ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
พิมพ์คำว่า "ประเทศไทย":

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: admin
« เมื่อ: 23 ก.พ. 2017, 03:36:31 am »FILE - The Google logo is seen at the Google headquarters in Brussels, March 23, 2010.
แบ่งปัน
 Print
Alphabet บริษัทแม่ Google พัฒนาซอฟแวร์ควบคุมบอลลูน เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสามารถกำหนดจุดและระยะเวลาการลอยตัวของบอลลูนได้

Alphabet เรียกโครงการนี้ว่า “Project Loon” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อนำสัญญาณอินเตอร์เน็ตสู่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ

การพัฒนาซอฟแวร์ล่าสุดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงการนี้

ในตอนแรก บริษัทเตรียมให้บอลลูนที่กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตลอยตัวเป็นรูปวงกลมเหนือบริเวณที่ต้องกา รและมีการเคลื่อนที่ของบอลลูนที่จุดดังกล่าว

เมื่อเกิดซอฟแวร์ใหม่ขึ้นที่สามารถกำหนดจุดของการลอยตัว รูปแบบการปล่อยสัญญาณจึงเป็นการกระจายอินเตอร์เน็ตจากบอลลูนที่เกาะกลุ่มกันเป็นจุดๆ