรวมทั้งปรับสมดุลของร่างกาย เพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็เพิ่มการนำออกสิเจนไปสู่เซลล์ ยังช่วยควบคุมสมดุลการเผาพลังงานของร่างกาย ยิ่งกว่านั้นยังกระตุ้นการผลิต Interferon อินเตอร์เฟอรอน ซึ่งช่วยสำหรับเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
สารกลุ่มหลิงชิ 8 (Lingzhi 8) เป็นสารโปรตีนที่ช่วยควบคุมสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยปกป้องรวมทั้งบรรเทาอาการแพ้อย่างรุนแรงของร่างกายสรรพคุณเห็ดหลืนจือแดง รวมทั้งประโยชน์สำหรับเพื่อการรักษาได้รับการรับรอง
ขายเห็ดหลืนจือสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง?
เชื่อกันมานานว่าการ(ขายส่งเห็ดหลินจือ)มีประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาช่วยให้อายุยืน ชะลอความแก่ ความจำดี เลือดลมดี ผิวพรรณสดใส และทำให้หัวใจแข็งแรง และก็มีการมีสรรพคุณสำหรับในการรักษาโรค โรคมะเร็ง ดูแลเรื่องความดัน ภูเขามิแพั แก้โรคตับแข็ง เดี๋ยวนี้มีงานศึกษาเรียนรู้วิจัยรับรองคุณประโยชน์เห็ดหลินจือในการรักษาโรคจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าการคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้ได้จริง ไม่เพียงเป็นความเชื่อเท่านั้น
เห็ดหลินจือสรรพคุณเห็ดหลินจือสมุนไพรมากมายด้วยผลดีคุณประโยชน์โดยทั่ว เช่น บำรุงร่างกายแก้หมดแรงแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในคนไข้โรคมะเร็งปอด ต้านโรคมะเร็งขายเห็ดหลินจือคุ้มครองป้องกันเนื้องอก เห็ดหลินจือ เห็ดหลินจือเป็นสุดยอดสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งให้คุณประโยชน์ต่างๆมากแคปซูลเห็ดหลินจือดังต่อไปนี้ สารโพลีแซคคาไรด์ ช่วยสำหรับการดำเนินการของระบบต่างๆในร่างกาย ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน ช่วยต้านทานรวมทั้งปกป้องการแพร่กระจายตัวของเซลล์ของมะเร็ง ช่วยปรับให้ระดับน้ำตาลในเลือด ล้างพิษขายส่งเห็ดหลินจือภายในร่างกาย สารพบมาเนี่ยม ช่วยเพิ่มออกสิเจนในเลือด บำรุงประสาท บำรุงสมอง ช่วยสำหรับเพื่อการไหลเวียนของระบบเลือด บำรุงตับ ขับพิษ รักษาอาการโรคโรคมะเร็ง สารสามเทอร์ปินอยด์ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล แล้วก็ไขมันในร่างกาย เสริมสร้างระบบที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ กระตุ้นแนวทางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว รวมทั้งสารการ์โนเดอริก ยังช่วยลดระดับความดันโลหิต ลดไขมันในเลือดแล้วก็คุ้มครองป้องกันการอุดตันของไขมันในแคปซูลเห็ดหลินจือเส้นโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ นอกเหนือจากนี้ชาวจีนยังกินเห็ดหลินจือ เพื่อเป็นยาอายุวัฒนะ ปรับสมดุลให้ร่างกาย ชูกำลัง บำรุงเลือด อื่นๆอีกมากมาย
ขายเห็ดหลินจือ ขายส่งเห็ดหลินจือ จำหน่ายเห็ดหลินจือ
แคปซูลเห็นหลินจือ รับผลิตเห็ดหลินจือ

สมุนไพรอื่นๆ
ประโยชน์/คุณประโยชน์ของลูทีน
ลูทีน และซีแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ที่สะสมอยู่บริเวณเรตินาของดวงตา ซึ่งเม็ดสีนี้จะปฏิบัติภารกิจป้องกันเรตินาและจอประสาทตาจากขั้นตอนการ OxidativeStress ซึ่งนั่นหมายความว่าจะช่วยลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหน้าจอประสาทตาเสื่อมได้ รวมทั้งลูทีน (lutein) และก็ซีแซนทีน (zeaxanthin) ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านทานออกซิเดชันเพื่อคุ้มครองป้องกันเซลล์รับแสงสว่าง (photoreceptor cells) จากอันตรายจากอนุมูลอิสระที่เซลล์ผลิตขึ้นเนื่องจากมีปริมาณออกสิเจนสูง (oxygen tension) รวมทั้งจากการถูกแสงสว่าง นอกนั้นยังมั่นใจว่าสารประกอบทั้งคู่นี้มีหน้าที่สำหรับเพื่อการกรองแสงสีฟ้าที่เป็นคลื่นแสงสว่างที่มีพลังงานสูง โดยประมาณว่าจะสามารถกรองแสงสีฟ้าลงได้ถึง 40 % ก่อนที่แสงจะตกถึงแมคูลา ด้วยเหตุดังกล่าวจะสามารถลดสถานการณ์ความตึงเครียดออกซิเดชันต่อหน้าจอประสาทตาได้อย่างมีนัยสำคัญนอกนั้นลูทีนยังปฏิบัติภารกิจเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในดวงตาของคนเราอีกด้วย เพราะเหตุว่าดวงตาของเราจะมีสารอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นตัวทำลายเซลล์รับภาพแล้วก็ทำให้เกิดโรคที่เกิดขึ้นและมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอประสาทตาในเด็กและก็คนแก่ได้ ลูทีนถือเป็นสารอาหารที่มีความ สำคัญสำหรับในการปกป้องรักษาจอประสาทตา โดยลูทีนจะทำงานร่วมกันกับกรดไขมันดีเอชเอแล้วก็เอเอซึ่งมีส่วนช่วยสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการมองมองเห็นของเด็ก โดยดีเอชเอและเอเอ จะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็นหลอดไฟ ส่วนลูทีนจะปฏิบัติภารกิจราวกับเป็นสารเคลือบหลอดไฟไม่ให้เสื่อมเร็ว และเว้นเสียแต่ลูทีนจะพบได้บ่อยในดวงตาของคนเราแล้ว ยังเจอได้ในสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการมองมองเห็นถึงร้อยละ 66 ก็เลยเชื่อว่าลูทีนมีส่วนช่วยในการรับภาพรวมทั้งส่งต่อไปยังสมองก้าวหน้าขึ้นอีกด้วยจากการเล่าเรียนทางระบาดวิทยา พบหลักฐานว่า ลูทีนและก็ซีแซนทีนช่วยลดโรคหน้าจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration: AMD) สำนักงาน ของกินรวมทั้งยาสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีน สำหรับในการลดความเสี่ยงของการเกิดความเสื่อมโทรมของตา อันเกิดขึ้นจากอายุที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก ลูทีนแล้วก็ซีแซนทีน จะมีคุณสมบัติสำหรับในการช่วยชะลอความเสื่อมถอยของเรตินา และก็เลนส์ตาแล้ว ยังทำให้ผิวหนังเปียกชื้น ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ คุ้มครองโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
การใช้คุณประโยชน์รากสามสิบ
ตำรับยาสมุนไพรรากสามสิบ พื้นเมืองใช้ ราก ต้มน้ำกินแก้ริดสีดวงทวาร ช่วยขับลมหนังสือเรียนยาไทย  ใช้ ราก ซึ่งมีรสเย็น หวานชุ่ม ใช้แก้ขัดค่อย ขับเยี่ยว แล้วก็ขับเสมหะ บำรุงเด็กในครรภ์ บำรุงตับปอด แก้ตับปอดพิการ ชูกำลัง แก้กษัย ใช้ อีกทั้งต้นหรือราก ต้มน้ำกิน แก้ตกเลือด ราก มีรสเฝื่อนเย็น รับประทานเป็นยาแก้พิษร้อนในอยากดื่มน้ำ แก้เมื่อย ครั่นตัว ฝนทาแก้พิษแมลงป่องกัดต่อย แก้ปวดฝี ทำให้เย็น ทำลายพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน บำรุงตับ ปอด ชูกำลัง ผสมกับเหง้าขิงป่า และต้นจันทน์แดงผสมสุราโรงใช้เป็นยาแก้วิงเวียน  ผล มีรสเย็น ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้เซื่องซึม แก้พิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ มักใช้ร่วมกับผลราชดัด เพื่อดับพิษไข้จากบิดเรื้อรัง  ตำราเรียนยาโบราณของไทยกล่าวว่า ต้นสามสิบเป็นยาบำรุงสำหรับสตรีชั้นยอดตัวหนึ่ง โดยให้เอารากต้มน้ำดื่มหรือปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานกับน้ำผึ้ง ช่วยแก้เมนส์มาไม่ดีเหมือนปกติปวดรอบเดือน ภาวะมีลูกยาก ภาวการณ์หมดเมนส์ บำรุงน้ำนม บำรุงครรภ์  บำรุงปอด ตับ ลดน้ำตาลในเลือด แก้โรคคอพอก รากใช้ฝนทาแก้ลักษณะของการปวดฝี ทำให้เย็น ช่วยถอนพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน ช่วยทุเลาอาการระคายเคือง รากใช้กินเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อย ครั่นตัว ช่วยแก้ลักษณะของการปวดข้อและคอ รวมทั้งคนทางภาคเหนือบ้านพวกเราจะใช้รากสามสิบทำเป็นยาดอง ใช้กินเป็นยาบำรุงสำหรับผู้ชาย รับประทานแล้วรื่นเริงเสมือนม้า 3 ตัว จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ม้าสามต๋อน” ส่วนหมอยาโบราณจะใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ซึ่งเป็นสาเหตุของชื่อ “สาวร้อยผัว” หรือ “สามร้อยสามี” พูดอีกนัยหนึ่งไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ยังสามารถมีลูกมีสามีได้ อายุเท่าไรก็ยังมองสาวเสมอ มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรีย ต่อต้านเชื้อรา ลดการอักเสบ แก้อาการปวด คลายกล้ามเนื้อของมดลูก บำรุงหัวใจ ป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลดอาการหัวใจโตที่เกิดจากความดันเลือดสูง ขับนม มีฤทธิ์ราวกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ยั้งโรคเบาหวาน ลดระดับไขมันในเลือด กระตุ้นภูมิต้านทาน ต่อต้านอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นพิษต่อเซลล์ของมะเร็ง ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะ ยับยั้งพิษต่อตับ ช่วยลดความดันโลหิตต้นรากสามสิบมีคุณประโยชน์ในประเด็นการฟื้นฟูความสาว เป็นสมุนไพรที่ได้กล่าวเอาไว้ในคู่มือพระเวท ของประเทศอินเดีย มีชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่า ศตาวรี (Shatawari) มีความหมายว่า ต้นไม้ที่มีรากเป็นร้อยๆหรือบางแบบเรียนหมายถึงผู้หญิงที่มีผัวเป็นคนร้อยคน กล่าวได้ว่ามีการใช้สมุนไพรจำพวกนี้มานานเป็นพันๆปีในอินเดียนิยมกินน้ำคั้นสดกับนม ต้มน้ำคั้นสดกับนม หรือผงแห้งกับเนย แล้วก็ยังคงใช้เป็นยาฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น แก้ไอ รักษาโรคแผลในกระเพาะ แก้บิด แก้ไข้ แก้อักเสบ แก้อาการท้องอืด บำรุงนม ขับปัสสาวะ ส่วนการใช้ผลดี รากสามสิบในด้านอื่นๆก็มีอีกยกตัวอย่างเช่น ในอินโดนีเซียนำรากที่มีลักษณะเป็นหัวใบเคลือบน้ำตาลใช้เป็นของหวาน ในอินโดนีเซียใช้หัวฉาบน้ำตาลกินเป็นยากระตุ้นความสามารถทางเพศ ใช้กระตุ้นนมในวัวนม รวมทั้งใช้เป็นไม้ประดับ ในไทยนำรากไปเชื่อมหรือแช่อิ่มรับประทาน ทางภาคใต้นำส่วนเหนือดินมาใส่เอาไว้ภายในแกงส้มรวมทั้งแกงเลียง
สรรพคุณ ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง [/b]รสขม ฉุนนิดหน่อย ใช้ละลายเสลด, แก้วิงเวียน, ตาแดง, ลดไข้, บำรุงตับ, แก้ร้อนใน,ไอหวัด,ไอกรน, เต้านมอักเสบ, เป็นแผลมีหนอง, บำรุงสายตาใบ รสเปียกแฉะเย็นมีกลิ่นแรง ใช้แก้ฝีหนอง อาการบวมโดยไม่เคยทราบต้นเหตุ,ลดการต่อว่าเชื้อ น้ำมันหอมระเหย มีคุณประโยชน์แก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม สามารถคุ้มครองผิวแห้ง ผิวแตกลาย บำรุงผิว บำรุงเส้นผม
ราก มีรสขมเผ็ดนิดหน่อย มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดรวมทั้งตับ ใช้เป็นยาระบายน้ำคั้นจากใบใช้แก้อาการหูเจ็บ ปวดหู ช่วยแก้อาการปวดฟัน ช่วยรักษาปากเปื่อยยุ่ย แผลเปื่อยยุ่ย ช่วยแก้ลักษณะของการปวดท้อง ใช้เป็นยาขับพยาธิเภสัชตำรับของเม็กซิโก เคยใช้ดอกรวมทั้งใบต้มน้ำกินใช้ขับลมและก็ขับฉี่  ในอินเดีย น้ำคั้นจากดอกใช้ฟอกโลหิตรวมทั้งแก้ริดสีดวงทวาร ในบราซิล ใช้ดอกชงน้ำหรือต้นน้ำรับประทาน แก้ลักษณะของการปวดตามข้อ
คุณประโยชน์ถั่งเช่า
ถั่งเช่า คุณประโยชน์ถั่งเช่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ มีฤทธิ์ชูกำลังทางเพศ ช่วยให้น้ำเชื้อแข็งแรก เนื่องจากว่าการกินถั่งเช่าจะนำมาซึ่งการทำให้มีเลือดไปเลี้ยงของลับมากขึ้นเรื่อยๆ ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในน้ำเชื้อได้ โดยจากการเรียนในเพศชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในสเปิร์มมากขึ้น 33% อีกทั้งยังลดปริมาณสเปิร์มที่มีความผิดธรรมดาลงได้ถึง 29% รวมทั้งเมื่อศึกษาเพิ่มอีกก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มสิ่งที่จำเป็นทางเพศได้ 66 – 86% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้องและก็สร้างเสริมลักษณะการทำงานของต่อมหมวกไต และก็เพิ่มโอกาสที่สเปิร์มจะกำเนิดได้ช่วยปรับให้รูปแบบการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีสรรพคุณช่วยทำให้ปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ ทั้งยังยังช่วยบรรเทาอาการหัวใจขาดออกซิเจน รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้สร้างเสริมลักษณะการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ช่วยปรับให้ปรุงหลักการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้ปกติ  ช่วยทำให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นต่อต้านโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับการต้านโรคมะเร็ง ขึ้นรถคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่าถือเป็นสารที่มีความหมายสำหรับในการต่อต้านการเกิดมะเร็ง คุ้มครองปกป้องการเกิดและก็การแพร่ของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีสรรพคุณควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล รวมทั้งตรีกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูการทำงานของไต สำหรับคนป่วยโรคไตเรื้อรัง การรับประทานถั่งเช่าจะช่วยบรรเทาอาการลง รวมทั้งทำให้สุขภาพไตดีขึ้น ทั้งยังลดความเสียหายของไตที่เกิดขึ้นจากสารพิษตกค้างได้เสริมสร้างลักษณะการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ และก็ป้องกันการเกิดพังพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเลี่ยงสำหรับเพื่อการกำเนิดโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงเลือด สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมรูปแบบการทำงานของระบบเลือด ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงรวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำในจำนวนที่พอเพียงต่อสภาพร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่านับว่าเป็นสมุนไพรอีกจำพวกที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเรียนรู้พบว่าการกินถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
คุณประโยชน์กวาวเครือแดง
หัวกวาวเครือแดง  รสเย็นเบื่อเมา  บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง  บำรุงสุขภาพ  เพิ่มจำนวนสเปิร์ม เป็นยาอายุวัฒนะ
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
รากกวาวเครือแดง  แก้ลมอัมพาต  บำรุงเลือด  ผสมกับรากสมุนไพรอื่นอีก 8 ประเภทเรียกว่า  พิกัดนวโลหะ  แก้โรคลมที่เป็นพิษ  แก้ริดสีดวง  ทำลายพยาธิ  ดับพิษ  ทำลายพิษไข้  สมานไส้
เปลือกเถากวาวเครือแดง   รสเย็นเบื่อเมา  แก้พิษงู
คุณประโยชน์กวาวเครือแดง
ฤทธิ์ต่อระบบขยายพันธุ์  การเรียนรู้ในอาสาสมัครเพศชาย 17 คน อายุระหว่าง 30 – 70 ปี ที่มีลักษณะอาการหย่อนความสามารถทางเพศอย่างน้อย 6 เดือน  ให้รับประทานกวาวเครือแดงขนาด 250 มิลลิกรัม/แคปซูล วันละ 4 แคปซูล เป็นเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยพบว่าระดับฮอร์โมน testosterone ไม่ได้มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม  แม้กระนั้นผลจาการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสมรรถนะทางเพศ  จากอาสาสมัครพบว่าทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น  82.4 % โดยเหตุนั้น กวาวเครือแดงก็เลยช่วยฟื้นฟูคนเจ็บโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ และไม่พบการเกิดพิษ

Tags : ขายเห็ดหลินจือ

8

สุดยอดสรรพคุณถั่งเช่าแห่งเทือกเขาหิมาลัย
ขายส่งถั่งเช่า ช่วยในเรื่องระบบทางเดินหายใจ แก้อาการไอเรื้อรัง รักษาถุงลมโป่งพอง ช่วยบำบัดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ช่วยบรรเทาและรักษาอาการของโรคหอบหืด
ช่วยแก้วัณโรค ถุงลมโป่งพองหรืออาการผิดปกติในระบบปอดแล้วก็หัวใจ
เซลล์ของมะเร็ง}ขายถั่งเช่าและก็ลดการแพร่ขยายของเซลล์ของมะเร็งได้
ช่วยลดระดับความดันโลหิต อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยทำให้ร่างกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานไวต่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้น ช่วยจัดการน้ำตาลภายในร่างกายได้ดีขึ้น
แคปซูลถั่งเช่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และก็รักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด
ช่วยต้านไม่ให้เกิดไขมันแข็งจากการเช็ดกออกซิไดซ์โดยอนุมูลอิสระ
ช่วยคุ้มครองปกป้องไขมันชั่ว (LDL) ไม่ให้เกาะในหลอดเลือด
ขายถั่งเช่า ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้กระปรี้กระเปร่า ช่วยขยายเส้นโลหิต แล้วก็เพิ่มปริมาณของเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงปอดและก็หัวใจ เพิ่มระดับออกซิเจนแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต ทุเลาอาการขาดออกซิเจน
ช่วยบำรุงและก็เพิ่มประสิทธิภาพของตับและไตให้ดีขึ้นจากงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยพบว่าถั่งเช่าช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้องรัง มีลักษณะอาการดีขึ้นมากถึง 51% หลังจากรักษาโดยใช้ถั่งเช่าเพียง 1 เดือน
ขายถั่งเช่าคุณประโยชน์ของถั่งเช่า ช่วยรักษาผู้ป่วยที่ธาตุหยางพร่องในไต (หรืออาการปวดข้างหลัง กลัวหนาว หัวเข่าเย็น หรือปัสสาวะบ่อย
มีฤทธิ์สำหรับเพื่อการช่วยยับยั้งพิษจากแบคทีเรียรวมไปถึงแบคทีเรียวัณโรคด้วย
ถั่งเช่า คุณประโยชน์ช่วยลดการอักเสบ
สรรพคุณ ถั่งเช่าช่วยห้ามเลือด
สำหรับนักกีฬาสมุนไพรประเภทนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของนักวิ่งให้ดียิ่งขึ้น
ขายถั่งเช่า มี ประโยชน์ถั่งเช่าสำหรับสตรีใช้เป็นยาบำรุงช่วยให้มีบุตรง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยปรับระดูทำให้เลือดลมเดินดียิ่งขึ้นยังสามารถมี
สรรพคุณมากมายอีกด้วย ถั่งเช่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน และก็ลดคอเลสเตอรอล
ขายถั่งเช่า ช่วยลักษณะการทำงานของตับในเรื่องของดีท็อกซ์ ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นขายส่งเช่าหลักการทำงานของไตให้ดียิ่งขึ้น
สร้างโปรตีนประเภทสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มกระตุ้น สมรรถนะทางเพศทั้งหญิงและก็ชาย ซึ่งได้รับนามสมมุติอีกอย่างหนึ่งว่า ไวอกร้าที่แนวเขาหิมาลัย
ต้านอาการอ่อนเพลีย แล้วก็รับผลิตถั่งเช่าเพิ่มประสิทธิภาพหลักการทำงานของร่างกาย
ขายส่งถั่งเช่า กระตุ้นลักษณะการทำงานของเม็ดเลือดขาว ลดการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง
กระแสยังมีความนิยมบำรุงสุขภาพด้วยการรับประทานสมุนไพรจีนเพื่อบำรุงร่างกายมีมากขึ้น ซึ่ง ‘ถั่งเช่า’ เองนั้นเป็นอีกหนึ่งชนิดอาหารเสริมสำหรับคนที่อยากได้บำรุงร่างกายให้แข็งแรง เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่คนวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการปรับสมดุลในช่วง
โดยแพทย์ชี้แนะหัวข้อการเลือกซื้อ ‘ถั่งเช่า’ ว่า “ขายถั่งเช่าเดี๋ยวนี้ในตลาดจะมีทั้งแบบธรรมชาติหรือการเพาะเลี้ยงเองเป็นโอกาส มีสายพันธุ์มากกว่า 600 สายพันธุ์ ซึ่งจากการทดสอบนั้น ‘ถั่งเช่า’ สายพันธุ์ Cordyceps Sinesis จะออกฤทธิ์เจริญที่สุดและมีผลวิจัยรับรองแน่นอน การเลือกกินสมุนไพร ‘ถั่งเช่า’ เป็นอาหารเสริมนั้น จำเป็นที่จะต้องเลือกจากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้ผ่านกรรมวิธีการที่ถูก”
แคปซูลถั่งเช่าเป็นยังไงบ้างกับความเป็นจริงที่สามารถทำให้พวกเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นได้ รีบยืนขึ้น!! แล้วหาสิ่งดีดีให้กับตัวเองดีมากยิ่งกว่า
ประโยชน์ของถั่งเช่า ช่วยเสริมความสามารถทางเพศ มีฤทธิ์ชูกำลังทางเพศ ช่วยให้อสุจิแข็งแรง ด้วยเหตุว่าการขายถั่งเช่าจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์เพิ่มมากขึ้นรับ ซึ่งจากการค้นคว้าในต่างประเทศพบว่าการกินคุณประโยชน์ช่วยบำรุงเส้นโลหิต
รับผลิตถั่งเช่า[/i][/b] ช่วยบำรุงรักษาปอด ช่วยทุเลาลักษณะการเจ็บทรวงอก
ขายถั่งเช่า ขายส่งถั่งเช่า
รับผลิตถั่งเช่า เเคปซูลถถั่งเช่า
สมุนไพรอื่นๆ
สรรพคุณกวาวเครือขาว
หัวกวาวเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ ชูกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนสูงอายุ แก้เมื่อยตามร่างกาย แก้อ่อนแรง ผ่ายผอม นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนเพศหญิงสูง ทาหรือกินทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจจะเป็นผลให้แท้งบุตรได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์รวมทั้งมดลูกมีเลือดมาคั่งเพิ่มมากขึ้น บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้รุ่งโรจน์ แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง เคลื่อนไหวแคล่วคล่องว่องไว บำรุงโลหิต กินได้นอนหลับ ผิวหนัง
สรรพคุณว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก ยาสมุนไพรพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ เหง้า ฝนทาแผล แก้พิษหมากัด แบบเรียนไทย เหง้า รักษาเลือดออกมาจากมดลูกข้างหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ แก้ตับอักเสบ แก้เจ็บท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการเมนส์มาผิดปกติ , เจ็บท้องระหว่างมีระดู ตกขาว ขับน้ำคาวปลา แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร หัวตำดองดัวยสุรา กินครั้งละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับคนคลอดบุตรใหม่ๆแก้เจ็บปวดมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่ ไม่อักเสบ นิยมนำหัวของว่านชักมดลูกที่เป็นหัวกลมสั้นมาฝานต้มน้ำสำหรับอาบ รวมทั้งดื่ม เพื่อสภาพร่างกาย และมดลูกฟื้นได้เร็วขึ้น ส่วนหญิงบางบุคคลในยุคใหม่ไม่ค่อยพบการอยู่ไฟแล้ว แม้กระนั้นก็ยังนิยมใช้ว่านชักมดลูก/ว่านทรหดมาต้มน้ำอาบ แล้วก็ดื่มเป็นประจำตลอดเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า ว่านชักมดลูกยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร แก้ริดสีดวง แก้ไส้เลื่อน รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ปกป้องมะเร็งประเภทต่างๆลดอาการปวดบวมของแผล และก็ต่อต้านการอักเสบของแผล ถ้าหากเป็นแผลด้านในจะใช้การต้มน้ำ ถ้าหากเป็นแผลด้านนอกอาจใช้ทั้งยังการต้มน้ำกิน ใช้บดทาแผล หรือน้ำสุกล้างทาแผล ช่วยกระตุ้นแนวทางการสร้างเซลล์ใหม่ แล้วก็การบูรณะเซลล์ที่สึกกร่อนหรือเซลล์บาดแผล ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวมองดูแจ่มใส ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก กระตุ้นการหลั่งน้ำถุง แล้วก็ช่วยกระตุ้นกระบวนมือย่อยของกิน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
สรรพคุณพลูคาว
พลูคาว เป็นสมุนไพรที่ให้ รสเผ็ด มีกลิ่นคล้ายคาวปลา เป็นยาเย็น แก้กามโรค เข้าข้อ แก้น้ำเหลืองเสีย ทำให้แผลแห้ง ออกฤทธิ์ต่อปอดแล้วก็ตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้พิษ ขับฉี่ แก้บวมน้ำ รักษาปอดอักเสบเป็นหนอง หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ไอ รักษาติดโรคฟุตบาทปัสสาวะ ไตอักเสบบวมน้ำ ลำไส้อักเสบ เต้านมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ แก้บิด แก้ริดสีดวงทวาร ภายนอกใช้แก้พิษงู แมลงกัดต่อย แก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อน ฝีอักเสบ ทาด้านนอกให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังในรอบๆนั้นมาก ปอดบวม ไข้มาลาเรีย แก้โรคผิวหนังผื่นคัน  ฝีฝักบัว  ฝีแผลเปื่อย รวมทั้งพอกในรายกระดูกหัก และก็หนองใน มีฤทธิ์ในการช่วยต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  มีฤทธิ์สำหรับในการช่วยบำบัดรักษาฟื้นฟูโรคความดันเลือดสูง  ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ยับยั้งโรค ช่วยยืดอายุผู้เจ็บป่วยให้อยู่สู้โรคได้เป็นเวลายาวนานมากขึ้น  ช่วยยับยั้งเบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกาย   ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาที่เป็นน้ำยาข้น ใช้ทารักษาแล้วก็ช่วยต้านเชื้อโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่   ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยา ช่วยรักษาอาการติดเชื้อเฉียบพลัน ติดโรคฟุตบาทหายใจ   ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาที่เป็นน้ำยาข้น ใช้ทารักษาคางทูม ต่อมทอนซิลอักเสบ แล้วก็ปอดอักเสบในเด็ก   กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยรักษาภาวการณ์ภูมิแพ้ อาการหอบหืด ใช้เป็นยาระบาย อาหารไม่ย่อย  ช่วยขับพยาธิ  รักษาโรคตับอักเสบประเภทดีซ่าน  รักษาแผลอักเสบรอบๆคอมดลูก รักษาการอักเสบบริเวณเชิงกราน   มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ช่วยยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสประเภทต่างๆเป็นต้นว่า ไข้ทรพิษ ฝึก งูสวัด เริม โรคภูมิคุมกันบกพร่อง (HIV)  เหมาะสมกับคนเจ็บแล้วก็ผู้ที่อยากได้บำรุงร่างกาย ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น ทำให้โรคต่างๆมีลักษณะอาการดียิ่งขึ้น  ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบำบัดรักษาหรือการฉายรังสี จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้ลดลง เมืองจีน ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ใช้ทั้งยังต้นเป็นยาลดไข้ กำจัดสารพิษ รักษาแผลในกระเพาะรวมทั้งลดการอักเสบ ประเทศเกาหลีใช้พลูคาวเป็นยาลดความดันโลหิตสูง ภาวะเส้นโลหิตแข็งด้วยเหตุว่ามีการสะสมของไขมัน (atherosclersis) รวมทั้งโรคมะเร็ง ส่วนเนปาลใช้ลำต้นใต้ดินในตำรับยาที่เกี่ยวกับโรคของสตรี ขับระดู ใช้ทั้งยังต้นเป็นยาย่อยอาหาร ทุเลาอาการอักเสบ ใบใช้สำหรับในการรักษาโรคผิวหนัง แก้บิดและก็ริดสีดวงทวาร
ประโยชน์/คุณประโยชน์ของลูทีน
ลูทีน และซีแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ที่สะสมอยู่รอบๆเรตินาของดวงตา ซึ่งเม็ดสีนี้จะปฏิบัติภารกิจปกป้องรักษาเรตินาและจอประสาทตาจากวิธีการ OxidativeStress ซึ่งซึ่งก็กล่าวได้ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ แล้วก็ลูทีน (lutein) และก็ซีแซนทีน (zeaxanthin) ทำหน้าที่เป็นสารต้านขบวนการออกซิเดชันเพื่อปกป้องเซลล์รับแสงสว่าง (photoreceptor cells) จากอันตรายจากอนุมูลอิสระที่เซลล์ทำขึ้นเนื่องจากมีจำนวนออกสิเจนสูง (oxygen tension) และก็จากการถูกแสง ยิ่งกว่านั้นยังเชื่อว่าสารประกอบทั้งคู่นี้มีหน้าที่สำหรับเพื่อการกรองแสงสีฟ้าที่เป็นคลื่นแสงที่มีพลังงานสูง โดยประมาณว่าจะสามารถกรองแสงสีฟ้าลงได้ถึง 40 % ก่อนที่แสงสว่างจะตกถึงแมคูลา ดังนั้นจะสามารถลดสถานการณ์ความตึงเครียดออกซิเดชันต่อจอประสาทตาได้อย่างเป็นจริงเป็นจังนอกเหนือจากนี้ลูทีนยังปฏิบัติภารกิจเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในดวงตาของคนเราอีกด้วย เนื่องจากดวงตาของพวกเราจะมีสารอนุมูลอิสระอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นตัวทำลายเซลล์รับภาพรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดโรคเกี่ยวกับหน้าจอประสาทตาทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ได้ ลูทีนถือเป็นสารอาหารที่มีความ สำคัญในการป้องกันหน้าจอประสาทตา โดยลูทีนจะทำงานร่วมกันกับกรดไขมันดีเอชเอและก็เอเอซึ่งมีส่วนช่วยสำหรับในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านการมองเห็นของเด็ก โดยดีเอชเอรวมทั้งเอเอ จะทำหน้าที่เสมือนเป็นหลอดไฟฟ้า ส่วนลูทีนจะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็นสารฉาบหลอดไฟไม่ให้เสื่อมเร็ว และนอกจากลูทีนจะพบบ่อยในดวงตาของมนุษย์แล้ว ยังพบได้ในสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการมองมองเห็นถึงปริมาณร้อยละ 66 จึงมั่นใจว่าลูทีนมีส่วนช่วยสำหรับการรับภาพและก็ส่งต่อไปยังสมองเจริญขึ้นอีกด้วยจากการเล่าเรียนทางระบาดวิทยา เจอหลักฐานว่า ลูทีนรวมทั้งซีแซนทีนช่วยลดโรคหน้าจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration: AMD) ที่ทำการ อาหารและก็ยาสหรัฐอเมริกา ให้การยืนยันผลิตภัณฑ์เสริมของกินลูทีนและก็ซีแซนทีน สำหรับในการลดความเสี่ยงของการเกิดความเสื่อมถอยของตา อันมีต้นเหตุที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจาก ลูทีนและซีแซนทีน จะมีคุณลักษณะสำหรับการช่วยชะลอความเสื่อมของเรตินา และเลนส์ตาแล้ว ยังทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ คุ้มครองมะเร็งต่อมลูกหมาก และคุ้มครองปกป้องการเกิดโรคหัวใจ
สรรพคุณตรีผลา
ตรีผลา แบบเรียนยาไทย  ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อขับเสมหะ รวมทั้งไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก้ แก้เสมหะจุกคอ ทำให้เปียกแฉะคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบ บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องเดินท้องร่วง รักษาโรคท้องมาน เม็ดในแก้บิดแก้บิดมูกเลือด ประเทศพม่า ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ และก็โรคตา ในอินโดจีน ใช้เป็นยาฝาดสมาน แล้วก็ยาบำรุง ผลสดเป็นยาถ่ายตำรายาไทย ผลระบายอ่อนๆแก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุกเสียด ทราบผายธาตุ รู้ระบายรู้อึ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพื่อเสลด ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย อุจจาระ ทราบถ่ายทราบปิดเอง แก้ลมจุดเสียด อ้วก แก้สะอึก แก้หืดไอ แก้ท้องร่วงเรื้อรัง ทำเป็นยาชงใช้อมกลั้วคอแก้เจ็บคอ เมล็ด รสขม ทำให้เจริญอาหาร
 

Tags : ขายถั่งเช่า

9
เรียนในอเมริกา / สรรพคุณของลูทีน
« เมื่อ: 09 ต.ค. 2017, 09:14:23 am »

สุดยอดสรรพคุณลูทีน ช่วยให้สายตาและการมองเห็นดีขึ้นอย่างชัดเจน
ขายส่งลูทีน เป็นสารธรรมชาติที่มีในพืชผักผลไม้หลากหลายประเภท เป็นสารในเครือญาติ ของสารแคโรทีนอยด์ รวมทั้งพบได้ในบริเวณดวงตา  โดยเฉพาะตรงบริเวณเลนส์ตาและก็จอรับภาพตาในธรรมชาติแม้ว่าจะมีแคโรทีนอยด์ มากยิ่งกว่า 600 ประเภท แม้กระนั้นมีเพียงแต่สาร 2 จำพวกนี้เท่านั้น ที่เจอในจุดรับภาพของจอตา
ขายลูทีน สารทั้งสองชนิดนี้จะปฏิบัติภารกิจ ช่วยกรองหรือคุ้มครองรังสีจากแดดที่เป็น อันตรายต่อดวงตา และช่วยป้องกันเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย โดยการลดอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำหน้าที่ขายลูทีน[/url][/color] สามารถบำรุงตา ทำให้เรตินาไม่เสื่อมเร็ว ด้วยเหตุนี้คนไหนที่ต้องการถนอมสายตาไว้ ใช้งานนานๆก็จะต้องรับประทานผักและก็รับประทานผลไม้ สีเหลือง และก็สีเขียวเข้มการมองมองเห็นนับว่าเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์เราเป็นอย่าง ยิ่ง รวมทั้งอวัยวะที่เป็นตัวรับภาพต่างๆจากการ ขายลูทีน ภายนอกให้พวกเราได้รับรู้ก็คือดวงตา กลไกสำหรับการเห็นก็คือ เมื่อมีแสงตกกระทบกับวัตถุ แสงสว่าง จะสะท้อนไปสู่ดวงตาพวกเราผ่านกระจกตา รูม่านตา แก้วตา รวมทั้งไปตกที่จอสำหรับรับภาพตาในลักษณะของภาพหัวกลับแล้วจึงถูกส่งไปแปลเป็นภาพที่พวกเรา แลเห็นจริงในระบบประสาทส่วนท้ายทอย สารอาหารจำเป็นจะต้องสำหรับดวงตา มีอยู่หลายชนิด ร่วมกันเป็นวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี รวมทั้งสารอาหารที่มี
รับผลิตลูทีนงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยอย่างกว้างขวางว่ามีคุณประโยชน์กับดวงตาโดยตรงก็ คือ ขายส่งลูทีน และก็ (Lutein) รวมทั้ง การขายลูทีน ซีแซนทีน (Zeaxanthin)เป็นสารธรรมชาติที่มีในพืชผักผลไม้หลายชนิด เป็นสารในเชื้อสายของสารแคโรทีนอยด์ และก็พบได้ในบริเวณดวงตา โดยยิ่งไปกว่านั้นตรงบริเวณเลนส์ตาและก็จอรับภาพตาในธรรมชาติแม้ว่าจะมีแคโรทีนอยด์ มากยิ่งกว่า 600 จำพวก แต่มีเพียงแค่สาร 2 จำพวกนี้แค่นั้น ที่พบในจุดรับภาพของเรตินา สารทั้งสองประเภทนี้จะปฏิบัติภารกิจช่วยกรองหรือคุ้มครองรังสีจากแสงแดดที่เป็น อันตรายต่อดวงตา รวมทั้งขายลูทีน ช่วยคุ้มครองป้องกันเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย โดยการลดอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ก็เลยปฏิบัติภารกิจบำรุงตา ทำให้จอตาไม่เสื่อมเร็ว ด้วยเหตุนี้คนไหนที่ต้องการถนอมสายตาไว้ ใช้งานนานๆก็จำต้องทานผักและทานผลไม้ สีเหลือง และก็สีเขียวเข้มมีการทั่วไป และก็
รับผลิตลูทีน ยังมีแหล่งที่พบ ลูทีน และ ซีแซนทีน ในธรรมชาตินอกเหนือจาก จะพบมากในดอกดาวเรือง รวมทั้งโกจิเบอร์ปรี่(เก๋ากี้) แล้ว ยังเจอใน กะหล่ำ ผักโขม ถั่วลันเตา ต้นอ่อนกะหล่ำดาว ถั่วพิสตาชิโอ บคอยกวัวลี ข้าวโพด ไข่ แครอท ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักปวยเล้ง ผักกาดหอม ผักโขม แตงร้านทั้งยังเปลือก ซูกินีอีกทั้งเปลือก ถั่วแขก อะโวคาโด มัสตาร์ด ฟักทอง ฯลฯการบริโภคผักที่มีการและก็ชีแซนทีน หรือแม้กระทั้งอาหารสุขภาพที่มีประโยชน์สำคัญนี้ขายลูทีน ก็เลยมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกายของดวงตา มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลายประเภทด้วยกัน ที่สำคัญคือ โรคต้อกระจก แล้วก็โรคจุดรับภาพเสื่อมโดยสรุปแล้ว ลูทีน (Lutein) จะช่วยให้ตาแข็งแรงแคปซูลลูทีน คุ้มครองป้องกันประสาทตาเสื่อม เสริมสร้างการมองมองเห็นโดยช่วยปกป้องการเสื่อมของ Macular ที่จุดเล็กๆตรงกลางของที่รับแสงสว่างในตา (Retina) อันเป็นส่วนสาคัญของ Main pigment (สี) ในฉากรับแสงสว่างของตา คุ้มครองไม่ให้แสงตะวันทำลายเรตินาขายลูทีน ปกป้องโรคจุดรับภาพเสื่อม หรือจอประสาทตาเสื่อม AMD (Age – Related Macular Degeneration) แคปซูลลูทีน ช่วยคุ้มครองปกป้องแล้วก็ลดลักษณะโรคต้อกระจก (Cataracts) ต้านทานอนุมูลอิสระ ที่ทำลายเซลล์ตา ทำให้เซลล์แข็งแรง ช่วยชะลอความเสื่อมของตา แล้วก็เพิ่มสมรรถภาพสำหรับในการมองเห็นเจริญในที่มืดก้าวหน้าขึ้น
ขายลูทีน ขายส่งลูทีน
รับผลิตลูทีน เเคปซูลลูทีน
สมุนไพรอื่น
 
การใช้คุณประโยชน์รากสามสิบ
 
ตำรับยาสมุนไพรรากสามสิบ พื้นบ้านใช้ ราก ต้มน้ำแก้ริดสีดวงทวาร ช่วยขับลมหนังสือเรียนยาไทย  ใช้ ราก ซึ่งมีรสเย็น หวานเปียก ใช้แก้ขัดค่อย ขับฉี่ รวมทั้งขับเสมหะ บำรุงทารกในท้อง บำรุงตับปอด แก้ตับปอดพิการ บำรุงกำลัง แก้กษัย ใช้ ต้นหรือราก ต้มน้ำ แก้ตกเลือด ราก มีรสฝาดเย็น กินเป็นยาแก้พิษร้อนในหิวน้ำ แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว ครั่นตัว ฝนทาแก้พิษแมลงป่องกัดต่อย แก้ปวดฝี ทำให้เย็น ทำลายพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน บำรุงตับ ปอด ชูกำลัง ผสมกับเหง้าขิงป่า รวมทั้งต้นจันทน์แดงผสมสุราโรงใช้เป็นยาแก้วิงเวียน  ผล มีรสเย็น ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้เซื่องซึม แก้พิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ มักใช้ร่วมกับผลราชดัด เพื่อดับพิษไข้จากบิดเรื้อรัง  หนังสือเรียนยาโบราณของไทยกล่าวว่า ต้นสามสิบเป็นยาบำรุงสำหรับสตรีชั้นยอดเยี่ยมตัวหนึ่ง โดยให้เอารากต้มน้ำดื่มหรือปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานกับน้ำผึ้ง ช่วยแก้รอบเดือนมาแตกต่างจากปกติปวดรอบเดือน ภาวการณ์มีบุตรยาก สภาวะหมดรอบเดือน บำรุงน้ำนม บำรุงครรภ์  บำรุงปอด ตับ ลดน้ำตาลในเลือด แก้โรคคอพอก รากใช้ฝนทาแก้อาการปวดฝี ทำให้เย็น ช่วยถอนพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน ช่วยบรรเทาอาการระคายเคือง รากใช้กินเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว ช่วยแก้ลักษณะของการปวดข้อรวมทั้งคอ และคนทางภาคเหนือบ้านเราจะใช้รากสามสิบทำเป็นยาดอง ใช้รับประทานเป็นยาบำรุงสำหรับเพศชาย รับประทานแล้วมีชีวิตชีวาราวกับม้า 3 ตัว ก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ม้าสามต๋อน” ส่วนแพทย์ยาโบราณจะใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ซึ่งเป็นสาเหตุของชื่อ “สาวร้อยผัว” หรือ “สามร้อยผัว” กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ยังสามารถมีลูกมีผัวได้ อายุมากแค่ไหนก็ยังมองสาวเสมอ มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ลดการอักเสบ แก้อาการปวด คลายกล้ามของมดลูก บำรุงหัวใจ คุ้มครองปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลดอาการหัวใจโตที่เกิดขึ้นมาจากความดันเลือดสูง ขับนม มีฤทธิ์เสมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน ยั้งเบาหวาน ลดระดับไขมันในเลือด กระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นพิษต่อเซลล์ของโรคมะเร็ง ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ยั้งพิษต่อตับ ช่วยลดความดันโลหิตต้นรากสามสิบมีคุณประโยชน์ในหัวข้อการฟื้นฟูความสาว เป็นสมุนไพรที่ได้กล่าวเอาไว้ในตำราพระเวท ของประเทศอินเดีย มีชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่า ศตาวรี (Shatawari) แสดงว่า ต้นไม้ที่มีรากเป็นร้อยๆหรือบางแบบเรียนเป็นหญิงที่มีผัวเป็นคนร้อยคน เรียกได้ว่ามีการใช้สมุนไพรประเภทนี้มานานเป็นพันๆปีในอินเดียนิยมรับประทานน้ำคั้นสดกับนม ต้มน้ำคั้นสดกับนม หรือผงแห้งกับเนย และก็ยังใช้เป็นยาอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น แก้ไอ รักษาโรคแผลในกระเพาะ แก้บิด แก้ไข้ แก้อักเสบ แก้ท้องขึ้น บำรุงนม ขับฉี่ ส่วนการใช้ผลดี รากสามสิบในด้านอื่นๆก็มีอีกอาทิเช่น ในอินโดนีเซียนำรากที่มีลักษณะเป็นหัวใบเคลือบน้ำตาลใช้เป็นของหวาน ในอินโดนีเซียใช้หัวฉาบน้ำตาลกินเป็นยากระตุ้นความสามารถทางเพศ ใช้กระตุ้นน้ำนมในวัวนม แล้วก็ใช้เป็นไม้ประดับ ในไทยนำรากไปเชื่อมหรือแช่อิ่มรับประทาน ทางภาคใต้นำส่วนเหนือดินมาใส่ไว้ด้านในแกงส้ม{และ|และก็|แล้วก็|รว
คุณประโยชน์กวาวเครือแดง
หัวกวาวเครือแดง  รสเย็นเบื่อเมา  บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง  บำรุงสุขภาพ  เพิ่มสเปิร์ม เป็นยาอายุวัฒนะแก้เมื่อยตามร่างกายรากกวาวเครือแดง  แก้ลมอัมพาต  บำรุงเลือด  ผสมกับรากสมุนไพรอื่นอีก 8 ประเภทเรียกว่า  พิกัดนวโลหะ  แก้โรคลมที่เป็นพิษ  แก้ริดสีดวง  ทำลายพยาธิ  ดับพิษ  ถอนพิษไข้  สมานไส้เปลือกเถากวาวเครือแดง   รสเย็นเบื่อเมา  แก้พิษงูผลดีกวาวเครือแดงฤทธิ์ต่อระบบขยายพันธุ์  การเรียนในอาสาสมัครผู้ชาย 17 คน อายุระหว่าง 30 – 70 ปี ที่มีลักษณะหย่อนยานสมรรถนะทางเพศอย่างน้อย 6 เดือน  ให้รับประทานกวาวเครือแดงขนาด 250 มิลลิกรัม/แคปซูล วันละ 4 แคปซูล เป็นเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่าระดับฮอร์โมน testosterone ไม่ได้ต่างอะไรจากกรุ๊ปควบคุม  แต่ผลจาการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับดรรชนีชี้วัดสมรรถนะทางเพศ  จากอาสาสมัครพบว่าทำให้สมรรถนะทางเพศดียิ่งขึ้น  82.4 % โดยเหตุนี้ กวาวเครือแดงก็เลยช่วยฟื้นฟูคนป่วยโรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศได้ และไม่เจอการเกิดพิษ
สรรพคุณกวาวเครือขาว
หัวกวาวเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนวัยแก่ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เมื่อยล้า ซูบผอม นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนผู้หญิงสูง ทาหรือกินทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจก่อให้แท้งบุตรได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์รวมทั้งมดลูกมีเลือดมาคั่งเยอะขึ้น บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้ก้าวหน้า แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง เคลื่อนไหวปราดเปรียว บำรุงโลหิต กินได้นอนหลับ ผิวหนัง
คุณประโยชน์ถั่งเช่า
ถั่งเช่า สรรพคุณถั่งเช่าช่วยเสริมความสามารถทางเพศ มีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศ ช่วยทำให้สเปิร์มแข็งแรก เหตุเพราะการกินถั่งเช่าจะทำให้มีเลือดไปเลี้ยงของลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในสเปิร์มได้ โดยจากการศึกษาในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว จำนวนของสเปิร์มในอสุจิมากขึ้น 33% ทั้งยังยังลดจำนวนสเปิร์มที่มีความผิดธรรมดาลงได้ถึง 29% และเมื่อศึกษาเสริมเติมก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มความปรารถนาทางเพศได้ 66 – 86% ทั้งยังมีคุณสมบัติสำหรับการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมแนวทางการทำงานของต่อมหมวกไต รวมทั้งเพิ่มโอกาสที่สเปิร์มจะกำเนิดได้ช่วยทำให้หลักการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีสรรพคุณช่วยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ ทั้งยังยังช่วยทุเลาอาการหัวใจขาดออกซิเจน และก็เพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้เสริมสร้างหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยปรับให้ปรุงหลักการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้เป็นปกติ  ช่วยให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิต้านทานเยอะขึ้นต้านทานมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับในการต่อต้านโรคมะเร็ง ขึ้นรถคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่าถือเป็นสารที่มีความจำเป็นสำหรับในการต้านทานการเกิดมะเร็ง ปกป้องการเกิดและการแพร่ระบาดของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีสรรพคุณควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล รวมทั้งตรีกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูหลักการทำงานของไต สำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรัง การกินถั่งเช่าจะช่วยบรรเทาอาการลง รวมทั้งทำให้สุขภาพไตดีขึ้น ทั้งยังลดความทรุดโทรมของไตที่เกิดขึ้นมาจากสารพิษตกค้างได้เสริมสร้างหลักการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลพวงจากพิษ และก็ปกป้องการเกิดพังพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเลี่ยงสำหรับเพื่อการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงโลหิต สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบโลหิต ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและก็เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกสร้างในปริมาณที่พอเพียงต่อร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่านับว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเรียนพบว่าการกินถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
สรรพคุณพลูคาว
พลูคาว เป็นสมุนไพรที่ให้ รสเผ็ด มีกลิ่นเหมือนคาวปลา เป็นยาเย็น แก้กามโรค เข้าข้อ แก้น้ำเหลืองเสีย ทำให้แผลแห้ง ออกฤทธิ์ต่อปอดและตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ทำลายพิษไข้ แก้พิษ ขับเยี่ยว แก้บวมน้ำ รักษาปอดอักเสบเป็นหนอง หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ไอ รักษาติดเชื้อโรคทางเท้าเยี่ยว ไตอักเสบบวมน้ำ ลำไส้อักเสบ เต้านมอักเสบ หูชั้นกึ่งกลางอักเสบ แก้บิด แก้ริดสีดวงทวาร ข้างนอกใช้แก้พิษงู แมลงกัดต่อย แก้โรคผิวหนังกลากโรคเกลื้อน ฝีอักเสบ ทาด้านนอกให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังในรอบๆนั้นมากมาย ปอดบวม มาลาเรีย แก้โรคผิวหนังผื่นคัน  ฝีฝักบัว  ฝีแผลเปื่อย แล้วก็พอกในรายกระดูกหัก แล้วก็โรคหนองใน มีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านโรคมะเร็ง ยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง  มีฤทธิ์ในการช่วยบำบัดรักษาฟื้นฟูโรคความดันเลือดสูง  ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ต้านโรค ช่วยยืดอายุคนไข้ให้อยู่สู้โรคได้เป็นเวลายาวนานมากขึ้น  ช่วยยับยั้งเบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกาย   ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาที่เป็นน้ำยาข้น ใช้ทารักษาแล้วก็ช่วยต้านทานเชื้อโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่   ใช้เป็นองค์ประกอบในตำรับยา ช่วยรักษาอาการติดโรคกระทันหัน ติดโรคทางเท้าหายใจ   ใช้เป็นส่วนผสมในตำรับยาที่เป็นน้ำยาข้น ใช้ทารักษาคางทูม ต่อมทอนซิลอักเสบ และปอดอักเสบในเด็ก   กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยรักษาภาวะภูมิแพ้ โรคหอบหืด ใช้เป็นยาระบาย ของกินไม่ย่อย  ช่วยขับพยาธิ  รักษาโรคตับอักเสบจำพวกดีซ่าน  รักษาแผลอักเสบบริเวณคอมดลูก รักษาการอักเสบบริเวณเชิงกราน   มีฤทธิ์ช่วยต้านทานเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ช่วยยั้งการเติบโตของไวรัสชนิดต่างๆอาทิเช่น ฝีดาษ ฝึกฝน งูสวัด เริม โรคภูมิคุมกันบกพร่อง (HIV)  เหมาะสมกับผู้เจ็บป่วยและก็คนที่ต้องการบำรุงร่างกาย ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น ทำให้โรคต่างๆมีอาการ  ใช้พร้อมกันกับการดูแลและรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี จะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีลักษณะแพ้น้อยลง ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ใช้ทั้งต้นเป็นยาลดไข้ ขจัดสารพิษ รักษาแผลในกระเพาะรวมทั้งลดการอักเสบ ประเทศเกาหลีใช้พลูคาวเป็นยาลดระดับความดันโลหิตสูง ภาวะหลอดเลือดแข็งเพราะมีการสะสมของไขมัน (atherosclersis) และโรคมะเร็ง ส่วนเนปาลใช้ลำต้นใต้ดินในตำรับยาที่เกี่ยวกับโรคของสตรี ขับเมนส์ ใช้ทั้งต้นเป็นยาย่อยอาหาร ทุเลาอาการอักเสบ ใบใช้เพื่อการรักษาโรคผิวหนัง แก้บิดและก็ริดสีดวงทวาร
 

Tags : ขายส่งลูทีน,รับผลิตลูทีน

10

สรรพคุณว่านชักมดลูก
ขายส่งว่านชักมดลูก ช่วยในการลำเลียงไขมันออกจากเนื้อเยื่อต่าง ๆ เข้าไปในตับและช่วยเสริมให้เกิดการขับคอเลสเตอรอลและกรดน้ำดีสู่ทางเดินอาหารและออกจากร่างกายพร้อมกับอุจจาระ
ว่านชักมดลูกมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำดี และช่วยเสริมให้มีการหลั่งกรดน้ำดีมากยิ่งขึ้น จึงช่วยลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี
แคปซูลว่านชักมดลูก มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับจากสารพิษคาร์บอนเตตระคลอไรด์ โดยไปช่วยกระตุ้นกลไกการล้างพิษและลดการสร้างสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย
ช่วยปกป้องตับและไต
มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลดีกับโรคในระบบประสาท
ขายว่านชักมดลูก ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมและความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย
ช่วยปกป้องเซลล์เรตินาของตาจากอนุมูลอิสระต่าง ๆ ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมของคนวัยทอง
ช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน โดยช่วยป้องกันการสูญเสียแคลเซียม ช่วยรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูก
ประโยชน์ว่านชักมดลูก ช่วยรักษาซ่อมแซมระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งตัวมากขึ้น ช่วยป้องกันอาการเยื่อบุผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขาดความยืดหยุ่น
ขายว่านชักมกลูก ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (P388 leukemic cell) ด้วยการไปทำลายดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็ง
ช่วยทำให้สตรีมีอารมณ์ทางเพศที่สมบูรณ์ ทำให้อารมณ์ทางเพศที่ขาดหายไปกลับมาเหมือนเดิม
ว่านชักมดลูกมีสรรพคุณช่วยขับน้ำคาวปลา
ช่วยแก้พิษอาหารไม่ย่อย
ช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวาร
ช่วยรักษาโรคไส้เลื่อน
ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยทอง
ขายว่านชักมดลูก สรรพคุณว่านชักมดลูก ช่วยดับกลิ่นปาก และกลิ่นตามตัว
ช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดของสตรี
ช่วยรักษาอาการหน่วงเสียวของมดลูกหรืออาการเจ็บท้องน้อยเป็นประจำให้ดีขึ้น
ช่วยแก้ปัญหาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
ขายส่งว่านชักมดลูก ช่วยรักษาอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน หรืออาการปวดท้องอย่างรุนแรงให้มีอาการดีขึ้น
ช่วยแก้อาการตกขาวในสตรี ทำให้อาการดีขึ้น
ช่วยกระชับหน้าท้องที่หย่อนคล้อยหลังคลอดบุตร
ช่วยกระชับช่องคลอดภายในของสตรี ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากช่องคลอดหรือในมดลูก
ขายว่านชักมดลูก ช่วยทำให้ซีสต์หรือเนื้องอกภายในช่องคลอดฝ่อตัวลง
ช่วยดับกลิ่นภายในช่องคลอดของสตรีให้ลดลงหรือหายไป
 
นอกจากนี้รับผลิตว่านชักมดลูกก็มีฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากช่องคลอดหรือภายในมดลูก ทำให้เนื้องอกในช่องคลอดฝ่อตัวหรือเล็กลง รวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้ผู้หญิงที่มักมีอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหและโกรธง่าย จิตใจอ่อนไหวให้หายไปได้และกลับมามีความเข้มแข็ง คึกคัก กระปรี้กระเปร่าขึ้น
ประโยชน์ของว่านชักมดลูก
ไม่ว่าจะเป็นแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติ บรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรงให้ดีขึ้น รวมถึงช่วยแก้อาการตกขาวได้
ขายว่านชักมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น และกระชับช่องคลอดภายในของผู้หญิง กระชับหน้าท้องที่หย่อนคล้อยหลังคลอดลูก และยังทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นด้วย
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในช่องคลอดหรือในมดลูกได้ และยังช่วยดับกลิ่นภายในช่องคลอดให้หายไป ช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดของผู้หญิงได้
ว่านชักมดลูกมีประโยชน์ต่ออารมณ์ของผู้หญิงที่มักจะแปรปรวน อาทิ ฉุนเฉียวง่าย โกรธง่าย จิตใจหดหู่และอ่อนไหวง่ายให้หายไป ทำให้มีอารมณ์สดใส จิตใจเข้มแข็งขึ้น
ขายว่านชักมดลูกทางด้านอารมณ์ทางเพศ โดยว่านชักมดลูกสามารถช่วยให้ผู้หญิงที่อารมณ์ทางเพศหายไปกลับมามีเช่นเดิม ทำให้อารมณ์ทางเพศสมบูรณ์
ประโยชน์ของว่านชักมดลูกกับวัยทอง โดยว่านชักมดลูกมีฤทธิ์ช่วยแก้อาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดกับผู้หญิงในวัยทองได้ เช่น อาการร้อนวูบวาบ นอนไม่ค่อยหลับ ปวดหัวบ่อย มีอาการซึมเศร้า หลงลืมง่าย จอประสาทตาเสื่อมเร็ว ฯลฯ
ประโยชน์ของแคปซูลว่านชักมดลูกกับระบบเลือด ว่านชักมดลูกจะช่วยบำรุงหัวใจและซ่อมแซมระบบหลอดเลือด ช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็ว และยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้
สรรพคุณของว่านหางจระเข้ช่วยบำรุงกระดูก โดยว่านชักมดลูกสามารถลดการสูญเสียของแคลเซียมได้ดี จึงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
ขายว่านชักมดลูก มีสรรพคุณทางยาที่ใช้แก้พิษเพราะอาหารไม่ย่อย ช่วยดับกลิ่นปากและกลิ่นตัว
นอกจากนี้แล้ว ว่านชนิดนี้ยังช่วยในการรักษาอาการของผู้หญิงได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาแล้วขาดๆ หายๆ ตกขาว น้ำคาวปลา และรวมไปถึงริดสีดวงทวาร ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไป เมื่อใช้ว่านชักมดลูกรักษา โดยในปัจจุบันนี้ มีนักวิทยาศาสตร์หลายคน นำเอาว่านชักมดลูกมาแปรรูปให้เป็นยา เพื่อสะดวกในการกิน และหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ว่านชักมดลูก คืออะไร?
ขายว่านชักมดลูก เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง นอกจากจะเรียกว่าว่านชักมดลูกแล้ว ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น ว่านชักมดลูกตัวเมีย ว่านทรหด ว่านหำหด เป็นต้น
รับผลิตว่านชักมดลูก มีลักษณะเป็นหัว หรือเหง้าทรงรี มีสรพพคุณช่วยดูแลรักษาอาการที่มักเกิดจากการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนเพศหญิง เช่น มดลูกพิการ ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องประจำเดือน ขับน้ำคาวปลา รักษาอาการตกขาว
แคปซูลว่านชักมกลูก นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการอื่นๆ เช่น อาหารไม่ย่อย ริดสีดวงทวาร ปัสสาวะกะปริดกะปรอย และไส้เลื่อน เป็นต้น
ขายตรีผลา ขายส่งตรีผลา รับผลิตตรีผลา แคปซูลตรีผลา
สมุนไพรอื่นๆ
คุณประโยชน์ถั่งเช่า
ถั่งเช่า คุณประโยชน์ถั่งเช่าช่วยเสริมสมรรถนะทางเพศ มีฤทธิ์ชูกำลังทางเพศ ช่วยให้น้ำอสุจิแข็งแรก เนื่องมาจากการกินถั่งเช่าจะนำมาซึ่งการทำให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศเยอะขึ้นเรื่อยๆ ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในอสุจิได้ โดยจากการศึกษาในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในสเปิร์มเพิ่มขึ้น 33% ทั้งยังยังลดปริมาณสเปิร์มที่มีความผิดปกติลงได้ถึง 29% และเมื่อศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมอีกก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้ 66 – 86% ทั้งยังมีคุณลักษณะสำหรับการคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างรูปแบบการทำงานของต่อมหมวกไต รวมทั้งเพิ่มจังหวะที่สเปิร์มจะกำเนิดได้ช่วยทำให้ปรับลักษณะการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีคุณประโยชน์ช่วยปรับให้อัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหัวใจขาดออกสิเจน รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้เสริมสร้างหลักการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ช่วยปรับปรุงลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ปกติ  ช่วยทำให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันมากขึ้นต้านโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับเพื่อการต้านทานโรคมะเร็ง โดยสารคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่านับว่าเป็นสารที่มีความหมายในการต้านทานการเกิดมะเร็ง คุ้มครองการเกิดรวมทั้งการแพร่ไปของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล แล้วก็ตรีกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูหลักการทำงานของไต สำหรับคนเจ็บโรคไตเรื้อรัง การรับประทานถั่งเช่าจะช่วยทุเลาอาการลง และทำให้สุขภาพไต ทั้งยังลดความเสียหายของไตที่เกิดขึ้นมาจากสารพิษตกค้างได้เสริมสร้างแนวทางการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ รวมทั้งคุ้มครองปกป้องการเกิดพังพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความหลีกเลี่ยงสำหรับเพื่อการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงเลือด สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมหลักการทำงานของระบบโลหิต ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกเยอะขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อสถาพทางร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่าถือเป็นสมุนไพรอีกประเภทที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการศึกษาพบว่าการกินถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
คุณประโยชน์กวาวเครือขาว
หัวกวาวเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ ชูกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนแก่ แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามร่างกาย แก้เหน็ดเหนื่อย ผอมเกร็ง นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนเพศหญิงสูง ทาหรือกินทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจส่งผลให้แท้งบุตรได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์และก็มดลูกมีเลือดมาคั่งเพิ่มมากขึ้น บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้เจริญ แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง เคลื่อนไหวกระชุ่มกระชวย บำรุงโลหิต กินได้นอน ผิวหนัง
คุณประโยชน์กวาวเครือแดง
หัวกวาวเครือแดง  รสเย็นเบื่อเมา  บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง  บำรุงสุขภาพ  เพิ่มจำนวนสเปิร์ม เป็นยาอายุวัฒนะ
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
รากกวาวเครือแดง  แก้ลมอัมพาต  บำรุงโลหิต  ผสมกับรากสมุนไพรอื่นอีก 8 จำพวกเรียกว่า  พิกัดนวโลหะ  แก้โรคลมที่เป็นพิษ  แก้ริดสีดวง  ทำลายพยาธิ  ดับพิษ  ถอนพิษไข้  สมานลำไส้
เปลือกเถากวาวเครือแดง   รสเย็นเบื่อเมา  แก้พิษงู
ผลดีกวาวเครือแดง
ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์  การเรียนรู้ในอาสาสมัครผู้ชาย 17 คน อายุระหว่าง 30 – 70 ปี ที่มีอาการหย่อนยานความสามารถทางเพศอย่างต่ำ 6 เดือน  ให้รับประทานกวาวเครือแดงขนาด 250 มิลลิกรัม/แคปซูล วันละ 4 แคปซูล เป็นเวลา 3 เดือน ผลการค้นคว้าพบว่าระดับฮอร์โมน testosterone ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม  แต่ผลจาการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางเพศ  จากอาสาสมัครพบว่าทำให้สมรรถนะทางเพศ  82.4 % ฉะนั้น กวาวเครือแดงจึงช่วยฟื้นฟูคนป่วยโรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศได้ และไม่พบการเกิดพิษ
สรรพคุณตรีผลา
ตรีผลา ตำราเรียนยาไทย  ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อขับเสลด และก็ไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก้ แก้เสมหะจุกคอ ทำให้เปียกแฉะคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบเสิบสาน บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องเดินท้องร่วง รักษาโรคโรคท้องมาน เม็ดในแก้บิดแก้บิดมูกเลือด ประเทศพม่า ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ และก็โรคตา ในอินโดจีน ใช้เป็นยาฝาดสมาน รวมทั้งยาบำรุง ผลสดเป็นยาถ่ายหนังสือเรียนยาไทย ผลระบายอ่อนๆแก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุกเสียด ทราบผายธาตุ รู้ระบายทราบถ่ายอุจจาระ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพื่อเสมหะ ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย อุจจาระ ทราบถ่ายทราบปิดเอง แก้ลมจุดเสียด คลื่นไส้ แก้สะอึก แก้โรคหืดไอ แก้ท้องเดินเรื้อรัง ทำเป็นยาชงใช้อมบ้วนปากแก้เจ็บคอ เม็ด รสขม ทำให้เจริญอาหาร
สรรพคุณ ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง [/b]รสขม ฉุนน้อย ใช้ละลายเสมหะ, แก้เวียนหัว, ตาแดง, ลดไข้, บำรุงตับ, แก้ร้อนใน,ไอหวัด,ไอกรน, เต้านมอักเสบ, เป็นแผลมีหนอง, บำรุงสายตาใบ รสเปียกแฉะเย็นมีกลิ่นฉุน ใช้แก้ฝีหนอง อาการบวมโดยไม่รู้จักสาเหตุ,ลดการติเชื้อ น้ำมันหอมระเหย มีสรรพคุณแก้วิงเวียนหัว หน้ามืด เป็นลมเป็นแล้ง สามารถป้องกันผิวแห้ง ผิวแตกลาย บำรุงผิว บำรุงเส้นผม
ราก มีรสขมเผ็ดเล็กน้อย มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดรวมทั้งตับ ใช้เป็นยาระบายน้ำคั้นจากใบใช้แก้อาการหูเจ็บ ปวดหู ช่วยแก้ลักษณะของการปวดฟัน ช่วยรักษาปากยุ่ย แผลเน่า ช่วยแก้อาการปวดท้อง ใช้เป็นยาขับพยาธิเภสัชตำรับของเม็กซิโก เคยใช้ดอกและก็ใบต้มน้ำดื่มใช้ขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะ  ในอินเดีย น้ำคั้นจากดอกใช้ฟอกโลหิตและก็แก้ริดสีดวงทวาร ในบราซิล ใช้ดอกชงน้ำหรือต้นน้ำกิน แก้ลักษณะของการปวดตามข้อ
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ขายว่าชักมดลูก

Tags : ขายว่าชักมดลูก,ขายส่งว่านชักมดลูก,รับผลิตว่าชักมดลูก

11

ขายลูทีน (Lutein) สุดยอด วิตามิน บำรุงสายตา
ขายลูทีน การมองเห็นถือเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่มีความหมายต่อมนุษย์เราเป็นอย่าง ยิ่ง รวมทั้งอวัยวะที่เป็นตัวรับภาพต่างๆจากด้านนอกให้พวกเราได้รับทราบก็คือดวงตา กลไกในการมองเห็นก็คือ เมื่อมีแสงตกกระทบกับวัตถุ แสง ขายส่งลูทีน จะสะท้อนไปสู่ดวงตาพวกเราผ่านกระจกตา รูม่านตา แก้วตา แล้วก็ไปตกที่จอรับภาพตาในรูปแบบของภาพหัวกลับแล้วจึงถูกส่งไปแปลเป็นภาพที่เรา เห็นจริงในระบบประสาทส่วนท้ายทอย สารอาหารจำเป็นต้องสำหรับดวงตา ขายลูทีน มีอยู่หลายอย่าง ร่วมกันเป็นวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี รวมถึงสารอาหารที่มีงานวิจัยอย่างมากมายว่ามีคุณประโยชน์กับดวงตาโดยตรงก็ คือ ลูทีน รวมทั้ง ขายลูทีน (Lutein) และก็ ซีแซนทีน (Zeaxanthin)เป็นสารธรรมชาติที่มีในผักผลไม้หลายประเภท เป็นสารในตระกูลของสารแคโรทีนอยด์ และเจอได้ในบริเวณดวงตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณเลนส์ตาแล้วก็จอภาพตาในธรรมชาติแม้ว่าจะมีแคโรทีนอยด์ มากยิ่งกว่า 600 ประเภท แต่ว่ามีเพียงแต่สาร 2 ชนิดนี้แค่นั้น ที่เจอในจุดรับภาพของจอตา สารทั้งสองชนิดนี้จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยกรองหรือปกป้องขายลูทีนรังสีจากแดดที่เป็น อันตรายต่อดวงตา รวมทั้งช่วยคุ้มครองป้องกันเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย โดยการลดอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุดังกล่าว ก็เลยปฏิบัติภารกิจบำรุงตา ทำให้จอตาไม่เสื่อมเร็ว ด้วยเหตุนี้คนไหนกันที่อยากถนอมสายตาไว้ ใช้งานนานๆก็ต้องทานผักและทานผลไม้ สีเหลือง และสีเขียวเข้มมีการขายลูทีน[/url]ทั่วไป และก็ยังมีแหล่งที่พบ ลูทีน และก็ ซีแซนทีน ในธรรมชาตินอกเหนือจาก จะพบได้มากในดอกดาวเรือง แล้วก็โกจิเบอร์รี่(เก๋ากี้) แล้ว ยังเจอใน กะหล่ำ ผักโขม ถั่วลันเตา ต้นอ่อนกะหล่ำดาว ถั่วพิสตาชิโอ บรอคอยกโคลี ข้าวโพด ไข่ แครอท ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักปวยเล้ง ผักกาดหอม ผักโขม แตงกวาอีกทั้งเปลือก ซูกินีเปลือก ถั่วแขก อะโวคาโด มัสตาร์ด ฟักทอง ฯลฯการบริโภคพืชผักที่มีการรับผลิตลูทีนและชีแซนทีน หรือแม้แต่อาหารสุขภาพที่มีสาระสำคัญนี้ ก็เลยมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายของดวงตา มีส่วนช่วยลดการเสี่ยงการเกิดโรคหลายชนิดด้วยกัน ที่สำคัญเป็น โรคต้อกระจก แล้วก็โรคจุดรับภาพเสื่อมโดยสรุปแล้ว ลูทีน (Lutein) จะช่วยให้นอนไม่หลับแรง ขายลูทีน ป้องกันประสาทตาเสื่อม สร้างเสริมการมองเห็นโดยช่วยคุ้มครองการเสื่อมของ Macular ที่จุดเล็กๆกึ่งกลางของที่รับแสงในตา (Retina) อันเป็นส่วนสาคัญของ Main pigment (สี) ในฉากรับแสงของตา ป้องกันขายส่งลูทีนไม่ให้แสงอาทิตย์ทำลายเรตินา คุ้มครองป้องกันโรคจุดรับภาพเสื่อม หรือหน้าจอประสาทตาเสื่อม AMD (Age – Related Macular Degeneration) ช่วยปกป้องแคปซูลลูทีนรวมทั้งลดอาการโรคต้อกระจก (Cataracts) ต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่ทำลายเซลล์ตา ทำให้เซลล์แข็งแรง ช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของตา แล้วก็เพิ่มสมรรถภาพสำหรับการแลเห็นก้าวหน้าในที่มืดได้ดีขึ้น
         ขายลูทีน การกินสารในกลุ่มแคโรทีนในปริมาณที่สูงที่สุดจะมีอัตราเสี่ยงน้อยกว่าร้อยละ 43 สำหรับภาวะการเสื่อมของจอประสาทตาตามอายุอย่างฉับพลัน เมื่อเปรียบเทียบการรับประทานในปริมาณที่ต่ำที่สุด รับผลิตลูทีน จากการเรียนกลุ่มของตัวอย่างปริมาณ 876 คนซึ่งแก่ ระหว่าง 55-80 ปี การได้รับลูทีนและซีซานทีน ในอัตราสูงจะช่วยลดความเสี่ยงของหน้าจอประสาทตาเสื่อมอย่างฉับพลันได้
ขายลูทีน ขายส่งลูทีน รับผลิตลูทีน แคปซูลลูทีน
สมุนไพรอื่นๆ
สรรพคุณถั่งเช่า
ถั่งเช่า คุณประโยชน์ถั่งเช่าช่วยเสริมความสามารถทางเพศ มีฤทธิ์ชูกำลังทางเพศ ช่วยทำให้สเปิร์มแข็งแรก ด้วยเหตุว่าการกินถั่งเช่าจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงของลับเยอะขึ้นเรื่อยๆ ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในสเปิร์มได้ โดยจากการเรียนรู้ในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในน้ำเชื้อเพิ่มขึ้น 33% ทั้งยังยังลดปริมาณสเปิร์มที่มีความผิดปกติลงได้ถึง 29% และก็เมื่อศึกษาเล่าเรียนเพิ่มอีกก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มความอยากทางเพศได้ 66 – 86% ทั้งยังมีคุณลักษณะสำหรับในการป้องกันและก็เสริมสร้างการทำงานของต่อมหมวกไต แล้วก็เพิ่มจังหวะที่สเปิร์มจะถือกำเนิดได้ช่วยปรับให้การทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีคุณประโยชน์ช่วยทำให้ปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ อีกทั้งยังช่วยทุเลาอาการหัวใจขาดออกสิเจน แล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้สร้างเสริมรูปแบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยปรับให้ปรุงแนวทางการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้ปกติ  ช่วยให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิต้านทานเยอะขึ้นต้านมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับในการต่อต้านมะเร็ง ขึ้นรถคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่านับว่าเป็นสารที่มีความจำเป็นในการต้านทานการเกิดมะเร็ง คุ้มครองปกป้องการเกิดและก็การแพร่ระบาดของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล รวมทั้งตรีกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูแนวทางการทำงานของไต สำหรับคนเจ็บโรคไตเรื้อรัง การกินถั่งเช่าจะช่วยบรรเทาอาการลง รวมทั้งทำให้สุขภาพไตดีขึ้น ทั้งยังลดความทรุดโทรมของไตที่เกิดขึ้นจากสารพิษตกค้างได้เสริมสร้างลักษณะการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลพวงจากสารพิษ รวมทั้งป้องกันการเกิดพังทลายพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเลี่ยงสำหรับเพื่อการกำเนิดโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงโลหิต สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบเลือด ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำในจำนวนที่เพียงพอต่อร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่าถือเป็นสมุนไพรอีกจำพวกที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเล่าเรียนพบว่าการรับประทานถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
สรรพคุณกวาวเครือขาว
หัวกวาวเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนวัยแก่ แก้เมื่อยตามร่างกาย แก้อ่อนแรง ซูบซีด นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนเพศหญิงสูง ทาหรือรับประทานทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจจะเป็นผลให้แท้งบุตรได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์รวมทั้งมดลูกมีเลือดมาคั่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้ก้าวหน้า แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง ขยับเขยื้อนกระปรี้กระเปร่า บำรุงเลือด กินได้นอน ผิวหนัง
สรรพคุณกวาวเครือแดง
หัวกวาวเครือแดง  รสเย็นเบื่อเมา  บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง  บำรุงสุขภาพ  เพิ่มน้ำอสุจิ เป็นยาอายุวัฒนะ
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
รากกวาวเครือแดง  แก้ลมอัมพาต  บำรุงโลหิต  ผสมกับรากสมุนไพรอื่นอีก 8 ชนิดเรียกว่า  พิกัดนวโลหะ  แก้โรคลมที่เป็นพิษ  แก้ริดสีดวง  ทำลายพยาธิ  ดับพิษ  ทำลายพิษไข้  สมานไส้
เปลือกเถากวาวเครือแดง   รสเย็นเบื่อเมา  แก้พิษงู
ประโยชน์กวาวเครือแดง
กวาวเครือแดง ฤทธิ์ต่อระบบแพร่พันธุ์  การเล่าเรียนในอาสาสมัครเพศชาย 17 คน อายุระหว่าง 30 – 70 ปี ที่มีอาการหย่อนสมรรถนะทางเพศอย่างน้อย 6 เดือน  ให้รับประทานกวาวเครือแดงขนาด 250 มิลลิกรัม/แคปซูล วันละ 4 แคปซูล ตรงเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าระดับฮอร์โมน testosterone ไม่ได้ต่างอะไรจากกรุ๊ปควบคุม  แต่ผลจาการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับดรรชนีชี้วัดสมรรถนะทางเพศ  จากอาสาสมัครพบว่าทำให้ความสามารถทางเพศ  82.4 % โดยเหตุนี้ กวาวเครือแดงจึงช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเสื่อมสมรรถนะทางเพศได้ และไม่เจอการเกิดพิษ
คุณประโยชน์ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ เหง้า ฝนทาแผล แก้พิษหมากัด ตำราเรียนไทย เหง้า รักษาเลือดออกจากมดลูกข้างหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ แก้ตับอักเสบ แก้ปวดท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการระดูมาไม่ดีเหมือนปกติ , ปวดท้องระหว่างมีระดู ตกขาว ขับน้ำคร่ำ แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร หัวตำดองดัวยเหล้า รับประทานทีละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับคนคลอดบุตรใหม่ๆแก้ปวดมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่เข้าทาง ไม่อักเสบ นิยมนำหัวของว่านชักมดลูกที่เป็นหัวกลมสั้นมาฝานต้มน้ำสำหรับอาบ แล้วก็ดื่ม เพื่อสภาพร่างกาย และมดลูกฟื้นได้เร็วขึ้น ส่วนหญิงบางคนในสมัยใหม่ไม่ค่อยพบการอยู่ไฟแล้ว แต่ว่าก็ยังนิยมใช้ว่านชักมดลูก/ว่านทรหดมาต้มน้ำอาบ รวมทั้งดื่มเสมอๆตลอดระยะเวลา 3 เดือน หรือมากยิ่งกว่า ว่านชักมดลูกยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร แก้ริดสีดวง แก้ไส้เลื่อน รักษาแผลในกระเพาะ คุ้มครองปกป้องมะเร็งชนิดต่างๆลดลักษณะของการปวดบวมของแผล รวมทั้งต่อต้านการอักเสบของแผล แม้เป็นแผลภายในจะใช้การต้มน้ำ หากเป็นแผลข้างนอกบางทีอาจใช้ทั้งการต้มน้ำกิน ใช้บดทาแผล หรือน้ำต้มล้างทาแผล ช่วยกระตุ้นกรรมวิธีสร้างเซลล์ใหม่ และก็การซ่อมแซมเซลล์ที่ผุกร่อนหรือเซลล์บาดแผล ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวแลดูแจ่มใส ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก กระตุ้นการหลั่งน้ำถุง แล้วก็ช่วยกระตุ้นกระบวนกรย่อยของกิน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
สรรพคุณตรีผลา
ตรีผลา ตำราเรียนยาไทย  ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อขับเสลด รวมทั้งไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก้ แก้เสลดจุกคอ ทำให้ชุ่มคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบเสิบสาน บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องเดินท้องเสีย รักษาโรคท้องมาน เม็ดในแก้บิดแก้บิดมูกเลือด ประเทศพม่า ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ และโรคตา ในอินโดจีน ใช้เป็นยาฝาดสมาน และก็ยาบำรุง ผลสดเป็นยาถ่ายแบบเรียนยาไทย ผลระบายอ่อนๆแก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุกเสียด ทราบผายธาตุ ทราบระบายทราบอุจจาระ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพื่อเสลด ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ขี้ ทราบถ่ายทราบปิดเอง แก้ลมจุดเสียด คลื่นไส้ แก้สะอึก แก้โรคหืดไอ แก้ท้องเดินเรื้อรัง ทำเป็นยาชงใช้อมล้างคอแก้เจ็บคอ เม็ด รสขม ทำให้เจริญอาหาร

Tags : ขายลูทีน

12

ขายกวาวเครือแดงสรรพคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ชาย
ขายกวาวเครือแดง จัดเป็นไม้เถายืนต้นขนาดใหญ่ อายุยิ่งมากเท่าไหร่เถาก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็กลายเป็นต้น แต่ยังส่งเถาเลื้อยไปพิงพันตามต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆรูปแบบของใบคล้ายใบทองกวาว แต่ใบจะใหญ่มากยิ่งกว่ามากมาย แม้กระนั้นถ้าเกิดเป็นใบอ่อนจะมีมีขนาดพอๆกับใบพลวงหรือใบของต้นสักส่วนต้นแม้ใช้มีดฟันจะมียางสีแดงคล้ายโลหิตออกมาหากขุดโคนต้นก็จะเจอรากขนาดใหญ่เท่าน่องขาเลื้อยออกมาจากต้นโดยรอบ มีความยาวราวๆ 2 วา ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ขนาดของลำต้น ขายกวาวเครือแดงสมุนไพรชนิดนี้จะพบได้มากทางภาคเหนือรวมทั้งภาคทิศตะวันออกของประเทศ ไล่ตั้งแต่ชายแดนไทย-หม่า ไปจนถึงภาคเหนือ เป็นไม้ที่ถูกใจขึ้นตามเทือกเขารับผลิตกวาวเครือแดง และก็ในช่วงม.ค.ถึงกุมภาจำพวก จะออกดอกเป็นดอกสีส้มเหลืองคล้ายดอกทองกวาว บานสะพรั่งอยู่บนยอดดอย แต่ว่าในตอนนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนักเนื่องจากว่ามีไม่มากเท่ากวาวเครือขาว
ขายกวาวเครือแดง และก็ยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงรักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งใช้เป็นยาอายุวัฒนะกวาวเครือแดง เป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้เซลล์ต่างๆภายในร่างกายมีอายุยืนยาวขึ้น ช่วยทำให้ร่างกายรวมทั้งเนื้อเยื่อเสื่อมช้าลงขายกวาวเครือแดง สามารถรักษารุ่งเรืองธาตุไฟในร่างกายช่วยทำนุบำรุงผิวพรรณ บำรุงสุขภาพเนื้อหนังให้เต่งตึงช่วยให้หน้าอกโตช่วยบำรุงรักษากำหนัดหรือขายส่งกวาวเครือแดงเพิ่มสิ่งที่จำเป็นทางเพศ ช่วยเพิ่มของน้ำอสุจิ มีฤทธิ์เพิ่มความแข็งตัวของของลับ เช่นเดียวกับฤทธิ์ของซิลเดนาฟิล ซิเตรต
(Sidenal Citrate) ของยาไวอากร้า (Viagra)ขายกวาวเครือแดง คุณลักษณะช่วยบำรุงรักษาหลอดเลือด ทำให้โลหิตหมุนเวียนใบแล้วก็รากกวาวเครือแดง คุณประโยชน์ช่วยให้นอนหลับรวมทั้งเสพติดช่วยบำรุงสายตากวาวเครือแดง รากแล้วก็ต้นช่วยแก้เลือด และยังมีการขายกวาวเครือแดง คุณประโยชน์ของรากช่วยแก้ลมอัมพาตช่วยแก้อาการปวดฟันช่วยแก้อาการร้อนในอยากดื่มน้ำช่วยขับเสมหะสมุนไพรขายส่งกวาวเครือแดง มีมีคุณประโยชน์ช่วยแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา บอกว่ากวาวเครือแดงมีฤทธิ์เสมือนเอสโตรเจน ช่วยกระตุ้นการหายใจสำหรับคุณประโยชน์อื่นๆของกวาวเครือแดง ซึ่งเป็น{ข้อมูลจาก|ข้อมูลที่ได้มาจาก|ข้อมูลที่ได้รับมาจากสำเร็จรูป อย่างเช่นสรรพคุณปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)ลดความอ้วน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยรักษาเส้นโรคเลือดตัน ก็เลยช่วยรักษาโรคหัวใจบางจำพวกได้ เพราะว่าไปช่วยลดไขมันในเส้นโลหิต ช่วยให้ผมดกดำทำให้ผมขาวกลับมากลายเป็นสีเทาและสีดำตามลำดับแคปซูลกวาวเครือแดงช่วยบำรุงรักษาประสาทรวมทั้งสมอง ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ช่วยเสริมสร้างแคลเซียมสำหรับการสร้างกระดูก ช่วยคุ้มครองปกป้องโรคต่อมลูกหมากโต คุ้มครองโรคมะเร็งในต่อมลูกหมากแคปซูลกวาวเครือแดงรวมทั้งยังช่วยลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้านอกจากนั้นยังระบุขายกวาวเครือแดงเพราะว่าหัวกวาวเครือแดงมีสาร Flavonoids (วิตามินพี) ในจำนวนสูง ซึ่งมีคุณประโยชน์ในด้านเป็นสารต้านทานอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมการทำงานของเส้นเลือดภายในร่างกายและก็ช่วยต่อต้านเซลล์ของมะเร็งรับผลิตกวาวเครือแดง
ขายกวาวเครือแดง ขายส่งกวาวเครือแดง จำหน่ายกวาวเครือแดง
แคปซูลกวาวเครือแดง รับผลิตกวาวเครือแดง

สมุนไพรอื่นๆ
คุณประโยชน์เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ มีสารที่มีผลต่อการบำบัดรักษาโรคหลายแบบ แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆคือ สารประเภทที่ละลายน้ำ 30% สารละลายอินทร์ 65% และก็สาระเหย 5% มีประโยชน์สำคัญอย่างเช่น polysaccharide, triterpenoids, Germanium, Ganoderic, Essence รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งช่วยสร้างภูเขาไม่ต้านทานทางโรค ต้านมะเร็ง บำรุงตับ บำรุงสมองและระบบประสาท ปรับสมดุลให้แก่ร่างกาย เหมาะสำหรับบำรุงร่างกายเนื่องจากมีความปลอดภัยสูง โพลีแซคค้างไรค์ (polysaccharide) เป็นสาระสำคัญในเห็ดหลินจือที่จะช่วยสร้างเสริมรูปแบบการทำงานของร่างกาย คือกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรง ต่อต้านโรคมะเร็ง คุ้มครองปกป้องการยืนขึ้นลุกลามของเซลล์ของมะเร็ง ช่วยปรับให้ปรุงรูปแบบการทำงานของตับอ่อน ปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขจัดสารพิษ แต่เนื่องจากว่า polysaccharide มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนอาจก่อให้ย่อยยากจำเป็นจะต้องกินวิตามินซีหรืออาหารที่มีวิตามินซีสูง เพื่อช่วยสำหรับการดูดซับสาร polysaccharide เข้าสู่ร่างกายเยอร์มาเนียม (Germaniuum) ในดอกเห็ดหลินจือมีเยอร์มาเนียมสูงถึง 800 – 2000 ppm สารเยอร์มา – เนียมมีประโยชน์ต่อสภาพทางด้านร่างกายดังต่อไปนี้

 • ออกสิเจนในเลือด 4. รักษาโรคมะเร็ง
 • กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย 5. ทำให้การไหลเวียนของเลือด
 • สมอง บำรุงประสาท 6. กำจัดพิษ บำรุงตับ รักษาตับ


ไตรเทอร์ปีนป่ายอยด์ (Tritepenoids) มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้

 • ต้านทานโรคมะเร็ง 4. ลดวัวเลสเตอคอยล ปรับไขมันภายในร่างกายให้ปกติ
 • ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติ 5. สร้างเสริมระบบที่ทำการย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้น
 • ควบคุมภูมิแพ้ 6. กระตุ้นรูปแบบการทำงานของเม็ดเลือดขาว


สารกาโนเดอริก (Ganoderic Essence) ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือดและคุ้มครองปกป้องการ
ตันของไขมันข้างในเส้นโลหิต
การใช้ประโยชน์รากสามสิบ
ตำรับยาสมุนไพรรากสามสิบ พื้นบ้านใช้ ราก ต้มน้ำแก้ริดสีดวงทวาร ช่วยขับลมแบบเรียนยาไทย  ใช้ ราก ซึ่งมีรสเย็น หวานเปียก ใช้แก้ขัดเบา ขับปัสสาวะ แล้วก็ขับเสลด บำรุงเด็กในท้อง บำรุงตับปอด แก้ตับปอดพิการ ชูกำลัง แก้กษัย ใช้ ต้นหรือราก ต้มน้ำดื่ม แก้ตกเลือด ราก มีรสขื่นเย็น กินเป็นยาแก้พิษร้อนในหิวน้ำ แก้เมื่อย ครั่นตัว ฝนทาแก้พิษแมลงป่องกัดต่อย แก้ปวดฝี ทำให้เย็น ทำลายพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน บำรุงตับ ปอด บำรุงกำลัง ผสมกับเหง้าขิงป่า และก็ต้นจันทน์แดงผสมสุราโรงใช้เป็นยาแก้วิงเวียน  ผล มีรสเย็น ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้เซื่องซึม แก้พิษไข้กลับ ไข้ซ้ำ มักใช้ร่วมกับผลราชดัด เพื่อดับพิษไข้จากบิดเรื้อรัง  แบบเรียนยาโบราณของไทยระบุว่า ต้นสามสิบเป็นยาบำรุงสำหรับสตรีชั้นยอดเยี่ยมตัวหนึ่ง โดยให้เอารากต้มน้ำกินหรือปั้นเป็นลูกกลอนกินกับน้ำผึ้ง ช่วยแก้เมนส์มาไม่ดีเหมือนปกติปวดเมนส์ ภาวะมีบุตรยาก ภาวะหมดเมนส์ บำรุงน้ำนม บำรุงท้อง  บำรุงปอด ตับ ลดน้ำตาลในเลือด แก้โรคคอพอก รากใช้ฝนทาแก้ลักษณะของการปวดฝี ทำให้เย็น ช่วยถอนพิษฝี พิษปวดแสบปวดร้อน ช่วยทุเลาอาการเคือง รากใช้รับประทานเป็นยาแก้ลักษณะของการปวดปวดเมื่อย ครั่นตัว ช่วยแก้อาการปวดข้อรวมทั้งคอ และคนทางภาคเหนือบ้านเราจะใช้รากสามสิบทำเป็นยาดอง ใช้กินเป็นยาบำรุงสำหรับเพศชาย กินแล้วรื่นเริงเสมือนม้า 3 ตัว จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ม้าสามต๋อน” ส่วนแพทย์ยาโบราณจะใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ซึ่งเป็นสาเหตุของชื่อ “สาวร้อยสามี” หรือ “สามร้อยสามี” พูดอีกนัยหนึ่งไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ยังสามารถมีลูกมีสามีได้ อายุเยอะแค่ไหนก็ยังมองสาวเสมอ มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ต่อต้านเชื้อรา ลดการอักเสบ แก้อาการปวด คลายกล้ามของมดลูก บำรุงหัวใจ คุ้มครองกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลดอาการหัวใจโตที่เกิดขึ้นมาจากความดันโลหิตสูง ขับน้ำนม มีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน ยับยั้งโรคเบาหวาน ลดระดับไขมันในเลือด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านทานอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะ ยั้งพิษต่อตับ ช่วยลดระดับความดันโลหิตต้นรากสามสิบมีคุณประโยชน์ในหัวข้อการฟื้นฟูความสาว เป็นสมุนไพรที่ได้กล่าวเอาไว้ในตำราพระเวท ของประเทศอินเดีย มีชื่อเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่า ศตาวรี (Shatawari) มีความหมายว่า ต้นไม้ที่มีรากเป็นร้อยๆหรือบางตำราเป็นเพศหญิงที่มีผัวเป็นคนร้อยคน พูดได้ว่ามีการใช้สมุนไพรจำพวกนี้มานานเป็นพันๆปีในอินเดียนิยมรับประทานน้ำคั้นสดกับนม ต้มน้ำคั้นสดกับนม หรือผงแห้งกับเนย รวมทั้งยังใช้เป็นยาฯลฯ อาทิเช่น แก้ไอ รักษาโรคแผลในกระเพาะ แก้บิด แก้ไข้ แก้อักเสบ แก้ท้องอืด บำรุงนม ขับปัสสาวะ ส่วนการใช้คุณประโยชน์ รากสามสิบในด้านอื่นๆก็มีอีกเป็นต้นว่า ในอินโดนีเซียนำรากที่มีลักษณะเป็นหัวใบเคลือบน้ำตาลใช้เป็นของหวาน ในอินโดนีเซียใช้หัวเคลือบน้ำตาลรับประทานเป็นยากระตุ้นความสามารถทางเพศ ใช้กระตุ้นนมในวัวนม รวมทั้งใช้เป็นไม้ประดับ ในไทยนำรากไปเชื่อมหรือแช่อิ่มกิน ทางภาคใต้นำส่วนเหนือดินมาใส่ในแกงส้มและแกงเลียง
คุณประโยชน์ถั่งเช่า
ถั่งเช่า คุณประโยชน์ถั่งเช่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ มีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศ ช่วยทำให้อสุจิแข็งแรก เนื่องจากว่าการกินถั่งเช่าจะนำมาซึ่งการทำให้มีเลือดไปเลี้ยงของลับมากขึ้นเรื่อยๆ ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในสเปิร์มได้ โดยจากการเรียนรู้ในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว จำนวนของสเปิร์มในน้ำเชื้อมากขึ้น 33% ทั้งยังยังลดปริมาณสเปิร์มที่มีความผิดธรรมดาลงได้ถึง 29% แล้วก็เมื่อศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มสิ่งที่จำเป็นทางเพศได้ 66 – 86% อีกทั้งยังมีคุณลักษณะสำหรับการป้องกันและเสริมสร้างแนวทางการทำงานของต่อมหมวกไต รวมทั้งเพิ่มช่องทางที่สเปิร์มจะกำเนิดได้ช่วยปรับแนวทางการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีสรรพคุณช่วยปรับให้อัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติได้ ทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหัวใจขาดออกสิเจน รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้สร้างเสริมแนวทางการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยทำให้ปรุงการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้ปกติ  ช่วยทำให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นต่อต้านโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับการต่อต้านมะเร็ง ขึ้นรถคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่านับว่าเป็นสารที่มีความหมายสำหรับเพื่อการต่อต้านการเกิดมะเร็ง ปกป้องการเกิดรวมทั้งการแพร่ขยายของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และก็ตรีกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูลักษณะการทำงานของไต สำหรับผู้เจ็บป่วยโรคไตเรื้อรัง การกินถั่งเช่าจะช่วยทุเลาอาการลง แล้วก็ทำให้สุขภาพไต ทั้งยังยังลดความเสื่อมโทรมของไตที่เกิดขึ้นมาจากสารพิษตกค้างได้สร้างเสริมลักษณะการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลพวงจากสารพิษ แล้วก็ป้องกันการเกิดพังพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรูปแบบการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ลดความหลีกเลี่ยงในการกำเนิดโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงเลือด สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมแนวทางการทำงานของระบบโลหิต ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกสร้างในปริมาณที่พอเพียงต่อสภาพร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่าถือเป็นสมุนไพรอีกประเภทที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเล่าเรียนพบว่าการรับประทานถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
สรรพคุณตรีผลา
ตรีผลา ตำราเรียนยาไทย  ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อขับเสมหะ แล้วก็ไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก้ แก้เสลดจุกคอ ทำให้เปียกแฉะคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบ บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องเดินท้องร่วง รักษาโรคท้องมาน เมล็ดในแก้บิดแก้บิดมูกเลือด ประเทศพม่า ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ และโรคตา ในอินโดจีน ใช้เป็นยาฝาดสมาน แล้วก็ยาบำรุง ผลสดเป็นยาถ่ายตำรายาไทย ผลระบายอ่อนๆแก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุกเสียด รู้ผายธาตุ รู้ระบายรู้ถ่ายอุจจาระ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพื่อเสมหะ ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ขี้ ทราบถ่ายทราบปิดเอง แก้ลมจุดเสียด คลื่นไส้ แก้สะอึก แก้โรคหืดไอ แก้ท้องร่วงเรื้อรัง ทำเป็นยาชงใช้อมล้างคอแก้เจ็บคอ เมล็ด รสขม ทำให้เจริญอาหาร
คุณประโยชน์กวาวเครือขาว
หัวกวาวเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ ชูกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนชรา แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามร่างกาย แก้หมดแรง ผอมเกร็ง นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนผู้หญิงสูง ทาหรือกินทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจทำให้แท้งบุตรได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็มดลูกมีเลือดมาคั่งมากขึ้นเรื่อยๆ บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้เจริญรุ่งเรือง แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง ขยับเขยื้อนแคล่วคล่องว่องไว บำรุงเลือด กินได้นอน ผิวหนัง
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ขายส่งกวาวเครือเเดง

Tags : ขายกวาวเครือเเดง,ขายส่งกวาวเครือเเดง,รับผลิตกวาวเครือขาว

13

สรรพคุณอันน่าทึ่ง 35 ประการของว่านชักมดลูก
ขายว่านชักมดลูก มีความปลอดภัยมากกว่า กวาวเครือขาว และก็ยังช่วยทำให้ทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้น ขายว่านชักมดลูก ช่วยรักษาอาการมดลูกยุบ หรือมดลูกต่ำไม่เข้าที่ มีส่วนช่วยเสริมหรือขยายทรวงอกคุณประโยชน์ของว่านชักมดลูก ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส ขาวนวล รวมทั้งมีเลือดฝาด มีส่วนช่วยลดเลือนรอยเหี่ยวย่น ฝ้า แล้วก็รอยดำ ประโยชน์ซึ่งมาจากการขายว่านชักมดลูก[/url] ช่วยแก้อารมณ์ผันแปรต่างๆของสตรี อย่างเช่น อารมณ์ไม่พอใจ จิตใจห่อเหี่ยว โมโหง่าย หวั่นไหวง่าย ให้หายไป ช่วยกระชับท้องที่หย่อนยานพ้นไปคลอดบุตร ช่วยกระชับช่องคลอดด้านในของสตรี ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ขายว่านชักมดลูกช่วยคุ้มครองปกป้องโรคมะเร็งปากช่องคลอดหรือในมดลูก ช่วยรักษาซีสต์หรือเนื้องอกข้างในช่องคลอดให้ฝ่อตัวลง ช่วยดับกลิ่นภายในช่องคลอดของสตรีให้ต่ำลงหรือหายไป ช่วยเพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดของสตรี ช่วยรักษาอาการถ่วงเสียวของมดลูก หรือลักษณะการเจ็บท้องน้อยเป็นประจำให้ดียิ่งขึ้น ช่วยจัดการกับปัญหาอาการเมนส์มาแตกต่างจากปกติ ช่วยรักษาอาการปวดท้องระหว่างมีระดู หรือลักษณะของการปวดท้องอย่างหนักให้มีลักษณะอาการดียิ่งขึ้น ขายส่งว่านชักมดลูกช่วยแก้อาการตกขาวในสตรี ทำให้อาการ ช่วยทำสตรีมีอารมณ์ทางเพศที่สมบูรณ์ ทำให้อารมณ์ทางเพศหายไปกลับมาดังเดิม ขายว่านชักมดลูกสรรพคุณ ช่วยขับน้ำคาวปลา ช่วยแก้พิษอาหารไม่ย่อย ช่วยรักษาและก็ทุเลาลักษณะโรคริดสีดวงทวาร ช่วยรักษาโรคไส้เลื่อน ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยทอง คุณประโยชน์ว่านชักมดลูก ช่วยกำจัดกลิ่นปาก และกลิ่นตามตัว ช่วยต้านทานอนุมูลอิสระรวมทั้งการอักเสบต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุของความเสื่อมและติดอยู่มแตกต่างจากปกติของเซลล์ในร่างกายขายว่านชักมดลูก คุณประโยชน์ช่วยปกป้องเซลล์เรตินาของตาจากอนุมูลอิสระต่างๆขายส่งว่านชักมดลูกช่วยป้องกันโรคหน้าจอประสาทตาเสื่อมของคนวัยทอง ช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน โดยช่วยคุ้มครองปกป้องการสูญเสียแคลเซียม ช่วยรักษาความหน้าแน่นของมวลกระดูก ขายว่านชักมดลูกผลดีแคปซูลว่านชักมดลูกว่านชักมดลูก ช่วยรักษาซ่อมแซมระบบหลอดเลือดรวมทั้งหัวใจ ช่วยทำให้เส้นเลือดแข็งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วยคุ้มครองปกป้องอาการเยื่อบุผนังเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขาดความยืดหยุ่น ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (P388 leukemic cell) ด้วยการไปทำลายดีเอ็นของแคปซูลว่านชักมดลูกเซลล์ของมะเร็ง ช่วยสำหรับการลำเลียงไขมันออกจากเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไปในตับแล้วก็ช่วยเสริมให้มีการขับคอเลสเตอรอลและกรดน้ำดีสู่ทางเดินอาหารแล้วก็ออกจากร่างกายพร้อมด้วยอุจจาระ รับผลิตว่านชักมดลูกผลดีช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำดี แล้วก็ช่วยเสริมให้มีการหลั่งกรดน้ำดีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยช่วยลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี มีฤทธิ์คุ้มครองเซลล์ตับจากพิษคาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ โดยไปช่วยกระตุ้นกลไกการล้างพิษแล้วก็ลดการผลิตสารเคมีที่เป็นพิษกับร่างกาย ช่วยคุ้มครองตับและไต มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบต่างๆซึ่งเป็นผลดีกับโรคในระบบประสาท เอามาเป็นส่วนผสมหลักสำหรับในการผลิตยาสมุนไพรและก็ขายยี่ห้อต่างๆอีกทั้งชนิดแคปซูล แบบเป็นผงรับผลิตว่าชักมดลูก
ส่วนประกอบสำคัญ
ว่านชักมดลูก
ว่านมหาเมฆ
โกฐเชียง
ดอกคำฝอย
ขิง
ดีปลี
ฝางเจตมูลเพลิงแดง
โสมคน
อื่นๆ

ขายว่านชักมดลูก ขายส่งว่านชักมดลูก แคปซูลว่านชักมดลูก
รับผลิตว่านชักมดลูก

คุณประโยชน์ว่านชักมดลูกช่วยกระชับช่องคลอดข้างในสตรี
ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงจะแระสงค์ ทำให้มดลูกต่ำ
รวมทั้งอาการตกขาวตามปกติ
ช่วยรักษาอาการปวดระดู
ทำให้อารมย์ทางเพศสมบูรณ์
รักษาอาการถ่วงเสียวมดลูก
หรือปวดท้องน้อยตอนมีประจำเดือน
ถือได้ว่าเป็นสมุนไพร สำหรับสตรี
อย่างแท้จริง โดยมีคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้ รักษาลักษณะของการปวดระดู
มาผิดปกติ รักษาอาการเลือดออกมาจากมดลูกข้างหลังคลอด
รักษามดลูกอักเสบ ว่านชักมดลูกช่วยบรรเทาลักษณะของการปวดท้องระหว่างมีเมนส์
ขับน้ำคาวปลา แก้ตกขาว บรรเทาลักษณะของการปวดภายหลังจากคลอดลูก
ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วกว่าธรรมดาในสตรีข้างหลังคลอด ส่วนสรรพคุณ
ของการที่ใช้ได้ทั้งยังชายแล้วก็หญิงหมายถึงใช้รักษาอาการ
ตับอักเสบ แก้ปวดท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการริดสีดวงทวาร
ใช้แก้ธาตุพิการ รวมทั้งของกินไม่ย่อย รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ลดอาการปวดบวมและก็การอักเสบของแผลต่างๆช่วยกระตุ้น
การสร้างเซลล์ใหม่รวมทั้งซ่อมบำรุงความทรุดโทรมของเซลล์
ช่วยทำให้ผิวพรรณแจ่มใสผ่องแผ้ว ช่วยลดคลอเรสเตอรอล
แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุว่าสาร curcumin
ในว่านชักมดลูกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเกิด
ออโตออกซิเดชั่นได้
ที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ รักษาอาการโรคตับเหลือง ใช้แก้หวัด
รักษาอาการบวม ต้านการเกิดออกซิเดชั่นต่างๆตัวอย่างเช่น คุ้มครองปกป้อง
เซลล์สมองจากการทำลายของอนุมูลอิสระ ช่วยคุ้มครองอาการ
อัลไซเมอร์ ปกป้องเซลล์สร้างกระดูกรวมทั้งไขกระดูก ช่วยเพิ่มการ
สร้างเม็ดเลือด รวมทั้งคุ้มครองป้องกันแขนเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดคุ้มครองตับทำให้
ลดความเสี่ยงสำหรับในการเป็นโรคมะเร็งตับ สาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
ไหลเวียนของเลือด ทำให้สามารถลดความด้นเลือด และคุ้มครอง
การเกิดโรคหัวใจ รวมถึงโรคเส้นเลือดในสมองด้วย
ลดระดับน้ำตาลแล้วก็คลอเรสเตอรอลในเลือดรวมทั้งสามารถ
บรรเทาอาการปวดแล้วก็ต้านการอักเสบได้
สรรพคุณเจตมูลเพลิงแดง
เจตมูลเพลิงแดง [/b]เป็นพืชสมุนไพรชนิดต้น ส่วนที่นำมาใช้ในการรักษาโรค อาทิเช่น ใบ ดอก ต้น แล้วก็ราก แต่ละส่งมีคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการรักษาลักษณะของโรคแตกต่างกัน ที่นิยมคือ ส่วนของราก เนื่องจากรากเป็นยาบำรุงธาตุรวมทั้งบำรุงเลือด ขับลมในกระเพาะรวมทั้งสำไส้ ทำให้ผายลมแล้วก็เรอ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ปวดเสียดแน่นหน้าอก และก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น แก้ริดสีดวงทวารแก้ท้องร่วง แก้โรคผิวหนัง กลากโรคเกลื้อน ฆ่าพยาธิเพราะรากมีรสร้อนกระจัดกระจายลมทำให้พยาธิตาย รวมทั้งมีฤทธิ์บีบมดลูกทำให้แห้งได้ ด้านการแพทย์แผนไทยบอกว่า เจตมูลเพลิงแดงเป็นสมุนไพรที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีฤทธิ์ร้อน ห้ามใข้ในหญิงท้องเนื่องจากว่ามีฤทธิ์ร้อนและก็บีบมดลูก
ยาสมุนไพรพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ ราก เข้ายากับพริกไทย ดองสุราดื่ม ช่วยขับเยี่ยว ราก ช่วยสำหรับการย่อยอาหาร ขับลม แก้ตกขาว
ตำรายาไทย ใช้ ราก แก้ปวดข้อ ขับระดูสตรี ใช้ผสมในยาบำรุงสำหรับสตรีหลังคลอด เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ปวดเสียด แน่นหน้าอก ทำให้ร่างกายกำเนิดความอบอุ่น แต่ว่ากินมากมายอาจก่อให้แท้งลูกได้ (ไม่สมควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์) หมอโบราณนิยมใช้รากเจตมูลเพลิงแดงมากกว่าเจตมูลขาวเนื่องจากมีฤทธิ์แรงกว่า โดยใช้รากเจตมูลเพลิงผสมในยาธาตุ เป็นยาช่วยย่อยแล้วก็ยาเจริญอาหารโดยนำผงของรากมาผสมกับลูกสมอพิเภก หัวปลี รวมทั้งเกลือ อย่างละเท่ากันรับประทานครั้งละ 2.5 กรัม ขับเลือดเมนส์ นำรากบดเป็นผงปิดพอกฝี กระตุ้นให้เกิดความร้อน กระจัดกระจายฝีได้ แก้ริดสีดวงทวาร ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระจายเลือดลม แก้เจ็บท้อง แก้ท้องร่วง มีฤทธิ์บีบมดลูกทำให้แท้งได้ ใช้เป็นยาทาภายนอกแก้โรคผิวหนังบางชนิด ทาแก้ขี้กลากโรคเกลื้อน หรือใช้ผงรากปิดพอกฝี ยับยั้งลักษณะของการปวดฟัน แล้วก็แก้ท้องร่วง รากมีสาร plumbagin มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของมดลูกแล้วก็ลำไส้ช่วยทำให้มีการหลั่งน้ำย่อยเพิ่มขึ้น เพิ่มความอยากอาหาร แต่อาจทำให้เคืองต่อทางเดินอาหาร รวมทั้งบางทีอาจเป็นพิษได้ ใบ รสร้อน แก้ลมในกองเสมหะ ช่วยย่อยของกิน ขับผายลม แก้น้ำดีในฝัก ต้น รสร้อน แก้เลือดอันกำเนิดแต่กองกำเดา ดอก มีรสร้อน แก้น้ำดีในฝัก ต้นแก้กำเดา ยาขับรอบเดือนของสตรี แก้ฝีบวม ฝีบวมอักเสบ แก้อาการบวมช้ำ แก้เคล็ดขัดยอก ผล แก้พยาธิผิวหนัง แก้ฝี
ตำรายาล้านนา ใช้ ราก รักษากามโรค โรคทางเท้าเยี่ยวอักเสบ อัมพาต อาการไอ แล้วก็ขับเสมหะยาในชุดที่ชื่อว่า "เบญจกูล" อันเป็นต้นว่า 1. ดอกดีปลี 2. รากชะพลู 3. รากเจตมูลเพลิง4. เถาสะค้าน แล้วก็ 5. เหง้าขิงแห้ง ที่ใช้เป็นยาแก้โรคในกองธาตุไฟ กองวาโยธาตุ แล้วก็กองที่ว่าง ดังนี้ จะมีอัตราส่วนของสมุนไพรแต่ละจำพวกนานับประการ อาทิเช่น กองธาตุไฟ ให้ใช้รากเจตมูลเพลิง16 ส่วน กองวาโยธาเหม็นตุ ใช้ 8 ส่วน รวมทั้งกองอากาศธาตุ ใช้ 2 ส่วน ฯลฯ

 • ประเทศฝรั่งเศส ใช้ ราก เคี้ยวระงับลักษณะของการปวดฟัน
 • ประเทศไทยรวมทั้งมาเลเซีย นับว่าเป็นยาทำให้แท้ง
 • ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอินเดีย ใช้เป็นยาช่วยย่อยเจริญอาหารผสมในยาธาตุ แล้วก็รักษาโรคผิวหนังกลาก โรคเกลื้อน
คุณประโยชน์เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ มีสารที่มีผลต่อการเยียวยารักษาโรคหลายประเภท แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ สารจำพวกที่ละลายน้ำ 30% สารละลายอินทร์ 65% และสาระเหย 5% มีสาระสำคัญอาทิเช่น polysaccharide, triterpenoids, Germanium, Ganoderic, Essence รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งช่วยสร้างภูไม่ต้านทานทางโรค ต้านทานโรคมะเร็ง บำรุงตับ บำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาท ปรับสมดุลให้แก่ร่างกาย เหมาะกับบำรุงร่างกายเนื่องมาจากมีความปลอดภัยสูง
โพลีแซคค้างไรค์ (polysaccharide) เป็นสาระสำคัญในเห็ดหลินจือที่จะช่วยเสริมสร้างลักษณะการทำงานของร่างกาย เป็นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ต้านทานมะเร็ง ป้องกันการยืนขึ้นลามของเซลล์ของมะเร็ง ช่วยปรับให้ปรุงหลักการทำงานของตับอ่อน ปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยกำจัดสารพิษ แต่ว่าเหตุเพราะ polysaccharide มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนอาจจะทำให้ย่อยยากควรต้องกินวิตามินซีหรืออาหารที่มีวิตามินซีสูง เพื่อช่วยสำหรับเพื่อการซึมซับสาร polysaccharide ไปสู่ร่างกาย
เยอร์มาเนียม (Germaniuum) ในดอกเห็ดหลินจือมีเยอร์มาเนียมสูงถึง 800 – 2000 ppm สารเยอร์มา – เนียมมีสาระต่อสถาพทางร่างกายดังต่อไปนี้

 • ออกซิเจนในเลือด 4. รักษามะเร็ง
 • กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย 5. ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
 • สมอง บำรุงประสาท 6. กำจัดพิษ บำรุงตับ รักษาตับ


ตรีเทอร์ป่ายปีนอยด์ (Tritepenoids) เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้

 • ต้านทานโรคมะเร็ง 4. ลดวัวเลสเตอรอล ปรับไขมันภายในร่างกายให้ปกติ
 • ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติ 5. เสริมสร้างระบบการทำงานด้านการย่อยอาหารให้
 • ควบคุมภูมิแพ้ 6. กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว


สารกาโนเดอริก (Ganoderic Essence) ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นโลหิตและก็คุ้มครองป้องกันการ
ตันของไขมันภายในเส้นเลือด
คุณประโยชน์กวาวเครือขาว
หัวกวาเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนชรา แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตามร่างกาย แก้อ่อนแรง ผอมเกร็ง นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนเพศหญิงสูง ทาหรือกินทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจส่งผลให้แท้งลูกได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์และมดลูกมีเลือดมาคั่งมากขึ้นเรื่อยๆ บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้รุ่งโรจน์ แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง เคลื่อนไหวปราดเปรียว บำรุงโลหิต กินได้นอนหลับ ผิวหนังเต่กวาวเครือขาวตึงเปล่งปลั่ง ช่วยลดอาการของสตรีวัยหมดระดู โดยมีการศึกษาฤทธิ์ขของกวาวเครือขาวต่อการลดอาการร้อนวูบวาบ มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยทำให้เรื่องของความจำรวมทั้งการศึกษา ช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งในสตรีวัยหมดประจำเดือนได้
สรรพคุณเจียวกู่หลาน
เจียวกู่หลานสรรพคุณยาจีน หมอแผนจีนใช้ส่วนเหนือดินหรือใบเจียวกู่หลานเป็นยาแก้อักเสบ แก้ไอ ขับเสมหะ และก็แก้หลอดลมอักเสบประเภทเรื้อรัง ชาชงเจียวกู่หลานใช้บำรุงร่างกาย แก้อาการเหน็ดเหนื่อย ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยทำให้นอนหลับ และเสริมภูมิคุ้มกัน จีนตอนใต้แถบยูนานไปจนถึงไต้หวันรู้จักเจียวกู่หลานมาเนิ่นนาน โดยนับว่าเป็นยาอายุวัฒนะคุณประโยชน์ยาไทย ยาพื้นเมืองของขาวเขาเผ่ามูเซอ ใช้อีกทั้งต้นเป็นยาพอกรักษาแผล รักษากระดูกและลักษณะของการปวดกระดูก ปวดในข้อมือ ข้อเท้า แล้วก็อาการบวมช้ำ ชาวเขาพวกจีนฮ่อใช้ใบกิ่งและก็ลำต้นมาคั่วทำเป็นชาสำหรับดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง ยาพื้นบ้านของคนดอยเผ่าลาฮู (lahu) ใช้ต้นเป็นยาพอกรักษาแผล รักษาอาการกระดูกและอาการปวดกระดูก มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็ง. ต้านอักเสบ คุ้มครองการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

Tags : ขายส่งว่านชักมดลูก,รับผลิตว่านชักมดลูก

14

ขายถั่งเช่า ถั่งเช่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพ จริงหรือ?
ขายส่งถั่งเช่า ณ วันนี้อาจไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยิน คำว่า “ถั่งเช่า” หรือ “ถั่งเฉ้า” สมุนไพรขายถั่งเช่าที่อ้างกันว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ ในความเป็นจริงแล้ว “ถั่งเช่า” เป็นอย่างไร มีคุณประโยชน์ตามคำกล่าวอ้างเหล่านั้นหรือเปล่า? เนื้อหานี้มีคำตอบ
ขายถั่งเช่า” หรือที่รู้จักกันว่า “ไวอากร้าที่แนวเขาหิมาลัย” หรือ ตังถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า แปลเป็นไทแก่ตัวว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน หน้าร้อนเป็นต้นหญ้า” หรือที่เรียกกันว่า “ต้นหญ้าหนอน” เพราะว่า ขายถั่งเช่ายาสมุนไพรชนิดนี้มี 2 ส่วนเป็น ส่วนที่เป็นตัวหนอนหมายถึงตัวหนอนของผีเสื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hepialus armoricanus Oberthiir และบนตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. หนอนจำพวกนี้ในฤดูหนาวจะฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินเทือกเขาหิมะ เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลาย สปอร์เห็ดจะพัดไปกับน้ำแข็งที่ละลาย แล้วไปตกที่พื้นดิน ต่อจากนั้นตัวหนอนเหล่านี้ก็จะรับประทานสปอร์ และก็เมื่อฤดูร้อนสปอร์ก็เริ่มเจริญวัยเป็นเส้นใยโดยอาศัยการดูดสารอาหารรวมทั้งธาตุจากตัวหนอนนั้น เส้นใยผลิออกขายส่งถั่งเช่าออกมาจากท้องของตัวหนอน และงอกออกมาจากปากของมัน เห็ดกลุ่มนี้อยากแสงแดดมันก็เลยแตกหน่อขึ้นสู่พื้นดิน รูปลักษณะข้างนอกคล้ายไม้กระบอก ส่วนตัวหนอนเองก็จะเบาๆตายไป อยู่ในลักษณะของหนอนตายซาก ด้วยเหตุนั้น “ถั่งเช่า” ที่ใช้ในการทำเป็นยาก็คือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเอง
ขายถั่งเช่าเจอได้ในแถบทุ่งหญ้าบนเทือกเขาจีน (ธิเบต) เนปาล แล้วก็ภูฏาน ระดับความสูง 10,000-12,000ฟุต จากระดับน้ำทะเล ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงรับผลิตถั่งเช่า ซึ่งส่วนใหญ่เพาะในรอบๆภาคใต้ในมณฑลชิงไห่ เขตซางโตวในประเทศธิเบต บริเวณเสฉวน ยูนนาน รวมทั้งกุ้ยโจว การเก็บถั่งเช่าจะเก็บในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ เมื่อขุดตัวหนอนขึ้นจากดินแล้ว ล้างน้ำให้สะอาด แล้วตากแห้งแคปซูลถั่งเช่า การเก็บรักษา ควรที่จะนำไปเก็บเอาไว้ด้านในที่แห้ง
ขายถั่งเช่า” ถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีการใช้อย่างล้นหลามในการในประเทศจีนนานนับศตวรรษ มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศจีนขายถั่งเช่าในเรื่องของกระตุ้นความสามารถทางเพศ และใช้เป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุงอวัยวะภายใน เช่น ปอด ตับ แล้วก็ไต เป็นต้นรับผลิตถั่งเช่า
ส่วนประกอบ
ถั่งเช่า
ขายถั่งเช่า ขายส่งถั่งเช่า จำหน่ายถั่งเช่า แคปซูลถั่งเช่า
รับผลิตถั่งเช่า

ถั่งเช่า [/b]มีสรรพคุณต่างๆจำนวนมาก เช่น สร้างเสริมและก็ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการทำงานของระบบภูมิต้านทาน สร้างเสริมลักษณะการทำงานของตับ บำรุงโลหิต โดยช่วยทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำอย่างเพียงพอและก็ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ลดไขมันในเลือดทั้งในถั่งเช่ายังพบสาร คอไดเซปิน (cordycepin) ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด บำรุงไต รวมทั้งยังมีกรดคอไดเซปิค (codycepic acid) ที่มีสรรพคุณเพิ่มการเผาผลาญอาหารรวมถึงช่วยสลายลิ่มเลือดคุ้มครองโรคหัวใจขาดเลือดรวมทั้งคุ้มครองป้องกันเลือดออกในสมองรวมทั้งสารโพลีแซคติดอยู่ไรด์ในถั่งเช่ายังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ต้านทานเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย นอกเหนือจากนั้นถั่งเช่ายังเสริมสมรรถนะทางเพศและก็ช่วยให้น้ำเชื้อแข็งแรงทั้งยังทำให้เสปิร์มในน้ำอสุจิแข็งแรงได้อีกด้วย
สรรพคุณเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือ
 เห็ดหลินจือมีสารที่มีผลต่อการบำบัดรักษาโรคหลายชนิดแบ่งได้ 3 จำพวกใหญ่ๆคือสารจำพวกที่ละลายน้ำ 30% สารละลายอินทร์ 65% และก็สาระเหย 5% มีสาระสำคัญได้แก่ polysaccharide, triterpenoids, Germanium, Ganoderic, Essence รวมทั้งวิตามินและก็แร่ ซึ่งช่วยสร้างภูไม่ต้านทางโรคต้านโรคมะเร็ง บำรุงตับ บำรุงสมองและระบบประสาท ปรับสมดุลให้แก่ร่างกาย เหมาะกับบำรุงร่างกายเนื่องจากมีความปลอดภัยสูง
โพลีแซคคาไรค์ (polysaccharide) เป็นสาระสำคัญในเห็ดหลินจือที่จะช่วยสร้างเสริมหลักการทำงานของร่างกาย เป็นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ต้านมะเร็งคุ้มครองการลุกลามของเซลล์ของมะเร็ง ช่วยปรับให้ปรุงหลักการทำงานของตับอ่อน ปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขจัดสารพิษแต่เนื่องจากว่า polysaccharide มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนอาจจะเป็นผลให้ย่อยยากควรต้องรับประทานวิตามินซีหรือของกินที่มีวิตามินซีสูง เพื่อช่วยสำหรับในการดูดซึมสาร polysaccharide เข้าสู่ร่างกาย
เยอร์มาเนียม (Germaniuum) ในดอกเห็ดหลินจือมีเยอร์มาเนียมสูงถึง 800 – 2000 ppm สารเยอร์มา – เนียมมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายดังต่อไปนี้

 • ออกสิเจนในเลือด
 • กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกาย ยิ่งขึ้น}
 • สมอง บำรุงประสาท
 • รักษาโรคมะเร็ง
 • ทำให้การไหลเวียนของเลือด{ดีขึ้น||ดี


ตรีเทอร์ปีนอยด์ (Tritepenoids) มีสาระต่อสภาพทางด้านร่างกายดังต่อไปนี้

 • ต้านมะเร็ง
 • ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ธรรมดา
 • ควบคุมภูมิแพ้
 • ลดวัวเลสเตอคอยล ปรับไขมันในร่างกายให้ธรรมดาสรรพคุณ มีรสหวาน ฤทธิ์ไม่ร้อน เข้าเส้นลมปราณไต บำรุงไต เสริมภูมิคุ้มกัน แล้วก็พลังชีวิต แก้อาการหมดแรง ภูมิแพ้ แก้ไอ ละลายเสลด หอบหือไอเรื้อรัง อาการหย่อนยานความสามารถทางเพศ เข่าอ่อนเอวอ่อน ทำให้แก่ช้า แล้วก็เป็นยาบำรุงสำรับคนป่วยฟื้นไข้
 • สร้างเสริมระบบการทำงานเกี่ยวกับการย่อยอาหารให้ดีขึ้น
 • กระตุ้นรูปแบบการทำงานของเม็ดเลือดขาว


สารกาโนเดอริก (Ganoderic Essence) ช่วยลดความดันเลือด ลดไขมันในเส้นโลหิตและก็คุ้มครองป้องกันการตันของไขมันภายในเส้นเลือด
สรรพคุณกวาวเครือแดง
หัวกวาวเครือแดง  รสเย็นเบื่อเมา  บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง  บำรุงสุขภาพ  เพิ่มจำนวนสเปิร์ม เป็นยาอายุวัฒนะ
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
รากกวาวเครือแดง  แก้ลมอัมพาต  บำรุงเลือด  ผสมกับรากสมุนไพรอื่นอีก 8 ประเภทเรียกว่า  พิกัดนวโลหะ  แก้โรคลมที่เป็นพิษ  แก้ริดสีดวง  ทำลายพยาธิ  ดับพิษ  ทำลายพิษไข้  สมานลำไส้
เปลือกเถากวาวเครือแดง   รสเย็นเบื่อเมา  แก้พิษงู
คุณประโยชน์ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก ยาสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ เหง้า ฝนทาแผล แก้พิษสุนัขกัด ตำราไทย เหง้า รักษาเลือดออกมาจากมดลูกข้างหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ แก้ตับอักเสบ แก้ปวดท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการเมนส์มาแตกต่างจากปกติ , ปวดท้องระหว่างมีเมนส์ ตกขาว ขับน้ำคร่ำ แก้ธาตุพิการของกินไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร หัวตำดองดัวยเหล้า กินทีละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับคนคลอดบุตรใหม่ๆแก้เจ็บปวดมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่เข้าทาง ไม่อักเสบ นิยมนำหัวของว่านชักมดลูกที่เป็นหัวกลมสั้นมาฝานต้มน้ำสำหรับอาบ และก็ดื่ม เพื่อสภาพร่างกาย และมดลูกฟื้นได้เร็วขึ้น ส่วนหญิงบางบุคคลในสมัยใหม่ไม่ค่อยพบการอยู่ไฟแล้ว แต่ว่าก็ยังนิยมใช้ว่านชักมดลูก/ว่านทรหดมาต้มน้ำอาบ และก็ดื่มเสมอๆตลอดเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า ว่านชักมดลูกยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร แก้ริดสีดวง แก้โรคไส้เลื่อน รักษาแผลในกระเพาะ คุ้มครองโรคมะเร็งจำพวกต่างๆลดลักษณะของการปวดบวมของแผล แล้วก็ต้านทานการอักเสบของแผล แม้เป็นแผลข้างในจะใช้การต้มน้ำ แม้เป็นแผลข้างนอกบางทีอาจใช้ทั้งการต้มน้ำดื่ม ใช้บดทาแผล หรือน้ำสุกล้างทาแผล ช่วยกระตุ้นขั้นตอนสร้างเซลล์ใหม่ รวมทั้งการซ่อมแซมเซลล์ที่ผุพังหรือเซลล์รอยแผล ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวดูผ่องใส ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยสำหรับเพื่อการควบคุมน้ำหนัก กระตุ้นการหลั่งน้ำถุง และช่วยกระตุ้นกระบวนกรย่อยอาหาร แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
คุณประโยชน์ขมิ้นชัน
ขมิ้นชัน ตำรายาไทย: ใช้ด้านใน ช่วยเจริญอาหาร ยาบำรุงธาตุ ฟอกโลหิต แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่น จุกเสียด ลดน้ำหนัก ปวดเมนส์ เมนส์มาไม่ดีเหมือนปกติ อาการโรคดีซ่าน แก้อาการหน้ามืด แก้หวัด แก้อาการชัก ลดไข้ ขับเยี่ยว รักษาอาการโรคท้องมาน แก้ไข้ผ่ายผอม แก้เสลดและก็เลือดเป็นพิษ เลือดออกทางทวารหนักแล้วก็ค่อย แก้แท้งลูก แก้อาการตาบวม แก้ปวดฟันเหงือกบวม มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ ต้านวัณโรค ป้องกันโรคหนองใน แก้ท้องเสีย แก้บิด รักษาโรคมะเร็งลุกลาม ใช้ข้างนอก ช่วยลดอาการบวมช้ำบวม ปวดไหล่และแขน บวมช้ำและก็ปวดบวม แก้ปวดข้อ สมานแผลสดและแผลถลอก ผสมยานวดคลายเส้นแก้เคล็ดปวดเมื่อย แก้น้ำกัดเท้า แก้ชันนะตุ แก้ขี้กลากเกลื้อน แก้โรคผิวหนังผื่นคัน รักษาแผล รักษาฝี แผลพุพอง ลดอาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย ตำใส่แผลห้ามเลือด รักษาผิว บำรุงผิว

 • รักษาโรคน้ำกัดเท้า โดยนำขมิ้นชันสดมาปอกเปลือกหรือขยี้ส่วนปลาย ก่อนใช้ทาบริเวณที่เกิดโรคน้ำกัดเท้า ซึ่งจะช่วยรักษาอาการให้หายเร็ว
 • ลดอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อย ด้วยการนำขมิ้นชันสดบดผสมกับน้ำเล็กน้อย ก่อนนำมาประคบบริเวณถูกกัด
 • รักษาฝี ด้วยการใช้ขมิ้นชันบดอย่างถี่ถ้วนก่อนเอามาประคบที่ฝี
 • ยาสตรีคลอดลูก ด้วยการใช้ขมิ้นชันบดอย่างถี่ถ้วนผสมกับดินสอพอง ทาบริเวณท้องข้างหลังการคลอดบุตร ซึ่งจะช่วยให้ท้องยุบตัวเร็ว แล้วก็ช่วยลดท้องลายได้
 • รักษาภาวะฟัน แล้วก็ลดกลิ่นปาก ด้วยการนำขมิ้นชันสดมาบด และก็อมค้างไว้ 1-2 นาที ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพฟันให้แข็งแรง แล้วก็ช่วยลดกลิ่นปาก


นอกเหนือจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้เริ่มแรก ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ปรากฏการใช้ขมิ้นชัน ในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปรากฏตำรับ”ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของขมิ้นชันเป็นส่วนประกอบหลัก ร่วมกับสมุนไพรอื่นอีก 12 ประเภทในตำรับ มีคุณประโยชน์ทุเลาอาการท้องเสียจำพวกที่ไม่มีต้นเหตุที่เกิดจากการตำหนิดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดคละเคล้าและก็ท้องเดินจำพวกที่ไม่มีไข้ นอกจากนั้นยังจัดอยู่ในบัญชียาปรับปรุงจากสมุนไพรที่สามารถใช้คนเดียว เพื่อบรรเทาอาการแน่น จุกเสียด
ตารางที่ 1 การใช้เหง้าขมิ้นชันในการรักษาโรคต่างๆตามวิธีการแพทย์แผนโบราณ

Tags : ขายถั่งเช่า

15

ขายคุณประโยชน์กระชายดำ
     ขายกระชายดำ พืชสมุนไพรที่นิยมนำมาผลิตเป็นยารักษาโรค ยาบำรุงร่างกาย และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อป ขายกระชายดำเป็นพืชที่นิยมนำมาปลูกกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามความเชื่อถือของคนภูเขาเผ่าม้ง ถือว่ากระชายดำเป็นสมุนไพรประจำเผ่า พวกเขาจะนำกระชายดำใส่ถุงย่ามประจำตัวไปตลอดระยะเวลา เมื่อจำต้องเดินขึ้นเทือกเขาจะนิยมรับประทาน เพื่อเพิ่มพลังทำให้ไม่เหนื่อย
กระชายดำจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอย่างกว้งขวาง ทั้งคนขายกระชายดำ เพราะจากประสบการณ์ของผู้ใช้บริโภคกระชายดำมีแถลงการณ์ว่าใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้ใจสั่น แก้บิด แก้ปวดข้อ ทำให้เลือดหมุนเวียน ผิวพรรณผุดผ่องผ่องใส ขับฉี่ แก้โรคกระเพาะ และปวดท้อง ฯลฯ
ตามตำรายาไทยขายกระชายดำมีสรรพคุณ

 • ขายส่งกระชายดำสรรพคูณใช้ชูกำลัง
 • ขายกระชายดำสรรพคูณแก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว รวมทั้งแก้อาการเหนื่อยล้า
 • ขายกระชายดำช่วยเพิ่มความสามารถทางเพศ
 • ช่วยขับลม
 • แคปซูลกระชายดำสรรพคูณเป็นยาอายุวัฒนะ (มั่นใจว่าช่วยบำรุงสมรรถนะทางเพศชาย)
 • แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง
 • กระชายดำขับเยี่ยว
 • หรือโขลกกับเหล้าขาวคั้นน้ำดื่ม แก้โรคมดลูกพิการ มดลูกหย่อนยาน
 • ใช้ปัดกวาดคอเด็ก แก้โรคตานซางในเด็ก
 • ต้มดื่มแก้โรคตา
 • กระตุ้นระบบประสาท
 • ขายส่งกระชายดำรักษาสมดุลความดันโลหิต
 • กระชายดำช่วยขยายเส้นเลือดหัวใจ
 • โรคเก๊าท์
 • สรรพคูณช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร
 • รักษาระบบการย่อยของอาหารให้เกิดเท่ากัน
 • แก้โรคบิด
 • แคปซูลกระชายดำสรรพคูณรักษาผู้เจ็บป่วยโรคเบาหวาน ลดระดับน้ำตาลในเลือด

  ขายกระชายดำคุณประโยชน์สำหรับเพศชาย
  ช่วยบำรุงรักษาฮอร์โมนเพศชาย กระตุ้นประสาท ทำให้ชุ่มชื่น ชูกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะ ชะลอความแก่ ขับลม ขับฉี่ แก้โรคกระเพาะของกิน ช่วยในการย่อยแก้ท้องเฟ้อ ท้องอืด เพราะว่ากินอาหารไม่เป็นเวลา
  ขายกระชายดำคุณประโยชน์สำหรับสตรี
  ช่วยบำรุงรักษาเลือดสตรี แก้ตกขาว ทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ ตามตำราบอกว่า ขายส่งกระชายดำมีคุณประโยชน์แก้โรคในปาก อาทิเช่น ปากเปื่อย ปากเป็นแผล แก้ปวดมวนท้อง รักษาโรคปวดข้อ ปวดหลัง เมื่อยตามร่างกาย รักษาโรคภูมิแพ้ขับพิษต่างๆภายในร่างกาย รักษาโรคบิด ฯลฯ รับผลิตกระชายดำจากข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์พบว่า กระชายมีฤทธิ์ต่อต้านจุลชีพ ต้านทานการอักเสบเทียบเคียงได้กับยาหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น แอสไพริน อินโดปัญญาสิน และก็เพรดนิสิโลน แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลการค้นคว้าสนับสนุนคุณประโยชน์ของกระชายดำมากสักเท่าไรนักรับผลิตกระชายดำแต่มีการใช้กระชายดำเพื่อเสริมสุขภาพกันมาก
  ส่วนประกอบสำคัญ
  ผงกระชายดำ
  ขายกระชายดำ[/url] ขายส่งกระชายดำ จำหน่ายกระชายดำ
  แคปซูลกระชายดำ รับผลิตกระชายดำ[/size][/b]
  กระชายดำสรรพคุณ เป็นยาอายุวัฒนะยอดนิยมกว้างขวาง
  อีกทั้งผู้ซื้อแล้วก็ในแวดวงแพทย์แผนไทย ได้มีประโยชน์ดังต่อไปนี้
  บำรุงหัวใจ ชูกำลัง ขยายหลอดเลือดในหัวใจ แก้ปวดมวลท้อง ขับปัสวะ ลดอาการปวดเมื่อยล้า เพิ่มฮอร์โมนให้แก่เพศชาย
  เพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้แก่ท่านชายได้เป็นอย่างดี
  เหมาะสำหรับผู้ชายที่อยากได้ต้องการกลับมาเป็นชายหนุ่มอีกรอบ
   กระชายดำ มีคุณประโยชน์ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง
  แก้จุกเสียด แก้เจ็บท้อง ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ปวดเมื่อย
  ในเพศชาย กระชายดำช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศ เพิ่มสมรรถนะ
  ทางเพศ ช่วยทำให้อวัยวะแข็งนานขึ้น และก็ในผู้หญิง
  กระชายดำช่วยรักษาอาการมดลูกทุพพลภาพ มดลูกหย่อน
  ปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศ นอกเหนือจากนี้กระชายดำยังช่วยกระตุ้น
  ระบบประสาท ช่วยทำให้นอนก้าวหน้าขึ้น แก้โรคบิด ขับฉี่
  และช่วยรักษาอาการขัดเบา ช่วยขับพิษในร่างกาย แล้วก็ยังช่วย
  รักษาโรคเกี่ยวกับท้อง ด้วยเหตุว่ามีฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรีย
  ในลำไส้ได้
  สมุนไพรอื่นๆ
  สรรพคุณ|คุณประโยชน์}ถั่งเช่า
  ถั่งเช่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ มีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศ ช่วยให้น้ำเชื้อแข็งแรก เนื่องจากการกินถั่งเช่าจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในน้ำเชื้อได้ โดยจากการเล่าเรียนในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในอสุจิมากขึ้น 33% ทั้งยังลดปริมาณสเปิร์มที่มีความผิดปกติลงได้ถึง 29% รวมทั้งเมื่อเรียนเพิ่มอีกก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มสิ่งที่จำเป็นทางเพศได้ 66 – 86% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการคุ้มครองปกป้องรวมทั้งสร้างเสริมแนวทางการทำงานของต่อมหมวกไต และเพิ่มจังหวะที่สเปิร์มจะถือกำเนิดได้
  ช่วยปรับให้ลักษณะการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีสรรพคุณช่วยทำให้ปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหัวใจขาดออกซิเจน แล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้
  เสริมสร้างแนวทางการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยปรับให้ปรุงรูปแบบการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้เป็นปกติ  ช่วยให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้น
  ต่อต้านโรคมะเร็งถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์ในการต้านทานโรคมะเร็ง โดยสารคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่านับว่าเป็นสารที่มีความจำเป็นสำหรับการต้านทานการเกิดมะเร็ง คุ้มครองปกป้องการเกิดแล้วก็การแพร่ไปของเนื้อร้าย
  ลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล รวมทั้งสามกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยอื่นๆ
  ฟื้นฟูรูปแบบการทำงานของไต สำหรับคนเจ็บโรคไตเรื้อรัง การรับประทานถั่งเช่าจะช่วยบรรเทาอาการลง และก็ทำให้สุขภาพไตดีขึ้น ทั้งยังยังลดความย่ำแย่ของไตที่เกิดจากสารพิษตกค้างได้
  เสริมสร้างหลักการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ และปกป้องการเกิดพังทลายพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหลักการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ลดความเลี่ยงในการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงเลือด สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมแนวทางการทำงานของระบบเลือด ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและก็เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกสร้างในปริมาณที่พอเพียงต่อสภาพร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่านับว่าเป็นสมุนไพรอีกจำพวกที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเรียนรู้พบว่าการรับประทานถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
  สรรพคุณสะค้าน
  สะค้าน ใช้ทำอาหารช่วยเพิ่มรสเผ็ด ได้แก่ใส่แกงหน่อ แกงขนุน(ม้ง) แก่นไม้ ซอกซอยใส่ลาบ ใส่แกง(กะเหรี่ยงแดง) ลำต้น ใช้ใส่แกง ช่วยให้มีกลิ่นหอมยวนใจ(ขมุ) ลำต้น ใช้เป็นเครื่องเทศทำกับข้าวเพิ่มรสเผ็ด(เมี่ยน) ลำต้น ใช้เป็นองค์ประกอบในของกิน ช่วยกำจัดกลิ่นคาว(ไทลื้อ) เครือแก่ สับเป็นแว่นเล็กๆแล้วนำไปเป็นองค์ประกอบในของกิน เป็นต้นว่า แกงปลี, ใบอ่อน นำไปแกงขนุน มีกลิ่นหอมยวนใจ(คนกรุง) แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมในทรวงอก ขับลมในอก ขับลมในไส้ ชูกำลัง แก้ไข้ แก้หืด แก้จุดเสียด รักษาธาตุ ใช้เป็นยาแก้ลมในกองเสมหะเลือด (ใบ) ดอกมีรสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ลมปัตคาดที่เกิดจากพิษพรรดึก (ดอก) ผลมีรสร้อนนิดหน่อย ใช้เป็นยาแก้ลมแน่นในทรวงอก (ผล)
  สะค้านหรือเถาเป็นเครื่องยาไทย โบราณจัดไว้เป็นตัวยาประจำธาตุลม แบบเรียนคุณประโยชน์ยาโบราณว่าสะค้านมีรสเผ็ดร้อน แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุแล้วก็กอง สมุฏฐาน ใช้ขับลมในไส้ แก้จุดเสียด แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุทำให้ผายเรอ เบื่ออาหาร มือเท้าเย็น ปากแห้ง คอแห้ง คลื่นเหียนอาเจียนจนกระทั่งขั้นหายใจขัด เครื่องยานี้จัดอยู่ในพิกัดยาที่เรียกว่า “เบญจกูล” เป็นตัวยาในตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณหลายขนาน เจอในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช2549 2 ตำรับ ตัวอย่างเช่น ยาหอมนวโกฐ รวมทั้งยาประสะกานพลู
  คุณประโยชน์เจียวกู่หลาน
  เจียวกู่หลาน สรรพคุณยาจีน แพทย์แผนจีนใช้ส่วนเหนือดินหรือใบเจียวกู่หลานเป็นยาแก้อักเสบ แก้ไอ ขับเสลด และแก้หลอดลมอักเสบจำพวกเรื้อรัง ชาชงเจียวกู่หลานใช้บำรุงร่างกาย แก้อาการอ่อนล้า ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยทำให้นอนหลับ รวมทั้งเสริมภูมิต้านทาน จีนตอนใต้แถบยูนานไปจนกระทั่งไต้หวันรู้จักเจียวกู่หลานมาเนิ่นนาน โดยถือเป็นยาอายุวัฒนะคุณประโยชน์ยาไทย ยาท้องถิ่นของขาวเขาเผ่ามูเซอ ใช้อีกทั้งต้นเป็นยาพอกรักษาแผล รักษากระดูกแล้วก็อาการปวดกระดูก ปวดในข้อมือ ข้อเท้า รวมทั้งอาการบวมช้ำ คนภูเขาพวกจีนฮ่อใช้ใบกิ่งและลำต้นมาคั่วทำเป็นชาสำหรับดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง ยาพื้นบ้านของชาวเขาเผ่าลาองค์การอนามัยโลก (lahu) ใช้ต้นเป็นยาพอกรักษาแผล รักษาอาการกระดูกแล้วก็ลักษณะของการปวดกระดูก มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ฤทธิ์ต้านทานเซลล์ของโรคมะเร็ง. ต้านอักเสบ คุ้มครองปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะ
  คุณประโยชน์มะรุม
  ใบมะรุม คุณประโยชน์ บำบัดรักษาโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคมะเร็ง โรคไขข้ออักเสบ โรคเก๊าส์ โรคกระดูกอักเสบ โรคมะเร็กในกระดูก โรครูมาว่ากล่าวซั่ม โรคไส้อักเสบ ท้องเดิน ท้องผูก โรคพยาธิในไส้ โรคทางเท้าของลมหายใจ โรคปอดอักเสบ รักษาโรคตา
  ดอกมะรุม สรรพคุณใช้แก้ไข้หัวลม เป็นยาบำรุง ขับเยี่ยว ขับน้ำตา
  ฝักมะรุม คุณประโยชน์แก้ไข้ ปกป้อง มะเร็ง ลดความดันเลือด
  เม็ดมะรุม คุณประโยชน์ ใช้แก้ไอ และสารต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
  o น้ำมันมะรุม ใช้ทำอาหารได้ดีมากว่าน้ำมันมะกอก เพราะเหตุว่าไม่กลิ่นหืนในวันหลัง ช่วยบำรุงรักษาผิวที่แห้งใช้ชุ่มชื่นชะลอความเหี่ยวย่นของผิว ช่วยรักษาแผลสด ถูกมีดบาด หรือแผลสดเล็กๆน้อยๆลดอาการผื่นผ้าอ้อมในเด็ก ลดลักษณะของการปวดบวมของโรคไขข้ออักเสบ เก๊าส์ รักษาแผลใบปาก ใช้นวดกระชับกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ช่วยทุเลาอาการเกิดสิว ช่วยลดจุดด่างดำภายหลังโดนแดด หรือการเสื่อมตามวับ ใช้นวดหัว รักษาราผิวหนัง บรรเทาอาการผมหล่น คันศีรษะ เปลือกลำต้นมะรุม คุณประโยชน์แก้โรคปวดหลังหรือปวดขา รากมะรุม สรรพคุณแก้อาการบวม บำรุงไฟธาตุ รักษาโรคหัวใจ รักษาโรคไขข้อ

  Tags : ขายส่งกระชายดำ

หน้า: 1 2